Praktické otázky výkonu veřejného opatrovnictví - webinář

TERMÍNY:

on-line 24.10.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
NadpisTENTO PROGRAM NEMÁ AKREDITACI MPSV, protože MPSV neakredituje otázky veřejného opatrovnictví
MV prezenčně AK/PV-390/2020 a AK/VE-264/2020 pod názvem: Praktické otázky výkonu veřejného opatrovnictví
MV on-line AK/PV-499/2021 a AK/VE-292/2021 pod názvem: Praktické otázky výkonu veřejného opatrovnictví - webinář
ANOTACEOsoby, které nemohou samy za sebe jednat, si mohou svým konáním velmi ublížit (mohou dělat dluhy, neúčelně a prodělečně prodávat majetek, rozhodovat se v osobních záležitostech ke své škodě, nemohou si sami požádat o sociální službu, i když ji potřebují a sjednat platně smlouvu o poskytování služby). Proto je k ochraně takovýchto lidí vhodné ustanovení podpůrce, zástupce, nebo opatrovníka. Opatření podpůrná či náhradního rozhodování jsou ale omezená. Je proto nutné znát aspekty ustanovení podpůrce, zástupce, omezení svéprávnosti, pravomoci opatrovníka, další možnosti (např. sociální práce). Podpůrná opatření i opatření náhradního rozhodování je třeba kombinovat a také odlišit od sociální práce. Je nutné znát hranici sociální práce a např. opatrovnictví. Podpůrce, zástupce a opatrovník musí zpravidla spolupracovat nejen s dalšími úřady (např. kvůli sociálním dávkám), ale i se sociálními službami, zdravotnickým personálem a institucemi soukromého práva (např. banky, věřitelé, pronajímatelé). Soc. práce a péče se někdy zaměňuje s opatrovnictvím a není tak jasné, kdo co má v kompetenci a kde jsou hranice, jak má soc. péče/práce opatrovnictví využít a nesuplovat ho. Vymezení, kdo za co a kdy odpovídá ulehčuje soc. prac. a více je orientuje na jejich skutečnou práci.
CÍLZáměrem vzdělávacího programu je shrnutí úředních povinností a pravomocí veřejného opatrovníka a jeho odpovědnost jako úředníka (i ve vztahu k výkonu opatrovnictví). Zaměříme se na vedení spisu, archivaci, předávání dokumentace soudu, notáři, opatrovanci, mlčenlivost (a praktické úskalí), vypořádání dotazů, které nemůže z důvodu mlčenlivosti opatrovník řešit. Je nutné si říct i o záležitostech plynoucích ze zákoníku práce (přesčasy, služební cesty, pověření). Důležité je řešit i zastupitelnost, pracovní pohotovost, odměňování.
PROGRAMÚvod – v úvodu bude přestaven lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje pro další studium a praktický výkon.
Práva a povinnosti opatrovníka – je nutné osvětlit, co plyne ze zákona a co je vhodné z důvodu lepší praxe. Jaké jsou práva a jaké povinnosti výkonu veřejného opatrovnictví na obci.
Odpovědnost opatrovníka – za co je opatrovník a jeho zaměstnavatel odpovědný.
Kontrola opatrovnictví – jak, kdo a v jakém rozsahu kontroluje výkon veřejného opatrovnictví na obci.
Spisová dokumentace – specifika spisové dokumentace pro výkon veřejného opatrovnictví na obci.
Mlčenlivost – zákonný podklad a praktické ukázky povinnosti mlčenlivosti a jejího porušování.
Zákoník práce a souvislosti se zaměstnáním – výkon veřejného opatrovnictví na obci z pohledu zaměstnávání daného úředníka (veřejného opatrovníka).
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Pokračující cyklus pro veřejné opatrovníky
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.