AKREDITACE PŘEDNÁŠEK

PROČ POTŘEBUJE ÚŘEDNÍK A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Úředníci (mezi které patří i veřejní opatrovníci) jsou povinni se vzdělávat v rámci prohlubování kvalifikace úředníka dle § 17 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Toto vzdělávání musí absolvovat alespoň v rozsahu 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let a dané vzdělávání musí splňovat akreditaci Ministerstva vnitra ČR.

Sociální pracovníci (mezi které patří zaměstnanci obcí i sociálních služeb) jsou povinni se vzdělávat a tím si obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci dle § 111 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. Toto vzdělávání musí splňovat akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

TYTO AKREDITACE JSME PRO VÁS PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI KALIS, s.r.o. ZAJISTILI, pro realizaci se obracejte sem.

NAAKREDITOVALI JSME PRO VÁS TATO TÉMATA:

Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované

 • Akreditováno u MPSV ČR a MV ČR na 6 vyučovacích hodin.
 • Cena 1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci).

Dluhy osob s duševním onemocněním

 • Akreditováno u MPSV ČR a MV ČR na 6 vyučovacích hodin.
 • Cena 1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci).

Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv

 • Akreditováno u MPSV ČR a MV ČR na 6 vyučovacích hodin.
 • Cena 1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci).

Nízký důchod - příčiny a možná řešení

 • Akreditováno u MPSV ČR a MV ČR na 6 vyučovacích hodin.
 • Cena 1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci).

Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka

 • Akreditováno u MPSV ČR a MV ČR na 6 vyučovacích hodin.
 • Cena 1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci).

Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod, aj.)

 • Akreditováno u MPSV ČR a MV ČR na 6 vyučovacích hodin.
 • Cena 1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci).

Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky)

 • Akreditováno u MPSV ČR a MV ČR na 6 vyučovacích hodin.
 • Cena 1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci).

Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby

 • Akreditováno u MPSV ČR a MV ČR na 6 vyučovacích hodin.
 • Cena 1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci).

NAAKREDITOVALI JSME PRO VÁS TATO TÉMATA U MPSV ČR (6 vyučovacích hodin):

A2020/0058-SP/VPAktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované
A2021/0962-SP/VPAktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované – on-line
A2020/0056-SP/VPDluhy osob s duševním onemocněním z pohledu sociální práce
A2021/0961-SP/VPDluhy osob s duševním onemocněním – on-line
A2020/0506-SP/VPInstituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci a proč
A2021/0966-SP/VPInstituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv – on-line
A2021/0959-SP/PC/VPInvalidní důchod a příspěvek na péči ve správné výši (z pohledu sociální práce a výkonu opatrovnictví)
A2021/0960-SP/PC/VPInvalidní důchod a příspěvek na péči ve správné výši (z pohledu sociální práce a výkonu opatrovnictví) - on-line
A2021/0965-SP/VPJak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví) - on-line
A2018/0616-SP/PC/VPJednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních)
A2021/0963-SP/PC/PP/VPJednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví - on-line
A2019/0281-SP/VPKdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je či není člověk zastoupen aneb podpisy nejen v sociálních službách. Na co si dát pozor (plné moci, smlouvy o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví
A2021/0964-SP/VPKdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je či není člověk zastoupen z pohledu sociální práce a opatrovnictví - on-line
A2018/0748-SP/VPKdyž klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - revize stavu, postupy a návrhy na zvýšení příjmů klienta
A2021/0983-SP/VPKdyž klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy - on-line
A2019/0280-SP/VPNakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím
A2021/0999-SP/VPNakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím - on-line
A2019/0546-SP/VPNízký důchod - příčiny a možná řešení
A2021/1101-SP/VPNízký důchod - příčiny a možná řešení - on-line
A2019/0279-SP/PC/PP/VPOdpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky)
A2021/0984-SP/PC/PP/VPOdpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky) - on-line
A2018/0741-SP/VPOdpovědnost osoby se zdravotním postižením, příp. omezené ve svéprávnosti za škodu (se zaměřením na přestupkové řízení, sociální služby, domácnost, opatrovnictví) pro neprávníky
A2019/0275-SP/VPOdvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky
A2021/0986-SP/VPOdvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky - on-line
A2019/0276-SP/VPOdvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod, aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka
A2021/0987-SP/VPOdvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod, aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka - on-line
A2019/0448-SP/PC/VPOpatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování, praxe a judikatura
A2021/0992-SP/PC/VPOpatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování, praxe a judikatura - on-line
A2020/0057-SP/VPPlatnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním
A2021/0985-SP/VPPlatnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním - on-line
A2021/0993-SP/VPPraktické výpočty sociálních dávek II. - dávky vyplácené Úřadem práce ČR
A2021/0994-SP/VPPraktické výpočty sociálních dávek II. - dávky vyplácené Úřadem práce ČR - on-line
A2021/0627-SP/VPSmlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků)
A2021/0979-SP/VPSmlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků) - on-line
A2021/0628-SP/VPSmlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
A2021/0980-SP/VPSmlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy) - on-line
A2019/0548-SP/PC/VPSociálně-právní minimum – pojistné dávky
A2021/1103-SP/PC/VPSociálně-právní minimum – pojistné dávky - on-line
A2019/0544-SP/PC/VPSociálně-právní minimum – nepojistné dávky
A2021/1104-SP/PC/VPSociálně-právní minimum – nepojistné dávky - on-line
A2019/0278-SP/VPSociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat; kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy)
A2019/0277-SP/PC/PP/VPSpecifika péče o osoby s omezenou svéprávností (z pohledu sociální služby a opatrovnictví)
A2021/0988-SP/PC/PP/VPSpecifika péče o osoby s omezenou svéprávností - on-line
A2019/0282-SP/PC/PP/VPUmístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky)
A2021/0989-SP/PC/PP/VPUmístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky) - on-line
A2021/0981-SP/PC/PP/VPVymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby
A2021/0982-SP/PC/PP/VPVymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby - on-line
A2021/1242-SP/VP ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY OSOB v sociální práci – standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele)
A2021/1237-SP/VPZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY OSOB v sociální práci – standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele) - on-line
A2019/0551-SP/PC/VPZáklady sociálního systému
A2021/1102-SP/PC/VPZáklady sociálního systému - on-line

