Zvýší se příspěvek na péči?

Ve hře jsou dvě možnosti, že by mohlo dojít k navýšení příspěvku na péči. Zvýšení I. stupně pro osoby nad 18 let na 2 000 Kč (nyní 880 Kč) je navrženo v návrhu velké novely zákona o sociálních službách, který ale ještě není na pořadu projednávání v poslanecké sněmovně.

Druhý návrh na zvýšení je štědřejší, ale nedostal podporu od Vlády, za to je alespoň již ve schvalovacím řízení v Poslanecké sněmovně. Pište svým poslancům, ptejte se, jak je návrh daleko, pokud chceme docílit změny – navýšení.

Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie