Praktické výpočty sociálních dávek II. - dávky vyplácené Úřadem práce ČR - webinář

TERMÍN:

11.10.2024 on-line

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenčně A2021/0993-SP/VP pod názvem: Praktické výpočty sociálních dávek II. - dávky vyplácené Úřadem práce ČRČíslo akreditaceA2021/0993-SP/VP
MPSV on-line A2021/0994-SP/VP pod názvem: Praktické výpočty sociálních dávek II. - dávky vyplácené Úřadem práce ČRČíslo akreditaceA2021/0994-SP/VP - webinář
MV prezenčně AK/PV-486/2021 a AK/VE-280/2021 pod názvem: Praktické výpočty sociálních dávek II. - dávky vyplácené Úřadem práce ČR
MV on-line AK/PV-485/2021 a AK/VE-279/2021 pod názvem: Praktické výpočty sociálních dávek II. - dávky vyplácené Úřadem práce ČR - webinář
ANOTACESociální pracovník musí mít přehled o sociálních dávkách systému sociálního zabezpečení, protože tuto informaci používá jako jeden z nástrojů pomoci sociálně slabším občanům. Jednotlivé dávky mají svá kritéria a postupy při jejich přiznávání. Pracovník má být schopen zhodnotit situaci klienta a alespoň orientačně určit, zda by mohl klient u podání žádosti o přiznání dávky uspět. Pracovník nemá oprávnění dávku vypočítat, ale je vhodné znát všechny proměnné, které výpočet dávky ovlivňují. Akreditovaný vzdělávací program umožňuje účastníkovi zjistit, co vše a jak dávku ovlivňuje, jak složitá právní konstrukce vypadá v matematickém vyjádření. Účastník má možnost se naučit, jak dávku vypočítat bez potřebného programového vybavení.
CÍLAbsolvent vzdělávacího programu pochopí principy výpočtů sociálních dávek vyplácených Úřadem práce ČR, dále bude obeznámen s možnostmi ovlivnění těchto dávek a s možnými úskalími v rámci výpočtů. Osvojí si jak pracovat s podklady k výpočtům sociálních dávek. Nově nabyté znalosti budou upevněny prostřednictvím modelových výpočtů. Problematika bude pojata v širších souvislostech v jejichž rámci se absolvent seznámí s riziky účelového využívání těchto dávek.
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje.
Hmotné zabezpečení - skutečnosti ovlivňující možnost evidence, výpočet, podpora v nezaměstnanosti; podpora z náhradní doby; podpora při rekvalifikaci; náhradní doba; vážné důvody; nekolidující zaměstnání.
Základ posuzování životního minima a příjmů - složení rodiny a společně posuzovaných osob, rozhodné období, životní minimum rodiny, posuzované příjmy.
Státní sociální podpora - porodné, ovlivnění rodičovského příspěvku, přídavky na děti, příspěvek na bydlení.
Hmotná nouze - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, limity mimořádné okamžité pomoci.
Kompenzační pomůcky a zvýšení příspěvku na péči - ekonomická náročnost, posouzení příjmu pro přiznání pomůcky .
Závěr - diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde a nebudou zodpovězeny v průběhu vzdělávacího programu.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Odborné sociální poradenství
Cyklus pro poskytovatele sociální práce na obcích s rozšířenou působností
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.