Opatrovnictví v praxi - webinář

TERMÍNY:

on-line 19.03.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MV prezenčněAK/PV-386/2020 a AK/VE-260/2020 pod názvem: Opatrovnictví v praxi
MV on-line AK/PV-501/2021 a AK/VE-294/2021 pod názvem:Opatrovnictví v praxi - webinář
ANOTACEVeřejné opatrovnictví je velmi různorodé a je třeba sladit konkrétní postupy. Je potřeba si vyjasnit různorodost v rámci regionů, zodpovědět na nejpalčivější témata vyplívající z poradenské činnosti k opatrovnictví.
CÍLCílem vzdělávacího programu je poukázat na pokroky ve výkonu opatrovnictví, nastínit, kam opatrovnictví směřuje, jaké jsou nové konfliktní situace, jaká je praxe v regionu, co vyvstává za složitější otázky k řešení. Cílem je také si přiblížit i přístupy ministerstev, výsledky metodických dohlídek (co si pohlídat, co se opakuje za pochybení, v čem k chybám nedochází, co je již zvládáno) a novou judikaturu a přístupy v oblasti opatrovnictví.
PROGRAMÚvod – v úvodu bude přestaven lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje pro další studium a praktický výkon.
Trendy v opatrovnictví – opatrovnictví se vyvíjí a je třeba si vyjasnit v jakém vývojovém stádiu nyní je.
Příklady z praxe – pro řádný výkon úřední činnosti je velmi důležité umět aplikovat získané vědomosti a předpisy na složité příklady z praxe. Půjde o praxi především v úřední činnosti opatrovníků v situacích, které u opatrovance vznikají v osobní, soukromo-právní, úřední a soudní rovině.
Chyby v opatrovnictví – v rámci metodických kontrol, v rámci praktického výkonu a v rámci soudní praxe dochází i k pochybením. Je třeba na tato pochybení poukázat a vysvětlit, jak vznikají a jak jim předcházet.
Komunikace a konfliktní situace – výkon veřejného opatrovnictví je velmi široké a opatrovník musí být schopen aktivní, rovnocenné komunikace s mnoha institucemi. K tomuto potřebuje potřebné znalosti a právní oporu, co je v čí kompetenci, a co může oprávněně od těchto institucí požadovat, aby byla zachována práva opatrovance.
Inspirace – ukázka dobré praxe a „návodů“ do budoucna.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Pokračující cyklus pro veřejné opatrovníky
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.