Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv - webinář

TERMÍNY:

1.2.2024 on-line;

24.5.2024 on-line

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenčně A2020/0506-SP/VP pod názvem: Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci a proč
MPSV on-line A2021/0966-SP/VP pod názvem: Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv
MV prezenčně AK/PV-475/2018 a AK/VE-261/2018pod názvem: Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
MV on-line AK/PV-606/2021 a AK/VE-367/2021 pod názvem Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč - webinář
ANOTACEV rámci sociální práce ať na obci nebo v sociální službě a i v opatrovnictví je běžné (často zákonem stanovené) pomáhat potřebným. Osoby, které nemají schopnost se samostatně rozhodovat, takovou pomoc potřebují. Bohužel ale často dochází k nepochopení, co by pro koho bylo vhodnou pomocí. Dochází k zaměňování různých institutů a nadužívání omezování svéprávnosti. Není stále doceněn význam méně omezujících institutů. Sociálním pracovníkům, rodinám a ani dalším pomáhajícím profesím není zřejmé, jak zajistit svého opečovávaného po právu, aby mu mohli pomáhat. Často v sociální práci i při opatrovnictví dochází k záměně přání, touhy, toho, co je z ekonomického hlediska nejlepší. Není zřejmé, kdy ještě může osoba jednat a v jakém rozsahu, kdy už potřebuje podporu a jaké jsou pravomoci a povinnosti těch, kteří budou nemocnému pomáhat. Opatrovnictví dospělých je často až poslední pomocí nemocnému, ale jiné formy pomoci nejsou tak známé a zakořeněné v našem systému. Kdy je nutné jej užít a jaké jsou pravomoci a povinnosti ve vztahu opatrovanec / opatrovník? Jak je opatrovník vybírán? Jak se rozhoduje o tom, kdo opatrovníka potřebuje? Co musí opatrovník respektovat, komu se zodpovídá a jak? Jaký rozsah – co opravdu musí, co může, co ovlivňuje jeho jednání? Je opatrovnická rada pomocí nebo trestem? Lze pomoci i bez opatrovnictví?
CÍLAbsolvent se seznámí s právními instituty podpory a zastoupení osob, které za sebe buď nemohou jednat vůbec, nebo s obtížemi. Ujasní si, kdy je který institut vhodný a jak funguje. Dozví se o výhodách a nevýhodách jednotlivých institutů a bude schopen je v praxi aplikovat (doporučit jejich užití). Pro svoji další práci získá praktické návody.
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje.
Právní osobnost a svéprávnost - věkové hranice pro rozhodování - postupné nabývání svéprávnosti - vliv zdravotního postižení na svéprávnost - nezletilost a zletilost v souvislosti se svéprávností - vliv na jednání ve službě, ve zdravotnictví, na úřadu a v běžném životě
Dříve vyslovená přání - předběžné prohlášení (forma uzavření dokumentu, možnost jeho prolomení, využívání soudy atd.) - povinnost respektovat tato přání z pohledu sociálních služeb a sociální práce, rodiny, opatrovníků
Nápomoc při rozhodování - způsob vzniku a zániku, vzor - pravomoci a povinnosti, konflikt zájmů - role podpůrce v rámci detenčního řízení a v rámci řešení neplatnosti právního jednání - řízení o nápomoci při rozhodování - výhody a nevýhody v praxi, praktické využití v sociálních službách a při sociální práci
Zastoupení členem v domácnosti - kdo může být zástupcem, pravomoci a povinnosti zástupce - způsob uzavírání, vzor - ukončení funkce - řízení o zastoupení členem domácnosti - výhody a nevýhody v praxi, praktické využití v sociálních službách a při sociální práci
Opatrovnictví - druhy opatrovnictví, s omezením svéprávnosti / bez omezení / pro akutní záležitost / pro správu jmění, - výběr opatrovníka - vznik a zánik funkce opatrovníka, přechod opatrovnictví při smrti opatrovníka - povinnosti opatrovníka vůči opatrovanci - kontrola opatrovníka (i veřejného) - zpráva o opatrovanci, vzor
Řízení o omezení svéprávnosti - zahájení řízení, účastníci, důkazy, opravné prostředky
Možnosti rozhodování za opatrovance - běžné úkony a samostatné jednání opatrovance - postavení opatrovance vůči opatrovníkovi, má přednost „normální“ řešení nebo řešení, které by si běžně zvolil opatrovanec, kdyby jím nebyl - samostatné jednání opatrovníka po vůli opatrovance / proti vůli opatrovance / bez možnosti zjistit vůli opatrovance, řešení případné kolize - kam až sahá povinnost hájit oprávněné zájmy opatrovance a plnit jeho přání
Opatrovnická rada - vznik, funkce a pravomoci opatrovnické rady - nesouhlas s volbou členů opatrovnické rady - nesouhlas s rozhodnutím opatrovnické rady - souhlas s neběžným právním jednáním - praktické využití rady pro potřeby sociální práce a opatrovnictví (kdy nám rada může dobře posloužit)
Jiné možnosti ochrany a podpory osoby se zdravotním postižením než omezení svéprávnosti - možnosti bezplatné právní pomoci - možnosti sociální pomoci a podpory - další možnosti
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Základní cyklus pro veřejné opatrovníky
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro seniory
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov se zvláštním režimem
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Pečovatelská služba
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Osobní asistence
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Odborné sociální poradenství
Cyklus pro poskytovatele sociální práce na obcích s rozšířenou působností
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.