OBCHODNÍ PODMÍNKY

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB OD BŘEZNA 2017 - už sice skončila, ale my Vám fakturu vystavíme rádi i bez této povinnosti

INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA dle zákona č. 112/2016 Sb., EET

Podle zákona o evidenci tržeb byl prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň byl povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ačkoliv již EET povinnost není, fakturu Vám vystavíme obratem.

VŠEOBECNÁ ČÁST

obchodních společností:

Sociální rádce, s.r.o.

se sídlem: Kurská 295/2, 625 00  Brno

identifikační číslo: 07406771

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108021

pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.socialniradce.cz

zastoupené jednatelkou Mgr. Radkou Pešlovou

a

Kalis, s.r.o.

se sídlem: U pošty 273/9, 625 00  Brno

identifikační číslo: 29306841

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72782

zastoupené jednatelkou Mgr. Radkou Pešlovou

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Prodávající: výše uvedené obchodní společnosti
 • Kupující / spotřebitel / je osobou mající zájem o předmět koupě, který má následně povinnost převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupujícím / spotřebitelem může být fyzická osoba. Kupujícím může být taktéž právnická osoba, tato není považovaná za spotřebitele. Kde se hovoří o účastníkovi, jde o kupující osobu.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej zboží, výrobků a služeb prodávajícíhouzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
 • Ustanovení všeobecných i speciálních obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

KONTAKT NA PRODÁVAJÍCÍHO

 • Pro obecné informace a objednávání na email adrese: radka.peslova@socialniradce.cz
 • Pro vyřizování reklamace na email adrese: radka.peslova@socialniradce.cz
 • Pro objednávání přednášek na e-mail adrese: fakturace@socialniradce.cz
 • Pouze pro fakturaci a reklamaci mobil: +420 724 279 637 (neposkytujeme telefonické poradenství)
 • Písemně na adresu Sociální rádce, s.r.o., Kurská 295/2, 625 00 Brno nebo na adresu Kalis, s.r.o., U pošty 273/9, 625 00  Brno

 Upřednostňujeme e-mailový kontakt.

ROZHODNÝ PRÁVNÍ ŘÁD, POUŽITÝ JAZYK

 • Obchodní podmínky a kupní smlouva a  jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

DOSTUPNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK A UPŘEDNOSTNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY

 • Obchodní podmínky a další potřebné dokumenty jsou v aktuálním znění dostupné níže.
 • Přečtení obchodních podmínek je nedílnou součástí potvrzení objednávky uskutečněné prostřednictvím webového rozhraní.
 • Informace o mimosoudním řešení sporů je dostupné ZDE.
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
 • Neseznámení se s obchodními podmínkami z vůle kupujícího nelze přičítat k tíži prodávajícího.
 • Přijetí zboží, výrobku, služeb kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky. Těmito podmínkami je vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

WEBOVÉ ROZHRANÍ A JEHO INFORMAČNÍ CHARAKTER

 • Veškerá prezentace zboží, výrobků a služeb umístěná ve webovém rozhraní prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, výrobků a služeb. Ustanovení § 1731 a § 1732 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obsahuje informace o zboží (označení, popis hlavních vlastností), výrobcích a službách, a to včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, stane-li se prodávající plátcem DPH.
  • V ceně zboží a výrobků není zahrnuto balné a poštovné.
  • U webinářů, e-booků a on-line vzdělávacích akcí jde o cenu konečnou (balné a poštovné se neúčtuje).
  • Uvedené vzdělávací akce jsou pouze propagací aktivit spolupracujících vzdělávacích agentur – v ceně vzdělávacích akcí není zahrnuta doprava, ubytování a strava účastníka, pokud u konkrétní akce není uvedeno jinak.
  • Dohodnuté vzdělávací aktivity „na míru“ – v ceně vzdělávacích akcí není zahrnuta doprava, ubytování a strava účastníka, pokud u konkrétní akce není uvedeno jinak.
  • Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
  • Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán prodávajícím o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou.
  • Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Při doručování mimo ČR je cena sjednána individuálně a zákazník je předem o této ceně informován.
 • Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží nemusí být vždy zcela přesná, a pokud se momentální dostupnost liší od dostupnosti uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující včas informován.
 • Prodávající / provozovatel neposkytuje uživatelům / kupujícím / účastníkům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení webového rozhraní. Prodávající / provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli /kupujícímu / účastníkovi způsobena v souvislosti s používáním a výpadkem služeb webového rozhraní.
 • Kupující / účastník bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za následky a škody, které utrpěl využíváním informací z webového rozhraní.

REGISTRACE, UVÁDĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, UŽIVATELSKÝ ÚČET (zatím nezřízen)

Podrobněji k ochraně osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) od 25.5.2018 naleznete informace ZDE. Část je zapracovaná i do těchto podmínek, ale kdo je správce, zprostředkovatel, předávání třetím osobám, vaše práva atd. musí být zpracováno odděleně od obchodních podmínek. Proto, i my, tuto povinnost plníme.

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující provést objednávku a zaplatit.
 • Při registraci na webové stránce/webovém rozhraní a při objednávání zboží / výrobků / služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu (zatím nemáme zřízeno) je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Takto uvedené údaje jsou použity i pro případné doručování, pokud není prodávajícímu sdělena odlišná adresa (údaje).
 • Pokud je přístup k uživatelskému účtu (zatím nezřízen) zabezpečen uživatelským jménem a heslem, je kupující povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelův přístup, a to zejména v případě, kdy kupující / uživatel svůj uživatelský přístup déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a obchodních podmínek.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský přístup nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Získávání a zpracovávání osobních údajů při návštěvě webového rozhraní

při návštěvě našich webových stránek dojde pravděpodobně k zaznamenání (u Google Analytics):

 • IP adresy návštěvníka (dále nikomu neposkytujeme),
 • ze které webové stránky návštěvník přichází (dále nikomu neposkytujeme),
 • jak dlouho se návštěvník na našich stránkách zdržel (dále nikomu neposkytujeme),
 • kterého dne návštěvník naše stránky navštívil (dále nikomu neposkytujeme).
 • Osobní údaje návštěvníka se nezaznamenávají.
 • Osobní údaje mohou být zaznamenány pouze při jejich úmyslném poskytnutí (např. při registraci, vyplněním e-mailu pro zasílání obchodních sdělení, účastí v anketách, uzavřením smlouvy, neanonymním poskytnutí recenze, žádosti o pomoc a radu, stažení či zakoupení e-booku apod.).

Samostatně nemáme schraňování údajů zadáno, proto neplníme "cookies" a nemusíte nám s nimi dávat/odebírat souhlas.

O zpracovávání a ochraně osobních údajů po účinnosti GDPR 5/2018 si více přečtěte na našem webu zde. Kdo netuší, co je to GDPR, může se o tomto tématu dozvědět více zde (ale někdy je lepší nevědomost ;)).

ZÁKONNÝ VĚK

 • Užíváním webových stránek a vzdělávacích akcí prohlašuje kupující, že ve státě nebo provincii svého bydliště dosáhl plnoletosti nebo že ve státě nebo provincii svého bydliště dosáhl plnoletosti a dal souhlas, aby nezletilý v jeho okolí mohli tuto stránku užívat.

