Nízký důchod – příčiny a možná řešení - webinář

TERMÍN:

on-line 26.4.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenčně: A2021/1101-SP/VP pod názvem: Nízký důchod - příčiny a možná řešení
MPSV on-line: A2022/0753-SP/VP pod názvem: Nízký důchod - příčiny a možná řešení
MV prezenčně: AK/PV-282/2019 a AK/VE-163/2019 pod názvem: Nízký důchod – příčiny a možná řešení
MV on-line: AK/PV-606/2022 a AK/VE-290/2022 pod názvem: Nízký důchod – příčiny a možná řešení - webinář
ANOTACEKlienti, kteří jsou pro dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav omezeni ve výdělečné činnosti, nebo jsou z důvodu stáří již neschopni pracovat, často nemají možnost získat důchod takový, který by jim opravdu podle doby a rozsahu pojištění měl náležet. Mnoha klientům hrozí nízký důchod, který negativně ovlivňuje jejich životní možnosti. Taktéž osobám pečujícím či osobám, které dlouhodobě pracují v provozech s nízkým výdělkem, hrozí nízký důchod. Ženy mívají velmi rozmanitý produktivní věk (děti, péče, kombinace nízkých úvazků, dohod), který může mít negativní dopad na jejich důchod. Co s tím lze dělat? Na co si dát pozor? Jak ovlivnit výši důchodu? Jak řešit předdůchodovou situaci? Jak se rozhodovat při započítávání náhradních a vyloučených dob? Jak se započítává studium, péče, evidence na Úřadu práce atd.? Jak se řeší invalidita? Jsou posudkoví lékaři ti, kteří znemožní správné přiznání důchodu? Mohou opatrovanci získat důchod, když je jim přiznán nárok bez výplaty? Jaká je role opatrovníka či zákonného zástupce u přiznávání důchodu? Tyto, a ještě další otázky se pokusíme zodpovědět a připravit se na praktická řešení.
CÍLÚčastník by se měl rámcově zorientovat v problematice důchodového pojištění, jednotlivých dobách pojištění. Měl by být schopen základním způsobem pochopit výpočet důchodu a i to, co výpočet ovlivňuje. Měl by výt schopen identifikovat důchod, který lze pomocí doložení dob pojištění, úpravy data vzniku invalidity a vyřešení souvisejících situací atd., upravit. Měl by se umět rozhodnout, jaký způsob změny bude iniciovat. Měl by být schopen situacím i předcházet pomocí shromáždění potřebných dokladů, lékařských zpráv, potvrzení, možnosti doplacení doby pojištění, rozhodnutím o vyloučení dob apod.
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje.
Žádost a doba pojištění - Poučení pracovníka územně samosprávného celku (na úseku veřejného opatrovnictví a sociální práce) o tom, na co si dát pozor při podávání žádosti o důchod klienta/opatrovance. Lze podat žádost pře 18 rokem, pokud ještě není klient rok nemocný, když nemá doplacenou dobu pojištění?
Důchodový věk a doba pojištění - Jak má pracovník územně samosprávného celku poučit klienta o odchodu do důchodu, jak řešit jeho dobu pojištění (vč. navrhovaných změn zákona).
Náhradní a vyloučené doby - Nejčastější chyby v uznávání dob pojištění, které může jednoduše pracovník územně samosprávného celku při své činnosti s klientem odhalit. Náhradní doby a vyloučené doby a jejich vliv na důchod. Jak se počítá studium, PNP, narozené děti, ÚP, vojna aj.? Lze si "vyčekat" důchod na Úřadu práce? Jak tuto problematiku vysvětlit opatrovancům a klientům sociálního odboru? Jak mají v této oblasti postupovat veřejní opatrovníci a sociální pracovníci jako pracovníci územně samosprávného celku?
Vliv dne odchodu do důchodu na jeho výši - Odchod do starobního důchodu (před, včas, po) a vliv na výši důchodu. Odchod do invalidního důchodu. Jaké datum odchodu zvolit? Jakou zvolit strategii přiznávání důchodu opatrovancům a klientům sociálního odboru? Jak mají v této oblasti postupovat veřejní opatrovníci a sociální pracovníci jako pracovníci územně samosprávného celku?
Invalidní důchod - Invalidní důchod a jeho správné posouzení. Jaký vliv má datum invalidity a výše výdělků a doba zaměstnání či jiná doba před přiznáním? Může mít důchod někdo kdo nepracuje? Lze získat důchod zpětně? Co s lidmi, co nemají nárok na výplatu - stala se někde chyba? Jak mohou podpořit, případně ovlivnit přiznání a výpočet veřejní opatrovníci a sociální pracovníci jako pracovníci územně samosprávného celku?
Výdělek a výše důchodu - Jak důchod ovlivňuje výdělek a rozsah výdělečných možností v minulosti? Mají "chudí" nízký důchod? Může sociální pracovník, veřejný opatrovník či zákonný zástupce, příp. pracovník územně samosprávného celku ovlivnit výši důchodu dodatečně po jeho přiznání?
Výpočet a chyby - Příklad výpočtů a nejčastější chyby, při kterých je následně nízký důchod. Nápravná opatření a postupy pro veřejné opatrovníky a sociální pracovníky jako pracovníky územně samosprávného celku.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro seniory
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov se zvláštním režimem
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.