PŘEDNÁŠKOVÁ TÉMATA

SOCIÁLNÍ DÁVKY:

 • Důchody – starobní, invalidní, pozůstalostní (pojem, náležitosti, výpo čet, posudková kritéria, na co si při přiznávání dát pozor)
  • Invalidní důchod a jeho specifika
  • Jak zjistit, zda je důchod přiznán ve správné výši?
 • Nemocenské dávky – nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovské, vyrovnávací příspěvek v těhotenství (pojem, náležitosti, výpočet)
  • Dávky v mateřství a provázanost s rodičovským příspěvkem
  • Dávky v nemoci a návaznost na invalidní důchody
 • Dávky státní sociální podpory (pro rodiny s dětmi a příspěvek na bydlení)
  • Specifika posuzování a výpočtu příspěvku na bydlení a provázanost s doplatkem na bydlení
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením (dávkový systém, způsob posuzování, jednotlivé nároky, správní řízení a provázanost s dalšími předpisy)
 • Příspěvek na péči vč. posudkových kritérií
 • Hmotná nouze a existenční minimum (dávky, systém, správní řízení, provázanost se sociálními službami)
 • Opravné prostředky u sociálních dávek (PNP, ID, HN, SSP, dávky OZP)
 • Sociálně-právní minimum - nepojistné dávky
 • Sociálně-právní minimum - pojistné dávky 
 • Základní praktické výpočty sociálních dávek I. část (dávky vyplácené správou sociálního zabezpečení a zaměstnavatelem)
 • Základní praktické výpočty sociálních dávek II. část (dávky vyplácené Úřadem práce)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

 • Smlouva s uživatelem o poskytování sociálních služeb (náležitosti, chyby, konkrétní ujednání)
 • Úhrady za sociální služby
 • Zdravotně postižená osoba v přestupkovém a trestním právu a její odpovědnost za škodu
 • Odpovědnost za škodu v sociálních službách - z pohledu pracovníka
 • Sociální služby vs. Opatrovník – pravomoci, odpovědnost, praktické příklady
 • Vážně míněný nesouhlas - detence v sociálních službách

OPATROVNICTVÍ:

Opatrovnictví

 • Základy opatrovnictví
 • Praktické příklady a kazuistiky
 • Z pohledu sociálních služeb
 • Z pohledu veřejného opatrovníka
 • Z pohledu laického pečujícího
 • Náhradní instituty péče o duševně postižené – opatrovnictví bez omezení svéprávnosti, nápomoc, zastupování členem domácnosti
 • Vážně míněný nesouhlas - detence v sociálních službách

Cyklus opatrovnictví ve spolupráci s krajskými úřady

 • Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
 • Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest
 • Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci
 • Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)
 • Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opratrovnictvím (obce)
 • Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
 • Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka
 • Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností

DALŠÍ:

 • Správní řád v sociální oblasti
 • Aktuální změny v sociální oblasti – novely, návrhy, diskuze
 • Jak napsat odvolání, námitky a žaloby proti nepřiznání sociálních dávek
 • Základy pracovního práva pro sociální pracovníky

Vzdělávání v sociální oblasti využijí především:

 • laici,
 • sociální pracovníci v sociálních službách,
 • úředníci a starostové v rámci opatrovnictví a sociální práce,
 • bankovní úředníci a pojišťovací agenti v rámci úvěrových produktů,
 • studenti v rámci výuky právo sociálního zabezpečení (právnická fakulta, sociální vědy, pedagogická fakulta apod.)

RÁDI PRO VÁS PŘIPRAVÍME KONKRÉTNÍ NABÍDKU

 

Probíhající přednášky organizované ve spolupráci se vzdělávacími agenturami v rámci ČR naleznete ZDE.

Máte-li zájem o vzdělávací seminář, jsme schopni vypracovat individuální nabídku na základě Vaší poptávky. Kontaktujte nás...

Tyto služby Vám můžeme poskytnout formou náhradního plnění. Více informací ZDE.

Potřebujeme vědět: 

 • požadované téma - lze i kombinovat (viz výše),
 • rozsah tématu (začátečníci/pokročilí),
 • objem hodin (vyučovacích, tj. 45 min.), vyučuje se v blocích po 1,5 hod.,
 • cílová skupina (úředníci, laici, sociální pracovníci aj.) a počet posluchačů,
 • místo konání,
 • technické zajištění (ne/bude k dispozici notebook, dataprojektor, flipchart s papíry a fixy),
 • zda požadujete akreditaci MPSV ČR, MV ČR nebo jinou,
 • zda požadujete studijní materiály a v jaké formě.

NAAKREDITOVALI JSME PRO VÁS U MPSV ČR:

 • Aktuální změny v sociální oblasti - současné i plánované; č. akreditace: 2016/0640-SP/VP; (6 vyučovacích hodin)
 • Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi; č. akreditace: A2017/0384-SP/VP; (6 vyučovacích hodin)
 • Odpovědnost za škodu v sociálních službách - z pohledu pracovníka (pro neprávníky); č. akreditace: A2017/0383-SP/PC/VP; (6 vyučovacích hodin)
 • Odpovědnost osoby se zdravotním postižením, příp. omezené ve svéprávnosti za škodu (se zaměřením na přestupkové řízení, sociální služby, domácnost, opatrovnictví) pro neprávníky; č. akreditace: A2018/0741-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky; č. akreditace: A2019/0275-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - revize stavu, postupy a návrhy na zvýšení příjmů klienta; č. akreditace: A2018/0748-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Nízký důchod - příčiny a možná řešení - PŘIPRAVUJEME
 • Základy sociálního systému - PŘIPRAVUJEME
 • Sociálně-právní minimum - nepojistné dávky - PŘIPRAVUJEME
 • Sociálně-právní minimum - pojistné dávky - PŘIPRAVUJEME

CYKLUS OPATROVNICTVÍ MPSV

 • Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci a proč - AKREDITACE V ŘÍZENÍ
 • Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat+ kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy); č. akreditace: A2019/0278-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je či není člověk zastoupen, aneb podpisy nejen v sociálních službách. Na co si dát pozor (plné moci, smlouvy o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví; č. akreditace: A2019/0281-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky); č. akreditace: ​ A2019/0282-SP/PC/PP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím; č. akreditace: A2019/0280-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních; č. akreditace: A2018/0616-SP/PC/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky); č. akreditace: A2019/0279-SP/PC/PP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka; č. akreditace: A2019/0276-SP/VP (6 vyučovacích hodin)
 • Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností (z pohledu sociální služby a opatrovnictví); č. akreditace: A2019/0277-SP/PC/PP/VP (6 vyučovacích hodin)

 

 • Další témata Vám můžeme zajistit ve spolupráci s dalšími organizacemi (IBB, VC Morava, VCVS ČR, VISK, VAČR, VA Staněk, Curatio, Aliaves, FOKUS), kde také akreditují témata na základě poptávky.

NAAKREDITOVALI JSME PRO VÁS U MV ČR:

 • Základy sociálního systému - PŘIPRAVUJEME

 • Sociálně-právní minimum - nepojistné dávky - PŘIPRAVUJEME

 • Sociálně-právní minimum - pojistné dávky - PŘIPRAVUJEME

 • Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování, vč. praxe a judikatury; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-149/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-90/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-482/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-268/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-485/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-271/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

CYKLUS OPATROVNICTVÍ

 • Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-475/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-261/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-476/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-262/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-478/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-264/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci); (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-484/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-270/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opratrovnictvím (obce);  (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-479/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-265/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních; (6 vyučovacích hodin
  • AK/PV-477/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-263/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky); (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-480/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-266/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka;(6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-481/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-267/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 • Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností; (6 vyučovacích hodin)
  • AK/PV-483/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-269/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

 

 • Další témata Vám můžeme zajistit ve spolupráci s dalšími organizacemi (IBB, VC Morava, VCVS ČR, VISK, VAČR, VA Staněk, Curatio, Aliaves, FOKUS), kde také akreditují témata na základě poptávky.