ARCHIVACE A SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a vedení účetnictví a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Jde o zákonný důvod, kdy bez poskytnutí není možné smlouvu uzavřít.
 • Uzavřená smlouva a předmětné obchodní podmínky budou uloženy u prodávajícího po dobu 5 let, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší. Takto uložená data nejsou dále přístupná.
 • Kupujícímu může být umožněn přístup k této smlouvě po dobu jednoho roku. Tento přístup není nárokový.
 • Podáním objednávky schraňujeme o kupujícím údaje, které jsou následně uvedené na faktuře (zboží, jméno a příjmení, příp. název firmy, adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně telefon) a při platbě (variabilní symbol, číslo účtu) a jeho e-mailovou adresu, pokud komunikujeme přes e-mail. Pokud komunikujeme přes web, pravděpodobně nám zůstane i IP adresa, ale s tou nepracujeme. K těmto údajům má přístup naše účetní firma.
 • Podáním objednávky ke kurzu schraňujeme navíc oproti předchozímu bodu, datum a místo narození, pro potřeby vydání osvědčení o účasti. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). K těmto údajům má přístup organizátor kurzů (někdy je to externí firma, u které kurz objednáváte) a akreditační orgán.
 • Podáním dotazu jsou uloženy i informace (zpravidla citlivé), které jsou obsahem dotazu. Z naší praxe jde často o informaci o zdravotním stavu a o příjmech (sociálních dávkách). Tyto údaje dále neposkytujeme, jsou předmětem pouze naší komunikace.
 • Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 • V případě ukončení obchodování mezi prodávajícím a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu dodavatele odstraněna (vymazána) v rozsahu, který nevyžaduje zákon (např. telefon a e-mail), část údajů může být ale dál zachována (např. z důvodu vedení účetnictví).
 • Pokud budeme prodávat zboží a to přepravovat k zákazníkovi, základní poštovní kontakt získá i externí přepravní společnost. Zatím takto konáme pouze, pokud dodatečně zasíláme osvědčení o absolvování kurzu a faktury poštou. Využíváme pouze Českou poštu. Že budeme něco posílat s vámi domlouváme.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, resp. po dobu nutnou pro účetnictví a akreditaci. Osobní údaje budou zpracovávány k elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Je v zájmu kupujícího, aby nám napsal, když se jeho údaje změní (aby dostal správné osvědčení, fakturu a případně mu došel e-book tam, kam má). Údaje starší dvou let, které nebyly v té době použity dále sami (bez podnětu kupujícího) neaktualizujeme.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat ve lhůtě do 30 dnů. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Předání informací se předává elektronicky, nedohodnou-li se strany jinak.

VYTVÁŘENÍ AUDIO, VIDEO A FOTO ZÁZNAMŮ LEKTOREM

 • Ve zvláštních případech (např. nutnost prokázat konání on-line vzdělávání akreditačnímu orgánu) může lektor vytvářet audio, video a foto záznamy pro účely archivace akce, nebo pro použití pro svou prezentaci, ale výhradně pro užití na svých webových stránkách nebo video kanálech (youtube, vimeo, instagram, facebook apod.).
 • O tomto vždy předem kupujícího informuje, v případě, že nejde o zákonnou povinnost, poptává prodávající souhlas kupujícího.
 • Přesto, pokud by s tím kupující předem (pro všechny případy) nesouhlasil - lze tento nesouhlas sdělit předem. Lektor si jej pro budoucí potřeby zaznamená. Prosíme, proveďte to písemně.
 • V případech konání akreditovaných programů on-line, lektor vytváří audio/video záznam výhradně pro potřeby kontroly předmětným ministerstvem. Pro tento záznam není třeba souhlasu účastníka, jde o oprávněný zájem. Dále není záznam nikam distribuován či komerčně využíván.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Naše firma účelově nevyužívá Cookies. Ale bohužel mnoho provozovatelů jako je Google, Facebook atd. ano. Je proto vhodné věnovat tomuto tématu pozornost a upravit si nastavení ve svém počítači.
 • Vzhledem k přemrštěné ochraně osobních údajů kvůli mnoha lidem, co s údaji obchodovali, jsme se rozhodli nezasílat marketingová/obchodní sdělení prostřednictvím získaných e-mailů. Doporučujeme, abyste sledovali náš facebookový profil a pokud se chcete účastnit seminářů, tak se občas podívejte sem.
 • Pokud bychom zasílali pozvánku na nové přednášky či na nově vydaný e-book, využili bychom k tomu formálně dostupná data z webu (adresy úřadů a sociálních služeb), případně údaje z faktur (tím, že už jste u nás byli a víte o nás) a případně právě FB kanál. Pokud si opravdu přejete aktuálnější informace, napište nám (stačí na e-mail), že trváte na tom, že si pro tyto účely Váš e-mail máme nechat. My sami Vás k tomu nutit nechceme a počkáme na Vaši aktivitu, jinak jsme vše (co není součástí účetnictví a evidence pro akreditace MPSV a MV) smazali k 25.5.2018.

AUTORSKÉ PRÁVO

 • V rámci zboží, výrobků a služeb je možno zakoupit online vzdělávací programy: e-booky, dokumenty, webináře, knihy, CD, DVD apod., je také možné se účastnit vzdělávací akce. Vše podléhá zákonné ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich kopírování / šíření, nahrávání nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Není zakázáno využít takto nabyté poznatky.
 • Tyto výrobky a služby slouží pro vzdělávací a informační účely.
 • Veškeré takto poskytnuté informace jsou pouze doporučeními a návody.
 • Prodávající ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za následky, které by mohly vzniknout při aplikaci poskytnutých rad. Případný úspěch či neúspěch kupujícího / účastníka je závislý na mnoha dalších faktorech a není možné tyto faktory pojmout do obecného vzdělávání.
 • Vybrané vzdělávací aktivity podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na akci neopravňuje účastníka získané znalosti vydávat za své. Vyučovat a jinak komerčně využívat nabyté znalosti se umožňuje s předpokladem uvedení zdroje nabytí takovýchto dovedností a případném sjednání provizní odměny.
 • Pokud účastník uzavírá obchod za účelem následné prezentace nabytých zkušeností, nebo sbírá materiály pro svou publikační činnost, je nutné, aby o svém záměru informoval prodávajícího / lektora před začátkem akce a ke všem výstupům získal jejich písemné svolení.
 • Účastník vzdělávací akce nezískává k prvkům prohlédnutým prostřednictvím webového rozhraní, e-booky, on-line semináře nebo webináře žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně provozován v žádné podobě nebo prostřednictvím žádných prostředků, a to ani pomocí zařízení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předcházejícího písemného souhlasu prodávajícího / lektora.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Oprávnění k podnikání

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží / výrobků / služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

 • Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností uvedených v předchozím odstavci, čímž toto právo kupujícímu nevznikne.

