Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností - webinář

TERMÍNY:

on-line 7.1.2025;

on-line 16.5.2025

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenční: A2022/0759-SP/PC/PP/VP pod názvem: Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností
MPSV on-line: A2022/0759-SP/PC/PP/VP pod názvem: Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností - webinář
MV prezenčně AK/PV-483/2018 a AK/VE-269/2018 pod názvem: Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností
MV on-line AK/PV-612/2021 a AK/VE-372/2021 pod názvem: Specifika péče osoby s omezenou svéprávností - webinář
ANOTACEPři práci s osobami se zdravotním postižením, omezením svéprávnosti nebo jen pod opatrovnictvím vznikají navazující otázky, kdy nejen opatrovníci, ale i sociální pracovníci řeší například otázky práva volit a povinnosti pracovníků sociálních služeb, opatrovníků jim toto právo zprostředkovat. V rámci práce s rodinami je často řešena situace, kdy se žena s omezenou svéprávností může stát matkou, ale nejsou vyjasněné postupy, jak je to s jejím rodičovstvím. Zpravidla s tím má starost nejen pracovník sociální služby, kde matka pobývá, ale i pracovník sociálně-právní ochrany dítěte a v konečném důsledku i opatrovník matky. Velmi často se prolíná sociální práce a opatrovnictví v každodenním životě a není vyjasněno, co kdo může dělat, za co odpovídá, jaké jsou možnosti a práva osob, které mají více, či méně omezenou svéprávnost. V mnohých případech sociální pracovníci brání uživatele před opatrovníkem, nebo opatrovník opatrovance před službou. A přestože by mělo docházet ke kooperaci a pomoci, mnohdy ani jedna strana neví, jaké je nejvhodnější řešení. Proto je potřeba si vysvětlit praktické otázky spojené s člověkem, který sám nemůže rozhodovat, a buď pobývá v sociální službě, nebo žije ve svém sociálním prostředí.
CÍLÚčastník by měl získat dostatek informací, aby si v rámci profesní péče o osobu s omezenou svéprávností byl schopen „najít své místo“ v účinné pomoci. Měl by být schopen osobě napomáhat i v tradičních, a méně tradičních záležitostech jejího života. Aneb – měl by umět řešit, co život přináší. Ať je účastník ze sféry sociální práce či opatrovnictví, měl by být schopen účinné spolupráce s druhým pracovníkem, aby byla zajištěna profesionální péče o osobu s omezenou svéprávností, která již není schopna své práva a povinnosti plnit samostatně.
PROGRAMÚvod – představení lektorky, uvedení programu a jeho cíle, očekávání účastníků, úvod do problematiky: představení zákonného podkladu a literatury.
Občanský průkaz a osobní doklady – získání, povinnost držení, prokázání totožnosti; ochrana, uložení (z pohledu sociální práce a opatrovnictví); zneužití.
Volební právo – právo volit; právo být volen, povinnost zajistit průkaz totožnosti, voličský průkaz (z pohledu sociální práce a opatrovníka).
Manželství a rodičovství – antikoncepce (formy aplikace), početí, práva těhotné, určení otcovství; rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost; právo dítěte vs. právo matky (v rámci výkonu sociální práce a opatrovnictví); manželství kdy ano, kdy ne, práva a povinnosti v manželství; rozvod; společné jmění manželů (zneužití pro tvorbu dluhů bez vědomí druhého, na jméno druhého).
Úmrtí a dědictví – právo závěti a odkazu, vydědění; právo dědit, výhrada soupisu majetku; právo odmítnout dědictví; postup opatrovníka a sociální služby po smrti opatrovance; pohřeb, náklady a kvalita pohřbu, naplnění přání zemřelého; finanční prostředky na účtu sociální služby nebo obce, jak s nimi nakládat (vypravení pohřbu, neoprávněně přijatý důchod – povinnost vrácení).
Spis a výkaznictví – náležitosti opatrovnického spisu; zpráva opatrovníka k soudu, příkazní smlouva v sociálních službách; vykazování služby opatrovníkovi, opatrovník službě, povinnost revidování uzavřených smluv před opatrovnictvím, bez nutnosti jejich zrušení a znovuuzavření.
Informace, osobní údaje – nahlížení do spisu; informování rodiny, přátel; spolupráce sociální služby a opatrovníka – předávání informací.
Povinnosti dalších subjektů – musí právník na obci pomáhat s činností pro opatrovance, oprávnění účetní při správě opatrovancova jmění.
Bydliště – změna a schvalování změny; bydliště vs. trvalý pobyt; práva plynoucí z bydliště (poplatky, osvobození, místní příslušnost pro dávky).
Působnost v opatrovnictví – pravidla pověření výkonem veřejného opatrovnictví (podle zájmů opatrovance, bydliště, trvalý pobyt), přání opatrovance a jeho vliv na výběr veřejného opatrovníka; přesun veřejného opatrovnictví, veřejnoprávní smlouva.
Pravomoci a omezení opatrovníka, opatrovance a sociální služby – samostatné jednání opatrovance; samostatné jednání opatrovníka; samostatné jednání sociální služby; jednání opatrovníka se souhlasem opatrovnické rady; jednání opatrovníka se souhlasem soudu, jednání opatrovníka v součinnosti se sociální službou.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde a nebudou zodpovězeny v průběhu vzdělávacího programu.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Základní cyklus pro veřejné opatrovníky
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.