PŘEDNÁŠKOVÁ TÉMATA

Informace o přednáškách akreditovaných u Ministerstva vnitra ČR (pro úředníky) a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách) naleznete ZDE.

SOCIÁLNÍ DÁVKY:

 • Důchody – starobní, invalidní, pozůstalostní (pojem, náležitosti, výpo čet, posudková kritéria, na co si při přiznávání dát pozor)
  • Invalidní důchod a jeho specifika
  • Jak zjistit, zda je důchod přiznán ve správné výši?
 • Nemocenské dávky – nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovské, vyrovnávací příspěvek v těhotenství (pojem, náležitosti, výpočet)
  • Dávky v mateřství a provázanost s rodičovským příspěvkem
  • Dávky v nemoci a návaznost na invalidní důchody
 • Dávky státní sociální podpory (pro rodiny s dětmi a příspěvek na bydlení)
  • Specifika posuzování a výpočtu příspěvku na bydlení a provázanost s doplatkem na bydlení
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením (dávkový systém, způsob posuzování, jednotlivé nároky, správní řízení a provázanost s dalšími předpisy)
 • Příspěvek na péči vč. posudkových kritérií
 • Hmotná nouze a existenční minimum (dávky, systém, správní řízení, provázanost se sociálními službami)
 • Opravné prostředky u sociálních dávek (PNP, ID, HN, SSP, dávky OZP)
 • Sociálně-právní minimum - nepojistné dávky
 • Sociálně-právní minimum - pojistné dávky 
 • Základní praktické výpočty sociálních dávek I. část (dávky vyplácené správou sociálního zabezpečení a zaměstnavatelem)
 • Základní praktické výpočty sociálních dávek II. část (dávky vyplácené Úřadem práce)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

 • Smlouva s uživatelem o poskytování sociálních služeb (náležitosti, chyby, konkrétní ujednání)
 • Úhrady za sociální služby
 • Zdravotně postižená osoba v přestupkovém a trestním právu a její odpovědnost za škodu
 • Odpovědnost za škodu v sociálních službách - z pohledu pracovníka
 • Sociální služby vs. Opatrovník – pravomoci, odpovědnost, praktické příklady
 • Vážně míněný nesouhlas - detence v sociálních službách

OPATROVNICTVÍ:

Opatrovnictví

 • Základy opatrovnictví
 • Praktické příklady a kazuistiky
 • Z pohledu sociálních služeb
 • Z pohledu veřejného opatrovníka
 • Z pohledu laického pečujícího
 • Náhradní instituty péče o duševně postižené – opatrovnictví bez omezení svéprávnosti, nápomoc, zastupování členem domácnosti
 • Vážně míněný nesouhlas - detence v sociálních službách

Cyklus opatrovnictví ve spolupráci s krajskými úřady

 • Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
 • Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest
 • Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci
 • Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)
 • Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opratrovnictvím (obce)
 • Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
 • Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka
 • Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností

DALŠÍ:

 • Správní řád v sociální oblasti
 • Aktuální změny v sociální oblasti – novely, návrhy, diskuze
 • Jak napsat odvolání, námitky a žaloby proti nepřiznání sociálních dávek
 • Základy pracovního práva pro sociální pracovníky

Vzdělávání v sociální oblasti využijí především:

 • laici,
 • sociální pracovníci v sociálních službách,
 • úředníci a starostové v rámci opatrovnictví a sociální práce,
 • bankovní úředníci a pojišťovací agenti v rámci úvěrových produktů,
 • studenti v rámci výuky právo sociálního zabezpečení (právnická fakulta, sociální vědy, pedagogická fakulta apod.)

Informace o přednáškách akreditovaných u Ministerstva vnitra ČR (pro úředníky) a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (pro sociální pracovníky) naleznete ZDE.


RÁDI PRO VÁS PŘIPRAVÍME KONKRÉTNÍ NABÍDKU

Probíhající přednášky organizované ve spolupráci se vzdělávacími agenturami v rámci ČR naleznete ZDE.

Máte-li zájem o vzdělávací seminář, jsme schopni vypracovat individuální nabídku na základě Vaší poptávky. Kontaktujte nás...

Akreditovaný seminář Vám můžeme ve spolupráci se společností Kalis, s.r.o. poskytnout formou náhradního plnění. Více informací ZDE.

Potřebujeme vědět: 

 • požadované téma - lze i kombinovat (viz výše),
 • rozsah tématu (začátečníci/pokročilí),
 • objem hodin (vyučovacích, tj. 45 min.), vyučuje se v blocích po 1,5 hod.,
 • cílová skupina (úředníci, laici, sociální pracovníci aj.) a počet posluchačů,
 • místo konání,
 • technické zajištění (ne/bude k dispozici notebook, dataprojektor, flipchart s papíry a fixy),
 • zda požadujete akreditaci MPSV ČR, MV ČR nebo jinou,
 • zda požadujete studijní materiály a v jaké formě,
 • zda potřebujete náhradní plnění.