 

Pojmy

 • Vzdělávací akcí s osobní účastí se rozumí kurz (workshop), který je lektorován na živo a je k němu třeba osobní kontakt lektora s účastníkem.
 • Vzdělávací akcí on-line/webinářem se rozumí kurz / přednáška / akreditovaný vzdělávací program (workshop) / informace poskytnutá v aktuálním živém vysílání s přístupem pomocí internetového připojení z webového rozhraní v pevně ohraničeném časovém období.
 • Vzdělávací akcí přednahrátou on-line (nyní se neposkytuje) se rozumí kurz / přednáška (workshop) / informace uložená na webovém rozhraní prodávajícího nejčastěji s přístupem pro kupujícího přes osobní heslo / kód. Přístup je poskytován zpravidla po dobu 3 měsíců od uhrazení kupní ceny.
 • E-bookem (E-knihou)se rozumí textový soubor ve formátu pdf nabízený prostřednictvím webového rozhraní, který se nedodává na hmotném nosiči.
 • Akreditovaným vzdělávacím programem se rozumí kurz / přednáška (workshop) / informace poskytnutá v aktuálním živém vysílání nebo s osobní účastí, akreditovaná MPSV ČR nebo MV ČR, protože tyto ministerstva vyžadují, že nejde vždy jen o přednes, ale i o dialog a pak prý by pojem přednáška byl zavádějící.
 • Osobní konzultací se rozumí osobní schůzka s poskytovatelem konzultace po dobu předem dohodnutých hodin a to formou sezení nebo jinou dohodnutou formou. Jde o individuální přístup konzultanta ke kupujícímu. Osobní konzultaci nejsou přítomny další osoby.

DORUČOVÁNÍ

 • Oznámení týkající změny a rušení vztahů (odstoupení od smlouvy, vrácení zboží apod.) prodávajícího a kupujícího, jsou doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě či obchodních podmínkách stanoveno jinak. Je-li po celou dobu obchodního vztahu vedeno pouze e-mailové jednání, doručuje se e-mailem (to neplatí při doručování zboží – to nelze provést e-mailem).
 • Jakékoliv změny objednávek včetně storna je možno učinit pouze písemnou formou, za kterou jsou v tomto případě považovány i prostředky komunikace na dálku (e-mail).
 • Oznámení se doručují na adresu uvedenou:
 1. v uživatelském účtu (ve webovém rozhraní) v případě, že jde o kupujícího,
 2. v záhlaví těchto obchodních podmínek, v případě, že jde o prodávajícího,
 3. na adresu uvedenou ve faktuře, případně v objednávce (upřednostňuje se e-mailové doručování).
 • Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce a na adresu prodávajícího uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 • Zakoupené fyzické produkty se doručují na adresu uvedenou kupujícím ve webovém rozhraní, nedohodne-li se kupující a prodávající jinak.

 

Účinky doručení nastávají:

 • osobním převzetím
 • okamžikem dodání adresátovi prostřednictvím České pošty či prostřednictvím jiného doručovatele (pozor, odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím může být sice platně doručeno, ale pokud není učiněno v řádné lhůtě, není účinné).
 • okamžikem odmítnutí převzetí adresátem (bez nutnosti dalšího poučení),
 • marným uplynutím lhůty pro uložení zásilky/balíku u České pošty či jiného doručovatele či přepravce,
 • dnem, kdy se i v jiných případech vrátila zásilka/balík jako nedoručitelná.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ PLYNOUCÍCH Z REKLAMACE ZBOŽÍ, STÍŽNOSTI

 • Alternativní řešení sporů je upraveno pod reklamačním řádem.
 • Reklamační řád je dostupný níže.
 • Více informací poskytne také Česká obchodní inspekceMinisterstvo průmyslu a obchodu.
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy radka.peslova@socialniradce.cz.
 • Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Prodávající není zavázán kodexy chování ve smyslu odst. 1 písm. e § 1826 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.
 • Kde se hovoří o zboží, může tím být myšlen výrobek či movitá věc.
 • Kde se hovoří o službě, může tím být myšlen e-book, kurz, webinář, sezení či konzultace.
 • Smluvní strany nemohou práva z kupní smlouvy postoupit na jiného, s výjimkou vymáhání úhrady kupní ceny a nákladů spojených s balením a přepravou, případně náhradou škody, není-li v podmínkách uvedeno jinak (např. při účasti na akci povoleným náhradníkem).
 • Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Neplatnost kupní smlouvy nebo jejího dodatku pro nedodržení formy může namítnout kdokoliv kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
 • Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím webového rozhraní obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v kupní smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost kupní smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o kupní smlouvě ani projev učiněný po uzavření kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními kupní smlouvy a obchodních podmínek a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
 • Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu uzavření kupní smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření kupní smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly (a jsou součástí kupní smlouvy nebo obchodních podmínek), nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o kupní smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu kupní smlouvy, který by byl jinak důvodem neuzavření smlouvy.

Změny obchodních podmínek:

 • Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat.
 • Obchodní podmínky mající vliv na kupní smlouvu musí být doručeny kupujícímu alespoň prostřednictvím e-mailu uvedeném v uživatelském účtu.
 • Je odpovědností kupujícího, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.
 • Změny a doplňky kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu a webového rozhraní mohou být provedeny elektronicky.
 • Jiné změny vyžadují písemnou formu, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak.
 • V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 

 • Ukáže-li se některé z ustanovení kupní smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576[1] občanského zákoníku, v platném znění.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří i reklamační řád.
 • Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky kupní smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek nebo navrhnout jejich změnu. Nevyužití této možnosti se má za souhlas v plném rozsahu obchodních podmínek.

 

[1] § 576

Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBY, VZDĚLÁVACÍ AKCE A PRODEJ E-BOOKŮ

PŘEDMĚT

 • Níže uvedené obchodní podmínky se týkají objednávky a prodeje vzdělávacích aktivit pro osobní rozvoj za účelem účasti kupujícího na:
  • výcviku
  • kurzech
  • seminářích
  • přednáškách
  • akreditovaných vzdělávacích programech
  • on-line kurzech, výcvicích, seminářích a přednáškách
  • webinářích
  • osobních konzultacích
  • přijetí e-booků

(dále jen „vzdělávací akce“)

 • Kupující, který se účastní vzdělávací akce, se stává účastníkem.

VYLOUČENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU

 • Vzdělávací aktivity nejsou zájezdem či dovolenou ve smyslu § 2521 a násl. občanského zákoníku a nedochází k uzavření smlouvy o zájezdu a případných možných nároků z tohoto druhu smlouvy plynoucích.
 • V případech, že je vzdělávací akce organizována vícedenní s možností ubytování (příp. i stravy), není prodávající pořadatelem / zprostředkovatelem zájezdu.
 • Prodávající zajišťuje pro pohodlí kupujícího předjednanou nabídku externích služeb (ubytování a příp. i stravování), kterou kupující nemusí využít (v tomto případě není touto nabídkou vázán).
 • Ubytovací smlouva a dohoda o způsobu stravování není předmětem vzdělávací akce a sjednává se s přímým poskytovatelem ubytování (příp. stravy), kterého prodávající pouze doporučuje.
 • V případě využití služeb třetí strany (poskytovatele ubytování a stravy), dohodl prodávající s touto stranou zvýhodněné cenové podmínky pro účastníky vzdělávací akce.
 • Kupující tyto zvýhodněné podmínky přijímá uhrazením částky za ubytování a stravu. Další nároky uplatňuje po přímém poskytovateli těchto služeb (tj. třetí straně).
 • Po prodávajícím nelze uplatňovat nároky jako je pomoc v nesnázích, újmu za narušení dovolené apod.

VZDĚLÁVACÍ AKCE ZPROSTŘEDKOVÁVANÉ

 • Vzdělávací aktivity nabízené na webovém rozhraní poskytovatele, pokud odkazují po rozkliknutí na webové stránky jiné vzdělávací agentury (např. IBB, VAČR, Aliaves, TOP semináře, FOKUS, VCVS atd.), jsou pouze reklamou na tyto kurzy a firma Kalis, s.r.o. (Mgr. Radka Pešlová) za ně nenese žádnou odpovědnost.
 • Mgr. Radka Pešlová na těchto kurzech lektoruje, ale smluvní vztah mezi ní a agenturou není součástí obchodního vztahu mezi účastníkem a vzdělávací agenturou.

Prodejce (společnost Sociální rádce, s.r.o. a Kalis, s.r.o.) ručí pouze za přednášky, které organizuje a sjednává individuálně nebo je zveřejňuje způsobem, že přihlášení na tyto akce probíhá pomocí webového rozhraní www.socialniradce.cz. Jde o vzdělávací cykly a jednotlivé přednášky, které se z nich skládají. Blíže je naleznete jmonované zde.

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 • Přihlášení se na vzdělávací akci či osobní konzultaci lze učinit e-mailem, písemně nebo pomocí tlačítka „Odeslat/objednat/koupit a zaplatit“ na webovém rozhraní.
 • Všechny způsoby zakládají smluvní vztah a povinnosti kupujícího uhradit dohodnutou cenu a to i v případě, že jde ze strany kupujícího o dárek pro třetí osobu. V takovémto případě není kupující zavázán osobní účastí na tomto vzdělávání.
  • Informaci, že kupující nebude sám účastníkem kurzu je povinen označit v objednávce (alespoň formou poznámky).
 • Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených na webovém rozhraní v prodejním elektronickém formuláři (a to i v případě jiné formy objednání).
 • Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou (která by mohla být např. vepsána do poznámky).
 • Přijetí objednávky se děje v pořadí jejich zaslání. V případě omezené nabídky mají přednost objednatelé s uhrazenou kupní cenou, rezervačním poplatkem a dále pak kupující dle přihlášení.
 • Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s prodávajícím.

PRÁVO NA ÚČAST NA KURZU

 • Kupujícímu je rezervováno místo na kurzu až po uhrazení identifikovatelným způsobem celkové ceny vzdělávacího kurzu, nebo individuálně smluvené ceny a to na účet prodávajícího. Případně po individuální dohodě, že platba proběhne až po uskutečnění kurzu/přednášky/akreditovaného vzdělávacího programu.
 • Po úhradě celkové částky se kupující stává účastníkem kurzu.
  • V případě nákupu pro třetí osobu se stává účastníkem třetí osoba, pokud tato byla označena v objednávce a došlo k úhradě kupujícím.
 • Osobu účastníka kurzu nelze bez souhlasu prodávajícího měnit. Prodávající souhlas zpravidla vydá, protože u svých přednášek garantuje možnou změnu účastníka.
 • Účastníkem kurzu se stává i kupující, který hradí on-line kurz a jeho platba bude prodávajícímu načtena opožděně. Účastníkem je taková osoba od chvíle zahájení on-line vysílání a to i v případě, že nemá přístupová hesla. Takovýto časový rozpor je k tíži kupujícího / účastníka, pokud neuhradil cenu alespoň 2 pracovní dny před zahájením.

 

Technické požadavky na účast v kurzu poskytovaném elektronickou formou:

 • Účastník si je vědom a souhlasí, že pro možné využití vzdělávání poskytované formou e-booku, on-line nebo jako webinář je nutné si zajistit přístup odpovídající technickým požadavkům akce (např. vhodný či aktualizovaný software). V opačném případě (nezajištění) může být omezena funkcionalita, za což nenese prodávající odpovědnost a není možné z tohoto důvodu vrátit uhrazený registrační poplatek či kupní cenu.

MOŽNÁ ZMĚNA LEKTORA, MÍSTA NEBO ČASU KONÁNÍ

 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení vzdělávací akce z organizačních důvodů. V případě těchto změn má kupující právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud tak učiní do 3 dnů od oznámení prodávajícím.
 • Prodávající se zavazuje dodržet podmínky akreditace, v případě, že je akreditací určen konkrétní lektor.

CENA

 • Ceny jsou tvořeny podle zákona o cenách nebo smluvně.
 • Ceny jsou uvedeny u příslušné služby/vzdělávací akce, a to včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty, proto uvedené ceny jsou bez DPH, kde by informace náhodou chyběla.
 • V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, stane-li se prodávající plátcem DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.
  • K ceně samotných účastí na vzdělávací akci není účtováno balné a poštovné (doprava), pokud nebyl současně objednán dárkový certifikát s požadavkem zaslat poštou (nebo jiným přepravcem).
  • U vybraných vzdělávacích akcí může být součástí dodávky nosič dalších informací (CD, DVD, flash disk, kniha apod.). V tomto případě je kupující povinen společně s cenou uhradit i náklady na balené a poštovné. Výše této částky je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
  • Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
  • Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán prodávajícím o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou.
 • Kupní cena je splatná neprodleně, není-li na webovém rozhraní či ve faktuře uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové identifikovatelné částky na účet prodávajícího.
 • Kupní cena u vzdělávacích akcí s osobní účastí je splatná 5 dnů před zahájením vzdělávací akce, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak.

 

Náklady vzniklé kupujícímu

 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, cestu apod.) si hradí kupující sám. Prodávající o tyto náklady nesnižuje cenu.

 

ÚHRADA

Způsob úhrady

 • Účastnický poplatek a cenu podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: Sociální rádce, s.r.o. č. 2501492161/2010, vedený u Fio Banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: Kalis, s.r.o. č. 2400233523/2010, vedený u Fio Banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému na webu (nyní není poskytováno);
 • POZOR osobně při zahájení akce nelze platit bezhotovostně platební kartou!!! Tato úhrada musí být smluvena.
 • Platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem (při objednávce) nebo pod telefonním číslem, které kupující uvedl v objednávce / přihlášce na vzdělávací akci nebo při kupování e-booku.
 • Prodávající vystaví účetní doklad, který slouží jako doklad o zaplacení a o uzavřené kupní smlouvě.
 • Účastníkovi, který neuhradí kupní cenu nejméně 5 pracovních dnů před začátkem vzdělávací akce s osobní účastí a on-line vzdělávací akce, nemusí být včas umožněn přístup do webového rozhraní či aplikace nebo umožněn vstup do prostor konání akce.
 • Do doby načtení úhrady není poskytnut e-book.
 • Za tyto prodlevy nese odpovědnost účastník. Nejde o důvod, pro který lze odstoupit od smlouvy.
 • Pokud nebude platba načtena ani do 30 dnů po splatnosti, u e-booku, který nebyl doručen objednateli a objednání kurzu on-line, pokud nebyly doslány materiály ke kurzu, ruší se smlouva od počátku. Byl-li e-book doručen/poskytnut a pokud byly materiály k přednášce již odeslány, kupní smlouva se neruší a kupující je z ní plně zavázán k platbě.

 

Prodlení s úhradou

 • V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Úroky však nesmí přesáhnout 30 % kupní ceny vzdělávací akce.

CO JE, A CO NENÍ V CENĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE

Cena zahrnuje:

 • Výuku dle osnov prodávajícího / lektora při osobní a on-line účasti.
 • Materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce na webovém rozhraní) nebo jde o e-book či on-line kurz nebo webinář.
 • V případě webinářů (neprobíhajících v aktuálním čase) je poskytován přístup do interní sekce webového rozhraní na dobu 3 měsíců ode dne úhrady, případně podle dohody.
 • V případě on-line akce je přístup do interní sekce webového rozhraní na dobu konání akce nejpozději od chvíle načtení úhrady (s výjimkou neprovedené úhrady do pěti dnů před počátkem této akce), případně podle dohody.
 • V případě on-line vzdělávacího (nejčastěji akreditovaného) programu/přednášky zahrnuje cena přístup v daném dni k výkladu lektora v přímém přenosu a možnost pokládat otázky, hlasovat a vést s lektorem (přiměřeně - nejde o osobní konzultaci) dialog.
 • Provedení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce.
 • Vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném složení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování na webovém rozhraní).
 • Osobní přítomnost konzultanta / lektora a individuální přístup v případě osobní konzultace.

