PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Z DŮVODU UKONČENÍ SPOLUPRÁCE S PORADNOU PEČUJ DOMA (Diakonie ČCE) VÁM V SOUČASNOSTI NEMOHU ZPROSTŘEDKOVAT BEZPLATNÉ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ.

Vím, že byste mohli moji pomoc potřebovat, ale moc se omlouvám, není v mých možnostech Vám nyní pomoci. Mám jen jednu hlavu a dvě ruce a nejsem schopná vytvořit více času na všechnu práci, kterou bych ještě mohla dělat, ve které bych ještě byla užitečná, kde bych ještě mohla pomoci.

V současnosti potřebuji čas i sama na sebe a svoji rodinu, protože by se mohlo brzy stát, že bych nemohla pomoci vůbec (protože by mi to zdraví nedovolilo).

Přesto se budu snažit alespoň na tento web poskytnout vzory, materiály a postupy, abyste je mohli v budoucnu využít a také se můžeme potkat na přednáškách, případně lze pomoci ve výjimečných případech ve spolupráci s advokátní kanceláří.

V RÁMCI SPOLUPRÁCE S ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ LZE VÝJIMEČNĚ POMOCI:

  • Pomoc s vymáháním potřebné výše PŘÍSPĚVKU NA PÉČI (námitky v řízení, kontrola vedení řízení), odvolání, žaloba.
  • Kontrolu spojenou s INVALIDNÍM DŮCHODEM – je přiznán ve správné výši a ve správném stupni? Řešíme námitkové řízení i žaloby, případně stížnosti na posudkovou komisi.
  • Řešíme i chybné PŘIZNÁVÁNÍ DÁVEK státní sociální podpory (např. příspěvku na bydlení) a odmítání Úřadu práce řešit přiznávání dávek v hmotné nouzi (např. odmítání přijmout žádost o mimořádnou okamžitou pomoc, krácení odůvodněných nákladů na bydlení apod.).
  • Pomoc při věčném nepřiznávání průkazky ZTPZTP/Ppříspěvku na auto (odvolání, žaloby).
  • Pomoc při vymáhání NÁHRADY ŠKODY ZA PRŮTAHY V ŘÍZENÍ.
  • Sepisujeme návrhy spojené s OPATROVNICTVÍM, ZASTOUPENÍM ČLENEM DOMÁCNOSTI a nápomocí (návrh na omezení/navrácení svéprávnosti, návrh na schválení zastoupení, návrh na schválení smlouvy o nápomoci) a související dokumenty (návrh na schválení právního jednání, roční zpráva o opatrovanci, zpochybnění právního jednání opatrovance nebo osoby duševně nezpůsobilé samostatně rozhodovat).
  • Pomoc při vymáhání správné výše a včasné platby VÝŽIVNÉHO (alimentů). V této oblasti rádi pomůžeme najít shodu mezi rodiči, jak při svěřování dítěte do péče, tak při rozvádění manželství. Poradíme i, co vše po Vás mohou chtít na sociálním odboru, když již nebudete jako rodiče žít spolu.
  • Revidujeme a navrhujeme komplexní ŘEŠENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
  • STÍŽNOSTI na chování, jednání a pochybení úředníků.

Cena:

Cenu odhadneme vždy po zadání dotazu. Za zadání dotazu nic neplatíte. Odpovíme až poté, co si cenu společně odsouhlasíme. Vždy se můžete rozhodnout na cenu nepřistoupit nebo o ní vyjednávat.

Zpracování odvolání proti příspěvku na péči => cca 2 500 Kč – 3 500 Kč (v případě zpracovávání v posledních 5 dnech odvolací lhůty se navyšuje cena o 50 %).

Zpracování námitky proti invalidnímu důchodu => cca 3 500 Kč – 4 000 Kč (v případě zpracovávání v posledních 10 dnech námitkové lhůty se navyšuje cena o 50 %).

Zpracování žaloby u příspěvku na péči i invalidního důchodu => cca 5 000 Kč – 6 000 Kč (v případě zpracovávání v posledních 10 dnech žalobní lhůty se navyšuje cena o 50 %).

Revize přiznaného invalidního důchodu (jednotlivých dob pojištění) => cca 3 500 Kč. Návrh na úpravu výpočtu (jednotlivá opatření navyšující důchod) => 12 × částka, která bude navýšením získána (k úhradě až po přiznání ČSSZ).

Základní úprava smlouvy o poskytování sociálních služeb (konzultace po telefonu, dosílání dokladů e-mailem, studium dokladů, dožádání dalších dokladů, zpracování, připomínky, hodinová konzultace) => cca 18 500 Kč.

Komplexní tvorba smlouvy o poskytování sociálních služeb (společné setkání, konzultace, nastavení potřeb, rizikové situace a konfliktní situace ve službě, zpracování, opětovné společné setkání s revizí a vyjasněním, závěrečná konzultace, cca roční konzultace při zavádění smlouvy do praxe, více zde) => cena je kombinací cestovného, hodinových konzultací, zpracování smlouvy - nutné vždy dohodnout.

Vymáhání náhrad či jiných ocenitelných situací, odvozujeme jako paušální částku + % z vymožené částky. 

U dalších případů je cena za hodinu práce při zpracování odpovědi => cca 1 800 Kč – 2 300 Kč (u sociálních případů a v případech zřetele hodných lze snížit).

CESTOVNÉ ve výši 6 Kč za 1 km cesty (účtuje se cesta tam i zpět) + 600 Kč / hodina strávená na cestě. Velká část zpracování a jednání není podmíněna osobním setkáním.

ZASTUPOVÁNÍ se pak řídí buď smluvní cenou, nebo advokátním tarifem, který naleznete v § 7 a násl. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Vyhláška je k dispozici ZDE

V součinnosti s advokátní kanceláří můžete požadovat i služby týkající se jiných právních témat, např.: náhrada škody z úrazu a nemoci, rodinné právo (rozvody, svěření do péče), vymáhání pohledávek, pracovně-právní spory (např. při neplatnosti výpovědí), právo nemovitostí, obchodní právo aj.