SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Od roku 2008 se mimo jiné věnuji smlouvám o poskytování sociálních služeb.
Mohu Vám nabídnout svoji pomoc při:

 • tvorbě nových (zákonu a potřebám organizace odpovídajících) smluv o poskytování sociální služby,
 • revizi stávajících smluv o poskytování sociální služby,
 • nastavení smlouvy o poskytování sociální služby (úvaha nad valorizací, dodatkováním, kdo co může podepsat, plné moci u uživatelů),
 • nastavení spolupráce (povinnosti opatrovníků, názory a jednání rodinných příslušníků, získávání úhrady do plné úhrady),
 • nastavení činností ve vztahu k uživateli (správa majetku uživatele, depozitní účty, vyřizování sociálních dávek za uživatele, detence v sociálních službách).

Jak na to:

Ideálně lze se mnou navázat spolupráci na dohodu o provedení práce, abych vám právně ve vaší službě mohla pomoci (pokud byste hledali finanční prostředky k financování realizace, lze využít podporu zkvalitňování sociálních služeb, kdy můžete jednotlivé výzvy nalézt zde. Napsat mi můžete zde.

Pokud bychom tvořili smlouvy, osvědčil se mi tento postup:

Zašlete mi, co máte zpracované (nic nepřikrášlujte, nepředělávejte), nejlépe ve word verzi (doc, docx):

 • standard č. 4 a 5,
 • zápis z jednání se zájemcem,
 • vzor smlouvy o poskytování sociální služby,
 • úhradovník, pokud není ve smlouvě,
 • základ pro individuální plánování (rozsah služby), pokud není konkrétně pro uživatele zpracován ve smlouvě,
 • vnitřní pravidla/domovní řád,
 • letáčky či jiné dokumenty, které při zahájení služby uživatelům předáváte nebo je na ně odkazujete (máte je na nástěnce, na webu apod.),
 • zjednodušené dokumenty (např. s piktogramy), pokud je máte,
 • dohoda mezi službou a opatrovníkem,
 • GDPR (poučení o ochraně osovních údajů),
 • souhlasy s prolomením mlčenlivosti.

Bylo by vhodné se potkat na cca 3 - 5 hodin (tady počítejte s tím, že jsem z Brna a případně se k sobě musíme dostat, což také bere čas i peníze),

 • je vhodnější, abych přijela spíše já k vám, abych vaši službu viděla,
 • na schůzce bych vám odpověděla na dotazy, které máte k tématu,
 • vyjasnila bych si s vámi pohled na vaši službu a smlouvu,
 • vyslechla bych vaše obavy,
 • vysvětlila bych vám své postupy (např. zpracování vnitřních pravidel ve smlouvě - proč je to důležité, než je mít mimo smlouvu), na jakých principech smlouvu "stavím", co od ní můžete očekávat,
 • mohu odpovědět na tradiční dotazy - formy a způsoby dodatků, kdo co podepisuje, jednostranné změny atd.

Pak přichází zpracování první verze dokumentů:

 • toto zpracovávám z domova,
 • často k tomu potřebuji větší časový prostor (cca 2 měsíce),
 • zpracované vám zasílám e-mailem,
 • očekávám vaše reakce, připomínky, dotazy, obavy, potřeby něco změnit,
 • je vhodné si i zavolat (cca 1 - 2 hod. telefonní konzultace).

Je vhodné se znovu setkat na cca dalších 3 - 5 hodin a text nové smlouvy projít, vyjasnit, proč co ve smlouvě je, co tam chcete, co tam nechcete, co měnit, co je pro vás v pořádku,

 • následuje úprava do finální verze,
 • i zde je někdy vhodné vše završit telefonátem a odsouhlasením si posledních změn.

Pak budete zavádět smlouvu do praxe a nejspíš vzniknou ještě další praktické dotazy (jak ukončit, jak změnit, co když...). K tomu mě budete mít na telefonu, příp. na e-mailu.

Je vhodné, aby se celého procesu účastnili:

 • vedoucí (ředitel) služby,
 • metodik,
 • vrchní/hlavní/vedoucí sociální pracovník,
 • a pak několik připomínkovačů, kritiků, lidí, co je to zajímá (nedostali to jen příkazem),
 • pracovníci, kteří danou smlouvu budou oprávněni uzavírat.

Celý proces je časově náročný pro obě strany. Mým cílem není vám předělat smlouvu a nutit vás ji využívat. Mým cílem je:

 • abyste díky smlouvě měli vyšší ochranu pro konfliktní a sporné situace (výpovědi, zdražování, vymáhání pravidel, vratky atd.),
 • abyste měli smlouvu, které budete rozumět a když přijde problém, najdete v ní odpovědi,
 • abyste měli smlouvu (s komentáři a důvody zpracování), takže budete schopni ustát dotazy kontrolorů a rýpavých rodinných příslušníků (proč je tam toto... a není toto moc drsné ...),
 • abyste smlouvu nevnímali jako něco, co musíte a k ničemu to není a co rychle uklidíte do šuplíčku, ale aby vám dávala smysl.

Častější problémy, které vyjasňuji a případně smluvně ošetřuji:

 •  azylový dům - sankce, nezaplacení a znovu přijetí (úhrada dluhu), alkohol, nehlídání dětí,
 • nízkoprahové centrum - nezájem klienta na sobě více pracovat, cizinci, se kterými si nerozumíme a jsou z jiné kultury, mají jiné zvyky,
 • noclehárny - klient chce jen přespat a nic víc dělat nechce a vy mu máte sloužit, jak s ním uzavřít smlouvu, když je jen ústní, jak trvat na pravidlech,
 • pečovatelská - agresivita zvířat, zakouřené prostory, rodina s požadavky, vč. agresivních rodin, zdražování, odmítání nadlimitní péče, kompenzační pomůcky, které si má klient pořídit, zkrácené verze, které klient využívá,
 • sociálně-aktivizační služba - využití služby jen na oko kvůli OSPOD,
 • denní centrum - odkladiště, když se nám to hodí,
 • domovy - klient šetří na stravě, aby měl na cigarety, opatrovník nedává peníze na běžné potřeby, rodina šetří do dědictví, depozita, zůstatky, likvidace zanechaných věcí po úmrtí
 • poradna - záznam ústní smlouvy ano/ne, vzor smlouvy, jak klienta o všem poučit a neodradit ho, než mu poradím, co u krizových situací, kdy nelze sjednat smlouvu, ale je nutné hned pomoci, jak se dělají dodatky,
 • chráněné bydlení - více péče, než je příspěvek na péči, který by služba neměla znát, exekuce příjmů klienta, kdo vyřídí sociální dávky,
 • kterákoliv služba - rodina má mnoho požadavků a klient je na vedlejší koleji,
 • zastupování - plná moc, opatrovnictví, zástupce, podpůrce, "jen" rodina,
 • "formality": GRDP, souhlasy, poučení, podpisy, délky platnosti, schvalování soudem.

Máte-li o takovouto spolupráci zájem, kontaktujte , abychom se mohli dohodnout na podmínkách spolupráce, na ceně za odvedenou práci a na vašich i mých časových možnostech.

Na úvod před zahájením řešení smlouvy lze uskutečnit i akreditovanou šestihodinovou přednášku s množstvím praktických, pro vás vytvořených příkladů a řešením vašich obtíží:

 • Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků,
 • Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
 • Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je či není člověk zastoupen, aneb podpisy nejen v sociálních službách. Na co si dát pozor (plné moci, smlouvy o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví.
 • Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci a proč

Tyto přednášky často nahrazují vstupní vyjasňování, protože v ní názorně vysvětluji jednotlivá pravidla.