 

V ceně není zahrnuto:

 • Ubytování a strava (pokud je uvedeno v podmínkách pobytového semináře, jde pouze o možnost využití zprostředkovaného kontaktu na poskytovatele ubytování a stravování a předjednanou zvýhodněnou cenu pro účastníky kurzu).
 • Telefonické a e-mailové konzultace s lektorem (lektor může reagovat, ale není k těmto reakcím zavázán).

DODACÍ PODMÍNKY

 • U on-line vzdělávání a webinářů se dodáním rozumí zpravidla zaslání přístupových údajů / kódů, případně zasláním odkazu URL adresy prodejcem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím na webovém rozhraní / v objednávce.
 • Za spadnutí e-mailu do "SPAMového" koše prodávající nenese odpovědnost.
 • Tyto přístupové údaje se poskytují kupujícímu / účastníkovi až po úplném zaplacení kupní ceny a to do 5 dnů (resp. u přednášek on-line v přímém přenosu se poskytují cca min. 5 dnů předem), není-li dohodnuto či uvedeno jinak.
 • Při objednání e-booku je tento po uhrazení automaticky doručen na email kupujícího nejpozději do 24 hodin od úhrady.
 • Vzdělávací akce vyžadující osobní účast kupujícího / účastníka se nedodávají. Kupující / účastník se na akci dostaví dle pokynů zasílaných e-mailem uvedeným kupujícím ve webovém rozhraní nejpozději 3 dny před konáním, pokud účastník takovouto akci objednal před touto lhůtou. Při pozdním objednání nemusí být doručení pokynů zajištěno.
  • Kupující / účastník je povinen se dostavit alespoň 15 min. před zahájením vzdělávací akce. V případě pozdního dostavení se, nemusí být již vpuštěn do místa konání, pokud si tuto možnost nedohodl s prodávajícím předem.
 • V případě CD, DVD, flash disků a knih, které se dodávají k lepšímu či úspěšnému absolvování vzdělávací akce, dochází k jejich odeslání do pěti dnů od provedené plně identifikovatelné úhrady kupní ceny (vč. poštovného a balného).
  • Doručení je závislé na přepravních podmínkách zvoleného přepravce (obvykle do 2-5 pracovních dnů).
  • Doručuje se na adresu uvedenou v prodejním formuláři kupujícím.
 • Účastník, který nebude mít uhrazenou celkovou cenu, nebo neprokáže platbu příslušným dokladem bankovního ústavu, případně neuhradí příslušnou částku v hotovosti v místě konání vzdělávací akce, nebude mít možnost se vzdělávací akce účastnit.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH KÓDŮ, HESEL AJ. TŘETÍ STRANĚ

 • Kupující / účastník se zavazuje, že nebude poskytovat svůj osobní přístupový kód, heslo aj. a studijní materiály třetí straně. Toto ujednání se nevztahuje na poskytnuté vzory. Vzory mohou být využity k soukromým účelům (nikoliv distribuovány dál bezplatně či za úhradu).
 • Všechny vzdělávací akce včetně studijních materiálů jsou majetkem prodávajícího nebo lektora a jejich šíření se trestá.
 • V případě porušení výše uvedených podmínek, bude kupujícímu / účastníkovi okamžitě zamezen přístup do interního webového rozhraní a přístupu k podkladům vzdělávací akce (on-line přístupu, webináři atd.) bez nároku na vrácení jakékoli části ceny.
 • Přístup ke všem online vzdělávacím produktům je časově omezen a to na 1 rok, není-li v podmínkách uvedeno jinak (např. u webinářů přístup na dobu 3 měsíců). Pokud by z jakéhokoliv důvodu Prodejce přerušil svou činnost a přestal provozovat své webové stránky, jejichž prostřednictvím získává kupující své přístupy k online produktům, je Prodejce nejprve povinen umožnit Klientovi stáhnout všechny produkty na disk Klienta.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Překročení kapacity vzdělávací akce

 • V případě překročení kapacity akce bude prodávajícím kupujícímu do 2 pracovních dnů nabídnut náhradní termín nebo stornování přihlášky a vrácení platby na účet objednatele / kupujícího.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

 • Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání/potvrzení účasti na vzdělávací akci, a to bez udání důvodu (musí dojít k doručení projevu vůle odstupujícího) při zachování dalších podmínek. POZOR na storno poplatky!!!
 • Odstoupení je možné provést e-mailem, pokud není třeba navracet průvodní materiál.
 • Toto odstoupení není možné (v souladu s ustanovení § 1837 občanského zákoníku):
  • pokud již bylo započato s čerpáním vzdělávací akce (např. zhlédnutím videa, účast na akci apod.).
  • u dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (dle tohoto ustanovení se má kupující za poučeného a v případě dodání dle dodacích podmínek se má za to, že kupující výslovně souhlasil).
  • u poskytnutých služeb, jestliže byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (dle tohoto ustanovení se má kupující za poučeného a v případě dodání dle dodacích podmínek se má za to, že kupující výslovně souhlasil).
  • u dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici níže.
 • Je-li odstoupení spojeno / vázáno s vrácením průvodních materiálů (CD, DVD, flash disk, kniha apod.), pokud nebyl porušen obal, jsou naplněny podmínky odstoupení navíc až splněním následujících podmínek:
  • musí dojít k odeslání předmětných materiálů v rámci 14 dnů ode dne převzetí těchto materiálů.
  • materiály musí být v původním nepoškozeném a neotevřeném obalu; nesmí být použité; musí být nepoškozené a čisté; musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal, vč. případného poskytnutého dárku; musí být vráceno s kompletní dokumentací.
  • Není-li možné dárek vrátit pro jeho spotřebování (on-line přístup, účast na vzdělávací akci apod.), zavazuje se kupující uhradit běžnou cenu srovnatelnou s poskytnutým dárkem (např. běžnou cenu kurzovného).

Speciální ustanovení pro odstoupení od smlouvy pro potřeby vzdělávání v Cyklech (pro opatrovníky, pro sociální služby):

 • V případě, že je objednatelem obec nebo sociální služba, lze před odstoupením od smlouvy změnit účastníka vzdělávacího programu.
 • Zrušení přednášky ze strany objednatele je možné (s navrácením plné předem uhrazené částky) jen deset kalendářních dnů předem před zahájením konáním celého vzdělávacího cyklu, pokud byl objednán celý cyklus vzdělávání (za zvýhodněnou cenu), případně pět kalendářních dnů před konáním vzdělávacího programu, pokud je objednán samostatně konkrétní program (za plnou cenu).

 • Neúčast na vzdělávání způsobená na straně objednatele (bez náhrady jiným pracovníkem) není důvodem vrácení částky, pokud byla objednána zrušena v kratší lhůtě, než je výše uvedeno, před jejím konáním. V případě pozdního zrušení nebo neúčasti posluchače je dodavatel oprávněn účtovat plnou cenu jako by se objednatel (jeho pracovník) přednášky účastnil.

