ČÍM SE ZABÝVÁM

Ráda bych se Vám představila a více přiblížila svoji praxi.

Od roku 1999 působím v sociální oblasti, do které mě přivedla rodinná situace - konkrétně několik vážnějších zdravotních postižení v rodině. 

Po vystudování vysoké školy se dlouhodobě specializuji na sociální právo.

 

Od roku 2011 jsem proškolila cca 5 000 zaměstnanců v sociální oblasti a cca 1 000 studentů. Pod různými vzdělávacími agenturami školím desítky akreditovaných seminářů (akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra v oblasti sociálního práva).

Ve své lektorské praxi školím:

 • veřejné opatrovníky (v rámci ZOZ)
 • pracovníky měst, obcí a krajů
 • starosty měst a obcí
 • pracovníky sociálních služeb
 • pracovníky správních úřadů
 • laické pečující
 • studenty VŠ a VOŠ
 • budoucí sociální pracovníky (v rámci rekvalifikace)

Protože ani mému osobnímu životu se nevyhnuly situace, kdy jsem potřebovala já nebo moji bližní pomoc státu, začalo mě bavit se této oblasti věnovat podrobněji. Baví mě propojovat zdánlivě nesouvisející odvětví a podávat lidem ucelenější informace.

Specializuji se především na problematiku navázanou ke zdravotně postiženým, sociálně slabým, osobám omezeným ve svéprávnosti, opatrovníkům, pečujícím, rodinám s dětmi, sociálním službám a s tím spojené úřední oblasti. 

Sociální právo je propojené i s občanským právem (v oblasti rodinné, smluvní, odpovědnostní), pracovním právem, správním právem (vč. sociálních dávek), zdravotnickým právem aj. To vše se pokouším propojit a poukázat na možná úskalí, ale i výhody.

Na sociálním právu mě baví to, že oslovuje poměrně mnoho lidí a dříve či později se do sociální oblasti dostane každý (mateřstvím, péčí o někoho nemocného, stářím atd.).

V současnosti:

 • vyučuji na Zkouškách odborné způsobilosti pro Veřejné opatrovnictví
 • poskytuji poradenství v rámci projektu „Pečuj doma“ (Diakonie ČCE)
 • lektoruji mnoho témat ze sociální oblasti (opatrovnictví, příspěvek na péči, dávky státní sociální podpory, dávky pro zdravotně postižené, důchody, smluvní právo v sociálních službách atd.) 
 • spolupracuji s dalšími organizacemi věnující se zdravotně postiženým, pečujícím a opatrovníkům (SocIn, Modrá beruška, Centra sociálních služeb, obecní úřady – sociální odbory, Fokus, Šance dětem aj.)

V minulosti jsem:

 • vyučovala na Univerzitě Karlově v Praze předmět sociálně-právní ochrany zdravotně znevýhodněných
 • vedla poradnu Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně (vedoucí, právník, poradce)
 • pracovala pro Úřad práce, Okresní správu sociálního zabezpečení, Svaz účetních i Magistrát města Brna (sociální odbor)

Jsem autorem publikací:

Jsem spoluautorem publikací:

V současnosti naleznete mé odpovědi:

Do roku 2013 jste mé odpovědi mohli nalézt:

Spolupracuji s:

Cyklus 9 přednášek pro veřejné opatrovníky:

Pod záštitou
pana Mgr. Marka Šlapala, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje.

Lektorka ZOZ pro veřejné opatrovnictví:

Lektorská a přednášková činnost: