VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY - CELÉ CYKLY

Cyklus pro veřejné opatrovníky od A do Z: 1. běh od února 2024
16 110 Kč
Ročně (9 programů 2024 a leden 2025)
při platbě do 20.1.2024 sleva 10 %, cena po slevě 14 499 Kč
Cyklus pro veřejné opatrovníky od A do Z: 2. běh od května 2024
16 110 Kč
Ročně (9 programů 2024/2025)
při platbě do 10.04.2024 sleva 10 %, cena po slevě 14 499 Kč
Cyklus opatrovnictví pro pokročilé 2024
10 740 Kč
Ročně (6 programů)
při platbě do 20.1.2024 sleva 10 %, cena po slevě 9 666 Kč
Cyklus pro sociální pracovníky ve zdravotnictví
14 320 Kč
Ročně (8 programů v roce 2024)
při platbě do 17.1.2024 sleva 10 %, cena po slevě 12 888 Kč
Cyklus smlouvy o poskytování sociálních služeb 2024
12 530 Kč
Ročně (7 programů v roce 2024)
při platbě do 20.1.2024 sleva 10 %, cena po slevě 11 277 Kč
Cyklud pro sociální poradenství 2024
14 320 Kč
Ročně (8 programů v roce 2024)
při platbě do 17.1.2024 sleva 10 %, cena po slevě 12 888 Kč
Cyklus sociální dávky 2024
8 950 Kč
Ročně (5 programů 2024)
při platbě do 17.1.2024 sleva 10 %, cena po slevě 8 055 Kč
Cyklus komplexního vzdělávání
30 430 Kč
Ročně (17 programů, možné absolvovat 2024-2026)
při platbě do 17.1.2024 sleva 10 %, cena po slevě 27 387 Kč
Cyklud pro domovy se zvláštním režimem
nelze
Nyní lze objednat jen konkrétní programy (cyklus běží od roku 2022).
sleva se nyní neposkytuje

JEDNOTLIVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

 • DNE 4.1.2024: Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností – webinář
  • (ze základního cyklu pro veřejné opatrovníky od A do Z)
  • objednat
 • DNE 5.1.2024: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod), pro neprávníky – webinář
  • (z cyklu pro sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 19.1.2024: Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 1.2.2024: Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 19.3.2024: Opatrovnictví v praxi – webinář (vhodné pro absolventy cyklu pro veřejné opatrovníky – základní) 

  • (z cyklu opatrovnictví pro pokročilé)
  • objednat
 • DNE 21.3.2024: Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest – webinář

  • (ze základního cyklu pro veřejné opatrovníky od A do Z)
  • objednat
 • DNE 22.3.2024: Dluhy osob s duševním onemocněním – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 11.4.2024: Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci – webinář

  • (z cyklu sociálního poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 12.4.2024: Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním – webinář (vhodné pro absolventy cyklu pro veřejné opatrovníky – základní)

  • (z cyklu opatrovnictví pro pokročilé)
  • objednat
 • DNE 16.5.2024: Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci) – webinář

  • (ze základního  cyklu pro veřejné opatrovníky od A do Z)
  • objednat
 • DNE 17.5.2024: Dluhy osob s duševním onemocněním – webinář (vhodné pro absolventy cyklu pro veřejné opatrovníky – základní)

  • (z cyklu opatrovnictví pro pokročilé)
  • objednat
 • DNE 26.4.2024: Nízký důchod – příčiny a možná řešení – webinář

  • (z cyklu pro sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 24.5.2024: Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 20.6.2024: Problematika smluv na dobu delší než 3 roky uzavíraných s opatrovníky – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 21.6.2024: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky – webinář(vhodné pro absolventy cyklu pro veřejné opatrovníky – základní)

  • (z cyklu opatrovnictví pro pokročilé)
  • objednat
 • DNE 27.6.2024: Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce) – webinář

  • (ze základního cyklu pro veřejné opatrovníky od A do Z)
  • objednat
 • DNE 12.9.2024: Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 13.9.2024: Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci – webinář

  • (ze základního cyklu pro veřejné opatrovníky od A do Z)
  • objednat
 • DNE 19.9.2024: Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních – webinář

  • (ze základního cyklu pro veřejné opatrovníky od A do Z)
  • objednat
 • DNE 20.9.2024: Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 27.9.2024: Sociálně-právní minimum – pojistné dávky – webinář

  • (z cyklu pro sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 3.10.2024: Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky) – webinář

  • (z cyklu pro sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 4.10.2024: Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy) – webinář

  • (z cyklu pro sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 24.10.2024: Praktické otázky výkonu veřejného opatrovnictví – webinář(vhodné pro absolventy cyklu pro veřejné opatrovníky – základní)

  • (z cyklu opatrovnictví pro pokročilé)
  • objednat
 • DNE 7.11.2024: Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka – webinář

  • (ze základního cyklu pro veřejné opatrovníky od A do Z)
  • objednat
 • DNE 8.11.2024: Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci) – webinář

  • (ze základního cyklu pro veřejné opatrovníky od A do Z)
  • objedat
 • DNE 11.10.2024: Praktické výpočty sociálních dávek II. – dávky vyplácené Úřadem práce ČR – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 22.11.2024: Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce) – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 5.12.2024: Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 6.12.2024: Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – webinář (vhodné pro absolventy cyklu pro veřejné opatrovníky – základní)

  • (z cyklu opatrovnictví pro pokročilé)
  • objednat
 • DNE 7.1.2025: Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností – webinář

  • (ze základního cyklu pro veřejné opatrovníky od A do Z)
  • objednat
 • DNE 9.1.2025: Základní lidská práva a svobody osob v sociální práci – standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele) – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 10.1.2025: Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 21.3.2025: Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky) – webinář

  • ( z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
 • DNE 16.5.2025: Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností – webinář

  • (z cyklu sociální poradenství na obecních úřadech a v poradnách)
  • objednat
Jednotlivý program (přednáška) 2024/2025
1 790 Kč
Jednotlivý program (přednáška), je-li objednaný cyklus nebo alespoň 5 samostatných programů 2024/2025
1 611 Kč
Oproti běžné ceně je poskytnuta množstevní sleva 10 %.

AKREDITACE

PROČ POTŘEBUJE ÚŘEDNÍK A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...
Úředníci (mezi které patří i veřejní opatrovníci) jsou povinni se vzdělávat v rámci prohlubování kvalifikace úředníka dle § 17 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Toto vzdělávání musí absolvovat alespoň v rozsahu 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let a dané vzdělávání musí splňovat akreditaci Ministerstva vnitra ČR.

Sociální pracovníci (mezi které patří zaměstnanci obcí i sociálních služeb) jsou povinni se vzdělávat a tím si obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci dle § 111 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. Toto vzdělávání musí splňovat akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

TYTO AKREDITACE JSME PRO VÁS PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI KALIS, s.r.o. ZAJISTILI, pro realizaci se obracejte sem.

POTŘEBUJETE INDIVIDUÁLNÍ PŘEDNÁŠKU?

Máte-li zájem o vzdělávací seminář se sociálněprávní tématikou, napište si o vypracování nabídky přímo na míru Vašim potřebám. Kontaktujte nás...

Můžete se inspirovat u momentálně probíhajících přednášek. Více informací ZDE.

Tyto služby Vám můžeme poskytnout formou náhradního plnění. Více informací ZDE.

Potřebujeme vědět:

 • požadované téma můžete vybírat ZDE,
 • rozsah tématu (začátečníci/pokročilí),
 • objem hodin (vyučovacích, tj. 45 min.), vyučuje se v blocích po 1,5 hod.,
 • cílová skupina (úředníci, laici, sociální pracovníci aj.) a počet posluchačů,
 • místo konání,
 • technické zajištění (ne/bude k dispozici notebook, dataprojektor, flipchart s papíry a fixy),
 • zda požadujete akreditaci MPSV ČR, MV ČR nebo jinou,
 • zda požadujete studijní materiály a v jaké formě,
 • zda požadujete náhradní plnění.