NAAKREDITOVALI JSME PRO VÁS TATO TÉMATA U MV ČR (6 vyučovacích hodin):

 

AK/PV-387/2020, AK/VE-261/2020Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení
AK/PV-504/2021, AK/VE-297/2021Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení - webinář
AK/PV-388/2020, AK/PE-262/2020Dluhy osob s duševním onemocněním
AK/PV-503/2021, AK/VE-296/2021Dluhy osob s duševním onemocněním - webinář
AK/PV-475/2018, AK/VE-261/2018Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
AK/PV-606/2021, AK/VE-367/2021Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč - webinář
AK/PV-479/2021, AK/VE-274/2021Invalidní důchod a příspěvek na péči ve správné výši (z pohledu sociální práce a výkonu opatrovnictví)
AK/PV-478/2021, AK/VE-273/2021Invalidní důchod a příspěvek na péči ve správné výši (z pohledu sociální práce a výkonu opatrovnictví) - webinář
AK/PV-476/2018, AK/VE-262/2018Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest
AK/PV-605/2021, AK/VE-366/2021Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest - webinář
AK/PV-477/2018, AK/VE-263/2018Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
AK/PV-609/2021, AK/VE-370/2021Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních - webinář
AK/PV-478/2018, AK/VE-264/2018Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci
AK/PV-604/2021, AK/VE-365/2021Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci - webinář
AK/PV-485/2018, AK/VE-271/2018Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu
AK/PV-484/2021, AK/VE-278/2021Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu – základní postupy; webinář - webinář
AK/PV-479/2018, AK/VE-265/2018Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opratrovnictvím (obce)
AK/PV-607/2021, AK/VE-368/2021Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opratrovnictvím (obce) - webinář
AK/PV-282/2019, AK/VE-163/2019Nízký důchod – příčiny a možná řešení
AK/PV-480/2018, AK/VE-266/2018Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)
AK/PV-603/2021, AK/VE-364/2021Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky) - webinář
AK/PV-480/2021, AK/VE-275/2021Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky) - webinář
AK/PV-481/2018, AK/VE-267/2018Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka
AK/PV-608/2021, AK/VE-369/2021Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka - webinář
AK/PV-482/2018, AK/VE-268/2018Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky
AK/PV-502/2021, AK/VE-295/2021Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky - webinář
AK/PV-386/2020, AK/VE-260/2020Opatrovnictví v praxi
AK/PV-501/2021, AK/VE-294/2021Opatrovnictví v praxi - webinář
AK/VE-90/2018Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování, vč. praxe a judikatury
AK/PV-602/2021, AK/VE-363/2021Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování, vč. praxe a judikatury - webinář
AK/PV-389/2020, AK/VE-263/2020Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním
AK/PV-500/2021, AK/VE-293/2021Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním - webinář
AK/PV-390/2020, AK/VE-264/2020Praktické otázky výkonu veřejného opatrovnictví
AK/PV-499/2021, AK/VE-292/2021Praktické otázky výkonu veřejného opatrovnictví - webinář
AK/PV-486/2021, AK/VE-280/2021Praktické výpočty sociálních dávek II. - dávky vyplácené Úřadem práce ČR
AK/PV-485/2021, AK/VE-279/2021Praktické výpočty sociálních dávek II. - dávky vyplácené Úřadem práce ČR - webinář
AK/PV-474/2021, AK/VE-269/2021Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků
AK/PV-476/2021, AK/VE-271/2021Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků - webinář
AK/PV-475/2021, AK/VE-270/2021Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
AK/PV-477/2021, AK/VE-272/2021Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy) - webinář
AK/PV-230/2019, AK/VE-141/2019SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM – nepojistné dávky
AK/PV-229/2019, AK/VE-141/2019SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM – pojistné dávky
AK/PV-483/2018, AK/VE-269/2018Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností
AK/PV-612/2021, AK/VE-372/2021Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností - webinář
AK/PV-484/2018, AK/VE-270/2018Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)
AK/PV-610/2021, AK/VE-371/2021Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci) - webinář
AK/PV-482/2021, AK/VE-276/2021Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby
AK/PV-483/2021, AK/VE-277/2021Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby - webinář
AK/PV-228/2019, AK/VE-139/2019Základy sociálního systému
AK/PV-745/2021, AK/VE-448/2021Základní lidská práva a svobody osob v sociální práci - standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele)
AK/PV-744/2021, AK/VE-447/2021Základní lidská práva a svobody osob v sociální práci - standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele); webinář