AKREDITACE PŘEDNÁŠEK

PROČ POTŘEBUJE ÚŘEDNÍK A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK AKREDITOVANÉ KURZY...

Úředníci (mezi které patří i veřejní opatrovníci) jsou povinni se vzdělávat v rámci prohlubování kvalifikace úředníka dle § 17 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Toto vzdělávání musí absolvovat alespoň v rozsahu 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let a dané vzdělávání musí splňovat akreditaci Ministerstva vnitra ČR.

Sociální pracovníci (mezi které patří zaměstnanci obcí i sociálních služeb) jsou povinni se vzdělávat a tím si obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci dle § 111 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. Toto vzdělávání musí splňovat akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

TYTO AKREDITACE JSME PRO VÁS PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI KALIS, s.r.o. ZAJISTILI, pro realizaci se obracejte sem.

NAAKREDITOVALI JSME PRO VÁS TATO TÉMATA U MPSV ČR (6 vyučovacích hodin):

A2020/0058-SP/VPAktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované
A2021/0962-SP/VPAktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované – on-line
A2020/0056-SP/VPDluhy osob s duševním onemocněním z pohledu sociální práce
A2021/0961-SP/VPDluhy osob s duševním onemocněním – on-line
A2020/0506-SP/VPInstituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci a proč
A2021/0966-SP/VPInstituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv – on-line
A2021/0959-SP/PC/VPInvalidní důchod a příspěvek na péči ve správné výši (z pohledu sociální práce a výkonu opatrovnictví)
...prosíme o trpělivost, další postupně doplníme

NAAKREDITOVALI JSME PRO VÁS TATO TÉMATA U MV ČR (6 vyučovacích hodin):

 

AK/PV-387/2020, AK/VE-261/2020Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení
AK/PV-504/2021, AK/VE-297/2021Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení - webinář
AK/PV-388/2020, AK/PE-262/2020Dluhy osob s duševním onemocněním
AK/PV-503/2021, AK/VE-296/2021Dluhy osob s duševním onemocněním - webinář
AK/PV-475/2018, AK/VE-261/2018Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
AK/PV-606/2021, AK/VE-367/2021Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč - webinář
AK/PV-479/2021, AK/VE-274/2021Invalidní důchod a příspěvek na péči ve správné výši (z pohledu sociální práce a výkonu opatrovnictví)
...prosíme o trpělivost, další postupně doplníme