 • Nekonání přednášky nebo nevyhlášení náhradního termínu konání z důvodu na straně dodavatele je důvodem k vrácení předem zaplacené částky objednateli (v případě uhrazení celého cyklu, poměrné částky). Případná neúčast v náhradním termínu z důvodu na straně objednatele je důvodem navrácení předem uhrazené částky objednateli, neboť ten neměl předem možnost si termín rezervovat.

Odstoupení od smlouvy v případě individuální konzultace:

 • V případě individuální konzultace může kupující odstoupit (zrušit či přesunout termín konání) minimálně 3 pracovní dny předem.
 • Při nedodržení dané podmínky kupující zaplatí storno poplatek ve výši dvouhodinové konzultace.
 • Při opakovaném odstupování od smlouvy může kupující omezit do budoucna uzavření takovéto smlouvy.

Opuštění vzdělávací akce:

 • Účastník může kdykoliv vzdělávací akci na vlastní zodpovědnost a bez uvedení důvodu opustit. V tomto případě není povinen odstupovat od smlouvy a nenáleží mu navrácení kupní ceny.

Odstoupení od smlouvy v případě objednání e-booku:

 • Od smlouvy lze odstoupit kdykoliv, dokud nebyla provedena platba za e-book, případně nebyl e-book prodejcem odeslán.
 • Pokud již prodejce e-book odeslal, po sdělení důvodů k odstoupení kupujícím, prodávající zváží vrácení částky a přijetí odstoupení. Závažným důvodem je uznání, že kupující je nespokojen s kvalitou e-booku, připadně měl opodstatněná jiná očekávání. Toto však podléhá vzájemné dohodě a aktivní zdůvodnění kupujícím a zaručením se, že e-book kupující zlikviduje a dál jej nebude používat, distribuovat, číst, tj. bude to jako by ho neobdržel.

Adresa pro doručování odstoupení od smlouvy a pro vracení materiálů:

 • adresa uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek (byla-li učiněna objednávka e-mailem, pak e-mailem).
 • pro doručování dále platí ustanovení o doručování.

 

Vrácení peněz

 • Odstoupí-li spotřebitel platně od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky související s cenou zakoupené vzdělávací akce po odečtení stornopoplatků. Pokud k nákupu byly uplatněny slevové poukázky, zvýhodnění apod. tato částka se nevrací.
 • Vrácení těchto prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.
 • Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží (šlo-li o CD, DVD apod.) či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.
 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí průvodní materiály nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal a než potvrdí případné přijetí opraveného účetního dokladu.
 • Spotřebitel a prodávající se dohodli odlišně od § 1832 odst. 2, zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění, tak, že náklady za dodání nese spotřebitel a prodávající je nevrací/nerefunduje a to i v tom případě, kdy materiály nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Pokud by spotřebitel a prodávající došli k opačné dohodě, hradí prodávající náklady na dodání ve výši nejlevnějšího dostupného typu dopravy.
 • V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací akci či webinář, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení, zákazníkovi zamezit přístupu k těmto akcím.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 • Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že kupující / účastník porušil smlouvu nebo obchodní podmínky podstatným způsobem. Pro tyto účely se má za podstatné porušení:
  • prodlení kupujícího / účastníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti.
  • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího / účastníka.
  • účast osoby nezletilé nebo nesvéprávné bez vědomí prodávajícího či pořádajícího lektora.
  • neoznámení zdravotních obtíží účastníkem, pokud jsou způsobilé narušit průběh vzdělávací akce nebo vážně poškodit účastníka, jiného účastníka, prodávajícího nebo průběh či pověst vzdělávací akce.
  • narušování vzdělávací akce závažným způsobem (např. přehnané slovní invektivy, sexuální obtěžování, užívání nelegalizovaných drog, nadměrné požívání alkoholu apod.)
 • Prodávající či pořádající lektor je oprávněn ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné (z důvodu narušování akce, nevhodného chování účastníka narušujícím akci méně závažným způsobem) a to kdykoli v průběhu vzdělávací akce.

STORNO POPLATKY

Storno poplatek při vzdělávací akce s osobní účastí spotřebitele

 • Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 30 dní před konáním vzdělávací akce, náleží prodávajícímu částka 30 % vstupního poplatku. Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 5 dní před konáním vzdělávací akce, náleží prodávajícímu částka 100 % vstupního poplatku.
  • Toto ujednání kupující respektuje vzhledem k charakteru poskytované služby, kdy je prodávající nucen předem zajistit prostory pro odpovídající počet účastníků, odpovídající webový hosting, technický servis aj.
  • Nesplacenou část je kupující povinen doplatit neprodleně.

Storno poplatek při vzdělávací akce s osobní účastí v rámci vzdělávacích cyklů pro obce a sociální služby:

 • Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy při objednání celého cyklu méně než 10 kalendářních dnů před zahájením - konáním prvního vzdělávacího programu, náleží prodávajícímu částka 100 % vstupního poplatku.
 • Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 5 dní před konáním konkrétního vzdělávacího programu, pokud byl objednán samostatně a nikoliv v cyklu, náleží prodávajícímu částka 100 % vstupního poplatku.

 

Storno poplatek při vzdělávací akci poskytované formou on-line nebo webinářem:

 • Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení poplatku a kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.
 • Zaplacená případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem.
 • Zaplacená kupní cena se vrací, pokud kupující platně odstoupí od smlouvy.
  • Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 30 dní před konáním vzdělávací akce, náleží prodávajícímu částka 10 % kupní ceny.

 

Storno poplatek při individuální konzultaci:

 • Při nezrušení konzultace dva pracovní dny předem, náleží prodávajícímu / konzultantovi od kupujícího storno poplatek ve výši dvouhodinové konzultace.

 

Náklady spojené se zrušením vzdělávací akce:

 • Prodejce nehradí kupujícímu / účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením vzdělávacího kurzu.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mail radka.peslova@socialniradce.cz, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Odesílatel/spotřebitel/zákazník:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát

Internetový obchod:            www.socialniradce.cz

Společnost:                           Sociální rádce, s.r.o.

Se sídlem:                             Kurská 295/2, 625 00  Brno

IČ/DIČ:                                   07406771

E-mailová adresa:                radka.peslova@socialniradce.cz

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ ČI VÝROBKŮ

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….. / poskytnutí služeb ..., datum objednávky ...., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 V ………. dne ……….

 

 Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 • Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.
 • Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.
 • Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 6. 1. 2022.

 UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • Kupující má právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží a služeb, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu provozovny.
 • Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním nebo dodacím listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
 • Třetí osoby určené k reklamaci nabízejí obvykle výhodné podmínky a vlastní řešení reklamace formou svozu zboží od spotřebitele a zpětné zaslání po vyřešení reklamace. Hlášení těchto reklamací se provádí přímo třetí osobě a to buď elektronickou formou, nebo přes zákaznickou linku.
 • Přesný postup a informace jsou vždy generovány na výše uvedeném potvrzení prodávajícího, na webových stránkách prodávajícího nebo tyto podmínky lze vyžádat telefonicky nebo elektronicky nebo v provozovně prodávajícího.
 • V případě, že není uvedeno jinak, kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího, kam se případně zasílá i reklamované zboží.
 • V případě dodání zboží přepravní službou, nebo prostřednictvím třetí osoby, se uplatňuje reklamace buď výše uvedeným způsobem, nebo na dálku prostřednictvím webového rozhraní prodejce.
 • Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění předloženým záručním listem, vygenerováním čísla případu přes webové rozhraní prodejce, popř. jiným věrohodným způsobem.
 • Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 • Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. Na tento postup nemá kupující nárok automaticky.
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, za to že zboží a služby při převzetí nemají vady.
 • Prodávající prohlašuje, že zboží či služby předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:
 • zboží či služby má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží či služby se hodí k účelu, který pro jejich použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží a služby vyhovují požadavkům právních předpisů.
 • V případě, že zboží či služba při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží či služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené.

