Zvýšení rodičovského příspěvku, zkrácení doby čerpání

Zvýšení „cílové částky“ rodičovského příspěvku ze 300 000 Kč -> 350 000 Kč (§ 30 SSP)

Zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku ze 4 na 3 roky

Zkrácení námitkové lhůty ze 30 dnů na 15 ode dne první splátky dávky po změně její výše nebo ode dne odnětí nebo zastavení výplaty dávky.

Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie