AKREDITACE PŘEDNÁŠEK

PROČ POTŘEBUJE ÚŘEDNÍK A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK AKREDITOVANÉ KURZY...

Úředníci (mezi které patří i veřejní opatrovníci) jsou povinni se vzdělávat v rámci prohlubování kvalifikace úředníka dle § 17 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Toto vzdělávání musí absolvovat alespoň v rozsahu 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let a dané vzdělávání musí splňovat akreditaci Ministerstva vnitra ČR.

Sociální pracovníci (mezi které patří zaměstnanci obcí i sociálních služeb) jsou povinni se vzdělávat a tím si obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci dle § 111 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. Toto vzdělávání musí splňovat akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

TYTO AKREDITACE JSME PRO VÁS PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI KALIS, s.r.o. ZAJISTILI.

NAAKREDITOVALI JSME PRO VÁS U MPSV ČR:

AKREDITACE UDĚLENA SPOLEČNOSTI KALIS, s.r.o. - pro realizaci se obracejte sem:

 • Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení - současné i plánované; č. akreditace: A2020/0058-SP/VP; (6 vyučovacích hodin)
 • Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi; č. akreditace: A2017/0384-SP/VP; (6 vyučovacích hodin)
 • Odpovědnost za škodu v sociálních službách - z pohledu pracovníka (pro neprávníky); č. akreditace: A2017/0383-SP/PC/VP; (6 vyučovacích hodin)
 • Odpovědnost osoby se zdravotním postižením, příp. omezené ve svéprávnosti za škodu (se zaměřením na přestupkové řízení, sociální služby, domácnost, opatrovnictví) pro neprávníky; č. akreditace: A2018/0741-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky; č. akreditace: A2019/0275-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - revize stavu, postupy a návrhy na zvýšení příjmů klienta; č. akreditace: A2018/0748-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Nízký důchod - příčiny a možná řešení; č. akreditace: A2019/0546-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Základy sociálního systému; č. akreditace: A2019/0551-SP/PC/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Sociálně-právní minimum - nepojistné dávky; č. akreditace: A2019/0544-SP/PC/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Sociálně-právní minimum - pojistné dávky; č. akreditace: A2019/0548-SP/PC/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování, praxe a judikatura; č. akreditace: A2019/0448-SP/PC/VP (8 vyučovacích hodin)
 • Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním; č. akreditace: A2020/0057-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Dluhy osob s duševním onemocněním z pohledu sociální práce; č. akreditace: A2020/0056-SP/VP (6 vyučovacích hodin)

CYKLUS OPATROVNICTVÍ MPSV

AKREDITACE UDĚLENA SPOLEČNOSTI KALIS, s.r.o. - pro realizaci se obracejte sem:

 • Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci a proč; č. akreditace: A2020/0506-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat+ kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy); č. akreditace: A2019/0278-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je či není člověk zastoupen, aneb podpisy nejen v sociálních službách. Na co si dát pozor (plné moci, smlouvy o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví; č. akreditace: A2019/0281-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky); č. akreditace: ​ A2019/0282-SP/PC/PP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím; č. akreditace: A2019/0280-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních; č. akreditace: A2018/0616-SP/PC/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky); č. akreditace: A2019/0279-SP/PC/PP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka; č. akreditace: A2019/0276-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností (z pohledu sociální služby a opatrovnictví); č. akreditace: A2019/0277-SP/PC/PP/VP (6 vyučovacích hodin)

 

 • Další témata Vám můžeme zajistit ve spolupráci s dalšími organizacemi (IBB, VCVS ČR, VAČR, TOP Semináře, Aliaves, FOKUS), kde také akreditují témata na základě poptávky.

NAAKREDITOVALI JSME PRO VÁS U MV ČR:

AKREDITACE UDĚLENA SPOLEČNOSTI KALIS, s.r.o. - pro realizaci se obracejte sem:

 • Základy sociálního systému; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-228/2019 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-139/2019 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Sociálně-právní minimum - nepojistné dávky; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-230/2019 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-141/2019 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Sociálně-právní minimum - pojistné dávky; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-229/2019 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-141/2019 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Nízký důchod - příčiny a možná řešení; (6 vyučovacích hodin)   
  • AK/PV-282/2019 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-163/2019 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování, vč. praxe a judikatury; (6 vyučovacích hodin) 
  • AK/PV-149/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-90/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky; (6 vyučovacích hodin) 
  • AK/PV-482/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-268/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu; (6 vyučovacích hodin) 
  • AK/PV-485/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-271/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

CYKLUS OPATROVNICTVÍ

AKREDITACE UDĚLENA SPOLEČNOSTI KALIS, s.r.o. - pro realizaci se obracejte sem:

 • Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-475/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-261/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-476/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-262/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-478/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-264/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci); (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-484/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-270/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opratrovnictvím (obce);  (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-479/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-265/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních; (6 vyučovacích hodin
  • AK/PV-477/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-263/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky); (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-480/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-266/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka;(6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-481/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-267/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-483/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-269/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

 

 • Další témata Vám můžeme zajistit ve spolupráci s dalšími organizacemi (IBB, VCVS ČR, VAČR, TOP Semináře, Aliaves, FOKUS), kde také akreditují témata na základě poptávky.