Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby - webinář

TERMÍNY:

on-line 12.9.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenčně: A2021/0981-SP/PC/PP/VPP pod názvem: Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby
MPSV on-line: A2021/0982-SP/PC/PP/VP pod názvem: Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby
MV prezenčně: AK/PV-482/2021 a AK/VE-276/2021 pod názvem: Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby
MV on-line: AK/PV-483/2021 a AK/VE-277/2021 pod názvem: Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby - webinář
ANOTACEV rámci sociální práce velmi často dochází k péči o osobu, která není schopna rozhodovat. Této osobě v jednom okamžiku mohou být poskytovány sociální služby a sociální práce a současně se o takovou osobu (její práva a naplňování povinností) může starat opatrovník. Mezi právy a povinnostmi opatrovníka a sociální služby dochází k průniku a není vždy vyjasněno, kdo má jaké kompetence, za co odpovídá a jaké mají vzájemné pravomoci. Dochází k situacím, kdy sociální pracovník úkoluje opatrovníka, chová se k němu jako nadřízený. Stávají se také situace, kdy opatrovník nechrání práva opatrovaného a přenechává své povinnosti na sociální službu (např. vyřizování potřebných sociálních dávek, správu jmění atd.). Následně pak dochází k porušování práv opatrovaného tak, že ten je v područí služby a bez náležité kontroly opatrovníkem. Tyto nesrovnalosti vychází často z neznalosti vzájemného postavení, povinností a pravomocí.
CÍLAkreditovaný vzdělávací program si klade za cíl, aby posluchači uměli pojmenovat postavení sociálních služeb a opatrovníka. Měli jasno v rozdílech mezi opatrovnictvím a sociální prací. Dokázali aplikovat nabyté zkušenosti do praxe a nastavili procesy jak ve službách, tak v opatrovnictví, tak aby byl chráněn především uživatel/opatrovanec a jeho práva (a to v případě nefunkčnosti sociální služby, nebo nefunkčnosti opatrovníka). Účastník by měl získat povědomí, kdy je opatrovník (laický i veřejný) povinen konat, hájit, plnit povinnosti a v jakém rozsahu, komu se zodpovídá a jaké má postavení vůči opatrovanému, službě, sociálnímu pracovníkovi. Účastník by měl získat povědomí, jaké jsou povinnosti služby, kdy jsou povinné konat, hájit a plnit povinnosti a v jakém rozsahu, komu se zodpovídají a jaké mají postavení vůči opatrovanému a opatrovníkovi (příp. soudu).
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje.
Náhradní instituty rozhodování – Nápomoc, zastoupení členem domácnosti, opatrovnictví (a jeho druhy), vliv předběžného prohlášení. O čem rozhodují nezletilí a do jaké míry můžeme samostatně jednat.
Kompetence sociální služby & opatrovníka – Nahrazují sociální služby opatrovníka? Rozdíl mezi restrikcí a pomocí. Povinnosti opatrovníka. Sociální práce vs. opatrovnictví. Špatná praxe v postavení služby vs. opatrovník.
Zdravotní záležitosti opatrovaného – Opatrovník dbá o zdravotní stav (v jaké míře?). Kdo rozhoduje (v případě nepřítomnosti opatrovníka)? Může služba přebírat zdravotní dokumentaci od lékařů opatrovaného? Kdo hájí práva opatrovaného u lékaře? Kdo ho doprovází? Jak je to s informovaným souhlasem (může jej za uživatele pod opatrovnictvím poskytnout služba)?
Detence v sociálních službách – Jaké jsou povinnosti opatrovníka a služby, pokud opatrovaný ve službě nechce být? Může služba jít proti názoru opatrovníka, že opatrovaný musí zůstat ve službě? Může opatrovník prověřovat službu, zda se chová tak, aby nevzbuzovala v opatrovaném nevoli.
Hospodaření – Depozitní účty ve službě/na obci (u veřejného opatrovníka). Kdo podává zprávu soudu (příp. je povinen reagovat na výzvu soudu). Kdo řeší podávání žádostí o sociální dávky (např. zvýšení, kontrolu výpočtu, odvolání atd.)? "Kapesné" - kdo ho určuje, hlídá a je to vůbec v pořádku? Jak služba řeší, když je opatrovaný omezen na konkrétní částku a jak se k tomu má stavět opatrovník. Co může opatrovaný a kdo ho kontroluje? Kdo je povinen a jak pracovat s dluhy (i v exekuci) a majetkem opatrovaného. Doplácení sociální služby.
Osobní údaje, souhlasy, mlčenlivost – Kdo může udělovat souhlasy a vůči komu může mluvit/musí mlčet služba/opatrovník. Na jaké informace mají vzájemně služba a opatrovník právo.
Osobní doklady opatrovaného, právo volit – Kdo má právo držet a hlídat doklady opatrovaného? Jak je zajištěno, aby opatrovaný mohl/nemohl volit/být volen.
Vztahy opatrovaného – Kdo má právo a povinnost kontrolovat vztahy opatrovaného (např. partnerství, rodičovství). Lze je omezovat a jak? Kdo co může zakázat/přikázat?
Rozdíly v pohledu opatrovníka a sociální služby – Kde nastává střet. Jak to vidí/má vidět opatrovník/sociální služba
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro seniory
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov se zvláštním režimem
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Pečovatelská služba
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Osobní asistence
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Odborné sociální poradenství
Cyklus pro poskytovatele sociální práce na obcích s rozšířenou působností
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.