Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním - webinář

TERMÍNY:

on-line 12.4.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenčně A2020/0057-SP/VP pod názvem: Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním
MPSV on-line A2021/0985-SP/VP pod názvem: Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním - webinář
MV prezenčně AK/PV-389/2020 a AK/VE-263/2020 pod názvem: Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním
MV on-line AK/PV-500/2021 a AK/VE-293/2021 pod názvem: Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním - webinář
ANOTACEPředmětem kurzu "Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním" je seznámit sociální pracovníky a opatrovníky s platností, nebo neplatností právního jednání u osob s duševním onemocněním. Během přednášky se účastníci seznámí s pojmy relativní neplatnost vs. absolutní neplatnost. Dozvědí se základní právní postupy, aby mohli být klientovi nápomocni v jeho právním jednání a především při řešení neplatnosti jednání (např. pokud osoba podepíše nevýhodnou smlouvu, odsouhlasí prodej majetku za nepoměrně nízkou hodnotu). Na co si dát pozor při uzavírání smluv se sociálními službami. Jakou roli má opatrovník zastávat při práci s dluhy osoby s duševním onemocněním.
CÍLZáměrem vzdělávacího programu bude probrat platnost a neplatnost jednání. Znalecké posudky a jejich obsah pro budoucí jednání opatrovanců, schvalování právního jednání, jednání opatrovníka za opatrovance. Budeme zde konzultovat „věčně oblíbené téma“ souhlasů ve zdravotnictví (zda a jaká je novější praxe v regionu), rozhodování o focení opatrovance, rozhodování opatrovníka proti vůli opatrovance (např. detence, nákupy, transformace sociálních služeb). Jak a co opravdu není problém, aby si rozhodl opatrovanec, co musí řešit opatrovník u soudu. Jaká je odpovědnost opatrovance za své jednání.
PROGRAMÚvod – v úvodu bude přestaven lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje pro další studium a praktický výkon.
Platnost a neplatnost jednání – vymezení právního podkladu a uvedení rozdílnosti situací, stanovení postupů .
Příklady z praxe – pro řádný výkon úřední činnosti je velmi důležité umět aplikovat získané vědomosti a předpisy na složité příklady z praxe. Půjde o praxi především v úřední činnosti opatrovníků v situacích, které u opatrovance vznikají v osobní, soukromo-právní, úřední a soudní rovině.
Chyby v neplatnostech – v rámci metodických kontrol, v rámci praktického výkonu a v rámci soudní praxe dochází i k pochybením. Je třeba na tato pochybení poukázat a vysvětlit, jak vznikají a jak jim předcházet.
Kompetence ostatních orgánů – výkon veřejného opatrovnictví je velmi široký a opatrovník musí být schopen aktivní, rovnocenné komunikace s mnoha institucemi. K tomuto potřebuje potřebné znalosti a právní oporu, co je v čí kompetenci, a co může oprávněně od těchto institucí požadovat, aby byla zachována práva opatrovance.
Inspirace – ukázka dobré praxe a „návodů“ do budoucna.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Pokračující cyklus pro veřejné opatrovníky
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.