TERMÍNY PŘEDNÁŠEK


Máte-li zájem o vzdělávací seminář v sociální oblasti lektorovaný Mgr. Radkou Pešlovou, jsme schopni vypracovat individuální nabídku na základě Vaší poptávky. Kontaktujte nás...

Potřebujeme vědět: 

  • požadované téma (viz výše)
  • rozsah tématu (začátečníci/pokročilí)
  • objem hodin (vyučovacích, tj. 45 min.), vyučuje se v blocích po 1,5 hod. 
  • cílová skupina (úředníci, laici, sociální pracovníci aj.) a počet posluchačů
  • místo konání 
  • technické zajištění (ne/bude k dispozici notebook, dataprojektor, flipchart s papíry a fixy)
  • zda požadujete akreditaci MPSV ČR, MV ČR nebo jinou
  • zda požadujete studijní materiály a v jaké formě

Tyto služby Vám můžeme poskytnout formou náhradního plnění. Více informací ZDE.


REAKCE NA SOBOTNÍ KURZ (26.11.2016) O ZÁKLADECH OPATROVNICTVÍ, KTERÉ REALIZOVALA SPOLEČNOST CURATIO PRO ASOCIACI RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ.

 

LEKTORKA: MGR. RADKA PEŠLOVÁ

 

Vážená paní Hermannová,

s potěšením Vám sděluji, že kurz proběhl ve velmi dobré atmosféře, hodnocení paní lektorky, jak vyplynulo ze zpětné vazby i z osobních komentářů, je na velmi vysoké úrovni, velmi oceňována byla zejména strukturovanost kurzu, vysoká odbornost a bohaté praktické zkušenosti, tolik potřebné k řešení konkrétních situací rodičů s těžce postiženým dítětem. Prosím předejte jí za účastníky i za náš tým ještě jednou vřelý dík.
Přeji poklidný adventní čas a ještě jednou za vše děkuji.

S pozdravem

Jiří Kapr
Asociace rodičů a přátel ZPD v ČR, z.s.