Předchozí ustanovení nelze využít:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
 • vyplývá-li to z povahy zboží či služby.
 • Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy, nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti, nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást, nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud není dokázán opak.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, provedením opravy svépomocí,
 • není-li vada oznámena neprodleně a dochází k dalšímu užívání zboží či služby.
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Prodávající neodpovídá za vady při využití vzdělávací akce:

 • není-li vada oznámena neprodleně a dochází k dalšímu užívání služby.
 • za závady, které mohou vzniknout spotřebiteli díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit.
 • za případný ne / úspěch spotřebitele / účastníka v praxi (on-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení)

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV

 • Prodávající odpovídá kupujícímu v záruční lhůtě 12 měsíců od převzetí věci kupujícím, za to, že věc při převzetí nemá vady. Pokud se vada vyskytne po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, musí prokázat kupující, že vada existovala při převzetí. Vadnou věc lze reklamovat ve lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění 24 měsíců od převzetí věci. Lhůta 24 měsíců počíná běžet převzetím zboží a v případě reklamace zboží se nepřerušuje. Dvaceti čtyř měsíční lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu, byla-li nižší cena pro tuto vadu sjednána, opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním, u použité věci vada odpovídající míře používání nebo opotřebení, vada vyplývající z povahy věci.
 • U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.
 • U e-booků odpovídá prodávající kupujícímu po dobu 3 dnů od odeslání e-booku do e-mailu kupujícího.
 • Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
 • Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 • Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
 • Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím (např. u baterií, zboží podléhající zkáze apod.).

 VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 • Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:
  • kupující musí vždy specifikovat konkrétní vadu,
  • kupující při koupi zboží nevěděl, že věc má vadu, a ani si ji sám nezpůsobil,
  • na zboží nebyl proveden neodborný zásah ve snaze o jeho opravu,
  • zboží musí být používáno v souladu s příslušným návodem k použití,
  • zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují,
  • vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy, při nehodě, či násilným poškozením.
 • Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů.
 • Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 • Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 • Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 • Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.
 • Kupující má právo požadovat:
  • lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu - použije se prioritně právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, případně její součásti,
  • dodání nové věci,
  • právo odstoupit od smlouvy lze uplatnit, pokud prodávající neodstraní vadu včas, odmítne ji opravit nebo nemůže dodat novou věc bez vad, a kupující nežádá slevu.
 • Kupující má vždy právo požadovat slevu namísto jakéhokoli jiného nároku vyplývajícího z vadného plnění prodávajícího. Dostane-li kupující na nějakou vadu slevu, nelze poté tuto vadu již reklamovat.
 • V případě opakovaného výskytu odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet vad může kupující požadovat dodání nové věci nebo výměnu součásti nebo odstoupit od smlouvy. Pokud žádné z těchto práv neuplatní, může požadovat přiměřenou slevu.
 • Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 • Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího.
 • Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.
 • Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího.

  ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY

 • Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí.
 • Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
 • Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu, nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).
 • Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
 • Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

 • Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.
 • Rozšířenou zárukou se rozumí prodloužení záruční doby, resp. záruční doba, jejíž běh začíná po uplynutí zákonné záruční doby (tedy po uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem) do uplynutí rozšířené záruční doby.
 • Rozšířená záruční doba končí po uplynutí doby uvedené na záručním nebo dodacím listě počítáno od data nákupu prvního kupujícího.
 • Podmínky pro uplatnění vad zboží v době rozšířené záruky:    
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci vady do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.
 • Spotřebitel je povinen zboží k reklamaci v době rozšířené záruky dodat kompletní, nepoškozené, a to včetně původního obalu, jinak takové zboží nemusí být k reklamaci přijato.
 • Reklamace v rámci rozšířené záruky může být vyřízena opravou, certifikovanou opravou, případně výměnou za stejné, popřípadě kvalitativněji lepší zboží.
 • Není-li oprava či výměna zboží možná, může prodávající poskytnout spotřebiteli slevu z kupní ceny, či může spotřebitel od smlouvy odstoupit. Způsob vyřízení reklamace je zcela závislý na vůli prodávajícího.
 • Po řádném vyřízení reklamace v době rozšířené záruky se záruční doba již neprodlužuje, ani se neposkytuje záruka nová.

 REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘEPRAVOU

 • Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno. Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, je pracovník pošty nebo kurýrní služby povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku, dopravce vyřídí reklamaci.
 • Pokud toto kupující neprovede, nenese prodávající za tyto škody odpovědnost.
 • V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu (do 24 hod.) prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu, a zároveň je třeba uplatnit reklamaci dle reklamačního řádu přepravce.
 • Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.

 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 • Kde se hovoří o zákazníkovi nebo kupujícím, má se na mysli i spotřebitel.

 NEÚSPĚŠNÁ REKLAMACE

 • Pokud není spotřebitel s vyřízením reklamace spokojený, je povinen toto sdělit neprodleně prodávajícímu.
 • Prodávající je následně povinen poskytnout spotřebiteli informace i v listinné podobě o možnostech mimosoudního řešení sporu.
 • Informace mohou být v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
 • V elektronické podobě jsou tyto informace k dispozici níže.

INFORMACE K MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU (ADR)

 • Zákonem č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony se v ČR vytváří systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tento systém by měl posílit vymahatelnost spotřebitelských práv, která bývá v praxi značně obtížná.
 • O možnosti mimosoudního řešení je prodávající povinen spotřebitele informovat.
 • Do systému jsou zapojeny následující subjekty: ČTÚ, ERÚ, finanční arbitr, ČOI a případně též soukromé subjekty, které o to požádají, splní zákonné povinnosti a budou pověřeny Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 • ČTÚ je subjektem příslušným pro řešení sporů v oblasti služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, ERÚ pro řešení sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, finanční arbitr u sporů týkajících se finančních služeb a ČOI je příslušná pro řešení sporů ze všech zbývajících oblastí.
 • V řízení u tří zmíněných sektorově specializovaných subjektů se spory řeší v podstatě ve správním řízení. Naproti tomu v řízení u ČOI jde o tzv. konciliaci, během níž jsou strany vedeny k urovnání sporu nezávislým prostředníkem, který jim je případně nápomocen radou a názorem. Výsledkem řízení je v ideálním případě uzavření soukromoprávní dohody stran o způsobu řešení sporu. Ta sice není přímo vykonatelná, ale na jejím základě budou mít strany snadnější pozici při případném soudním řízení, kde se budou moci domáhat rozsudku o plnění.
 • Pokud jde o výše zmíněné soukromé subjekty, Ministerstvo průmyslu a obchodu je bude moci pověřit prováděním mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě, že se bude jednat o profesní komoru s povinným členstvím nebo o spotřebitelskou organizaci a splní-li zákonem stanovené předpoklady pro výkon této činnosti. Rovněž u těchto subjektů bude procesem konciliace.
 • Všechny výše uvedené subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů musí být napojeny na evropskou on-line platformu pro řešení spotřebitelských sporů. Cílem této platformy je pomoci spotřebitelům řešit přeshraniční spory. Pokud by měli čeští spotřebitelé problémy s vyplněním příslušného formuláře, pomůže jim s tím Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Nově zřízený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který byl popsán výše, nic nemění na skutečnosti, že dosud zavedené postupy řešení sporů mimosoudní cestou zůstávají nadále zachovány a nová právní úprava nic nemění na jejich fungování, ať už se jedná o činnost mediátorů, rozhodců, některých spotřebitelských organizací, aj.

 

Důležité odkazy (seznam subjektů mimosoudního řešení sporů):

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ NÁROKU PŘES ČESKOU OBCHODNÍ INSPEKCI:

 • návrh na zahájení řízení nemusí obsahovat odkazy na zákonná ustanovení, o které spotřebitel opírá svůj požadavek nebo uplatněný nárok, ani právní odůvodnění uplatňovaného nároku; je důležité, aby spotřebitel vlastními slovy popsal, co ho trápí a co požaduje;
 • nejlépe je použít webový formulář návrhu na zahájení řízení, který spotřebitele provede procesem podání návrhu na mimosoudní řešení sporu a nelze tak opominout povinné údaje k zahájení návrhu;
 • tam, kde nebude návrh srozumitelný, bude neúplný nebo nebude obsahovat potřebné podklady hned na začátku, ADR takový návrh neodmítne, ale pokud je to možné, vyzve spotřebitele k odstranění vad, a tedy pomůže nedostatky návrhu odstranit;

 

Nemá-li spotřebitel elektronický podpis nebo datovou schránku, je nutné vytisknout potvrzení o podání návrhu zaslané do jeho emailové schránky, poté jej nejpozději do 10 dnů podepsané zaslat na adresu ADR.

 

Úhrada řízení:

 • Řízení není zpoplatněno; neplatí se žádný poplatek za podání návrhu na zahájení řízení ani řízení samé a strany sporu si nesou své náklady samy. Nelze tedy ani požadovat náklady řízení, například právního zastoupení, po druhé straně sporu.
 • Spotřebitel ani podnikatel nemusí být v řízení zastoupen.

Co lze řešit pomocí ADR:

 • Jedná se o otázky spojené s reklamacemi spotřebního zboží, nedodání zboží či nevrácení peněz po odstoupení od smlouvy, spory související s plněním smluv o dílo či o nejrůznějších službách, reklamace přepravy, zájezdů apod.

Co nelze řešit pomocí ADR:

 • ADR se nezabývá spory v oblasti finančních služeb (spotřebitel se může obrátit na finančního arbitra ), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb (spotřebitel se může obrátit na Český telekomunikační úřad ), v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství (spotřebitel se může obrátit na Energetický regulační úřad ). Vyloučeny z možného řízení jsou rovněž smlouvy o poskytování služeb v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, smlouvy v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy a smlouvy s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.

Do kdy musí být podán návrh a co musí být splněno:

 • Návrh na zahájení řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé. Neúspěšný pokus o řešení sporu je třeba při podání návrhu doložit. Ve věci také nesmí být dříve rozhodnuto soudem nebo jiným subjektem ADR. ADR musí být k řízení věcně příslušné, viz výše.
 • Zahájením mimosoudního řešení sporu se přerušuje běh promlčecích lhůt ohledně práv, kterých se řízení dotýká. To je podobné jako u soudních sporů, tzn. tím, že spotřebitel řeší své nároky mimosoudně, v tomto případě neznamená, že by je následně nemohl řešit i soudně jen kvůli tomu, že mezitím "prošla" jejich promlčecí lhůta;

V jakých jazycích je možné podat návrh na řízení ADR:

 • Návrh na řízení je možné podat v českém a anglickém

Jaká je průměrná doba vedení řízení:

 • Doba řízení závisí na rychlosti součinnosti podnikatele a dalších procesních krocích.
 • Maximální doba vedení sporu je 90 dnů, u zvlášť složitých případů může být tato lhůta prodloužena o dalších 90 dnů.

Jaké osoby vedení řízení ADR reálně zajišťují:

 • Jedná se o zaměstnance České obchodní inspekce, obvykle přijaté do služebního poměru na dobu neurčitou, a to za podmínek zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění.

Co je výsledkem řízení ADR:

 • Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě V případě, že jedna ze stran není ochotna na navrhovanou dohodu zprostředkovanou ADR přistoupit, ADR může ve věci vydat právně nezávazné odůvodněné stanovisko, které může spotřebitel užít při jeho případných dalších krocích k zajištění svého nároku.

Co se stane, když podnikatel s ADR nekomunikuje a dohody nelze dosáhnout:

 • Podnikatel má povinnost ADR poskytnout součinnost. V případě, že na možném mimosoudním řešení sporu žádným způsobem nespolupracuje, může mu být ze strany České obchodní inspekce uložena sankce ve správním řízení. Spotřebitel se však následně musí svého případného nároku domáhat jinými prostředky, obvykle cestou občanskoprávní žaloby.
 • V případě zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je podnikatel povinen se vyjádřit do 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění o zahájení;

 

  DALŠÍ MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

 

Hospodářská komora ČR a spotřebitelské organizace:

Hospodářská komora ČR a spotřebitelské organizace mají v celém procesu funkci zprostředkovatele informací o alternativních možnostech, kterými může poškozený spor řešit, tedy prostřednictvím tzv. mediace nebo rozhodčího řízení. Spotřebitel, případně podnikatel, se může obrátit na kontaktní místa Hospodářské komory ČR nebo spotřebitelských organizací, a to poštou, osobně, nebo elektronicky. K tomuto účelu slouží formulář, v němž je možno popsat svoji stížnost spolu s informací, zda preferujete mediaci, nebo rovnou arbitráž. Formuláře jsou k dispozici i v elektronické podobě, například na internetových stránkách ministerstva. Pracovník kontaktního místa doručí stížnost druhé straně, která bude mít 15 dnů na vyjádření. Předpokládá se, že řada sporů skončí již při samotném projednávání na kontaktním místě, a to v návaznosti na poskytnuté kvalifikované informace.

Mediace:

Ve chvíli, kdy se obě strany shodnou na řešení sporu prostřednictvím tzv. mediace (je bezplatná), určí si nezávislého mediátora, který se obě strany snaží dovést k dohodě. Mediace je zahájena přistoupením stran k dohodě o mediaci, která může být uzavřena i písemně.

Arbitráž — rozhodčí řízení:

V případě neúspěšné mediace může kterákoliv ze stran požádat o rozhodčí řízení, které se bude konat u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. O rozhodčí řízení nakonec jedna nebo druhá strana může požádat již ve chvíli podání stížnosti a k jeho zahájení je pak potřeba souhlasu obou zúčastněných stran. Řízení může proběhnout také elektronicky. Výsledkem řízení je nález rozhodce, který je po uplynutí lhůty k plnění soudně vykonatelný — je tedy zajištěna rychlá vymahatelnost práva.

 

ZDROJE A DALŠÍ INFORMACE

Tyto obchodní podmínky společně se speciálními obchodními podmínkami jsou platné ode dne 6.1.2023

GRATULUJEME, ŽE JSTE BYLI SCHOPNI/OCHOTNI DOČÍST AŽ SEM!

JEŠTĚ VÁS TO NEPŘESTALO BAVIT?

BUDEME RÁDI, KDYŽ SI I PŘES TATO ÚMORNÁ PRAVIDLA U NÁS OBJEDNÁTE.