ČÍM SE ZABÝVÁM

Ráda bych se Vám představila a více přiblížila svoji praxi.

Od roku 1999 působím v sociální oblasti, do které mě přivedla rodinná situace - konkrétně několik vážnějších zdravotních postižení v rodině. 

Po vystudování vysoké školy se dlouhodobě specializuji na sociální právo.

 

Od roku 2011 jsem proškolila cca 5 000 zaměstnanců v sociální oblasti a cca 1 000 studentů. Pod různými vzdělávacími agenturami školím desítky akreditovaných seminářů (akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra v oblasti sociálního práva).

Ve své lektorské praxi školím:

 • veřejné opatrovníky (i v rámci ZOZ 2018)
 • pracovníky měst, obcí a krajů (vč. metodiků)
 • starosty měst a obcí
 • pracovníky sociálních služeb
 • pracovníky správních úřadů
 • laické pečující
 • studenty VŠ a VOŠ
 • budoucí sociální pracovníky (v rámci rekvalifikace)

Protože ani mému osobnímu životu se nevyhnuly situace, kdy jsem potřebovala já nebo moji bližní pomoc státu, začalo mě bavit se této oblasti věnovat podrobněji. Baví mě propojovat zdánlivě nesouvisející odvětví a podávat lidem ucelenější informace.

Specializuji se především na problematiku navázanou ke zdravotně postiženým, sociálně slabým, osobám omezeným ve svéprávnosti, opatrovníkům, pečujícím, rodinám s dětmi, sociálním službám a s tím spojené úřední oblasti. 

Sociální právo je propojené i s občanským právem (v oblasti rodinné, smluvní, odpovědnostní), pracovním právem, správním právem (vč. sociálních dávek), zdravotnickým právem aj. To vše se pokouším propojit a poukázat na možná úskalí, ale i výhody.

Na sociálním právu mě baví to, že oslovuje poměrně mnoho lidí a dříve či později se do sociální oblasti dostane každý (mateřstvím, péčí o někoho nemocného, stářím atd.).

V současnosti:

V minulosti jsem:

 • vyučovala na Zkouškách odborné způsobilosti pro Veřejné opatrovnictví
 • poskytovala poradenství pečujícím v projektu Pečuj doma
 • vyučovala na Univerzitě Karlově v Praze předmět sociálně-právní ochrany zdravotně znevýhodněných
 • vyučovala na Masarykově univerzitě předmět sociálně-právní ochrany
 • vedla poradnu Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně (vedoucí, právník, poradce)
 • pracovala pro Úřad práce, Městskou správu sociálního zabezpečení, Svaz účetních i Magistrát města Brna (sociální odbor)

Jsem autorem publikací:

Jsem spoluautorem publikací:

Spolupracuji s:

Cyklus 9 přednášek pro veřejné opatrovníky:

Lektorka ZOZ pro veřejné opatrovnictví:

Lektorská a přednášková činnost:

Mé rady jste mohli průběžně nalézt: