MOŽNOST POŽÁDAT O ZMĚNU DATA PŘIZNÁNÍ ANEBO VÝPLATY (zák. č. 582/1991 Sb.)

Žadatel o přiznání dávky důchodového pojištění může do vydání rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení prvního stupně dodatečně změnit datum přiznání dávky nebo její výplaty; dodatečnou změnu data přiznání dávky nebo její výplaty žadatel učiní formou sdělení orgánu sociálního zabezpečení, který je při rozhodování o přiznání dávky důchodového pojištění nebo její výplatě tímto datem vázán.

Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie