Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků) - webinář

TERMÍNY:

on-line 20.9.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenční A2021/0627-SP/VP pod názvem: Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků)
MPSV on-lineA2021/0979-SP/VP pod názvem: Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků) - webinář
MV prezenčně AK/PV-474/2021 a AK/VE-269/2021 pod názvem: Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků)
MV on-line AK/PV-476/2021 a AK/VE-271/2021 pod názvem: Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků) - webinář
ANOTACESmlouvy o poskytování sociální služby představují dohodu mezi poskytovatelem sociální služby na straně jedné a jejím uživatelem na straně druhé. Uživatel ani poskytovatel však textu zpravidla dobře nerozumí, raději používají formulářový typ a spoléhají na původní zpracování smlouvy. Uživatel je často zastoupen (opatrovníkem, obcí či zmocněncem) a některá ujednání, která jej ve smlouvě zavazují, jsou pro něj nevykonatelná. Smlouva následně neřeší konfliktní případy (změna rozsahu, když uživatel není schopen za sebe jednat; zdražení; přeplatky/nedoplatky; výpovědi; porušování pravidel; užívání jednolůžkových pokojů bez plné úhrady; neodebrání služby a řádné neodhlášení atd.). Každá smlouva má navíc být do jisté míry specifická. V zájmu kvalitního a bezproblémového budoucího vztahu je proto vhodné, aby poskytovatel služby, resp. jeho pověřený pracovník dokázal použít smlouvu k řešení těžké životní situace klienta. K tomuto postupu je však nezbytné, aby poskytovatel disponoval základními právními znalostmi, aby byl seznámen s pravidly pro uzavírání smlouvy a s jejími základními náležitostmi a také formou, kterou jde do smluv zapracovat: běžné změny/jednostranné změny/dohody atd. Je třeba, aby věděl, jak jednat/podepisovat jednotlivé dokumenty i v době, kdy toho uživatel není sám (bez zastoupení) schopen.
CÍLCílem je, aby účastník získal orientaci v procesu uzavírání smlouvy, byl schopen v rámci smlouvy aktivně navrhovat změny a vyjednávat o těchto změnách jak s nadřízeným, tak i s uživatelem či se zástupcem uživatele. Účastník by měl získat přehled o náležitostech smlouvy, o pravidlech, která by měla být ve smlouvě dodržena a měl by dokázat se smlouvou pracovat stejně dobře, jako běžně pracuje s individuálním plánem. Účastník by si měl osvojit základní nezbytné termíny, jako je smlouva, dodatek, příloha (která je, a která není nedílnou součástí smlouvy). Účastník je schopen posoudit, kdo a kdy může smlouvu řádně podepsat, měnit a případně ji i vypovědět. Cílem je také si přiblížit i přístupy ministerstev, výsledky metodických dohlídek (co si pohlídat, co se opakuje za pochybení, v čem k chybám nedochází, co je již zvládáno) a novou judikaturu a přístupy v oblasti opatrovnictví.
PROGRAMÚvod - představení lektorky a účastníků, očekávání posluchačů, obavy, pravidla, průběh kurzu, zákonný podklad.
Strany oprávněné uzavírat smlouvu – Kdo a za jakých okolností může smlouvu podepsat (kompetence osoby, opatrovníka, zástupce, zmocněnce, obce), jak se jedná s osobami omezenými ve svéprávnosti, s těmi, co nám nerozumí a s těmi, co nesouhlasí s poskytováním služby, platnost plných mocí.
Není příloha jako příloha – Rozdíly mezi přílohou smlouvy a přiložením ke smlouvě, jaké z toho plynou následky.
Vnitřní pravidla – Jak koncipovat vnitřní pravidla, aby byla vymahatelná. Co mohou obsahovat, co už je za hranou, jak za ně "ručí" opatrovník a pracovník ORP, když podepisují smlouvu za jiného.
Úhrada ve smlouvě a valorizační doložka – Proč nemáme ceník a nemůžeme nařídit podepsat dodatek o zdražení. Jak vyřešit zdražení tam, kde člověk už není schopen změně rozumět. Lze do smlouvy zapracovat valorizační doložky?
Snížená úhrada – Je člověk mající nárok na sníženou úhradu povinen vymáhat své nároky (např. na výživné), žádat o dávky HN? Můžeme si nechat platit z úspor, když sám uživatel chce? Jak zajistit, aby člověk se sníženou úhradou byl aktivní, co se týče svých příjmů?
Rozsah služby – Je možné ve smlouvě napsat, že rozsah služby se řeší v individuálním plánování? Jak jej dobře zanést do smlouvy a jak dělat/nedělat stále nějaké změny?
Dodatky – Věčně něco dodatkovat, nebo mít smlouvu na dlouhé roky? Co a jak dodatkovat? Jak změnit celou smlouvu?
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde a nebudou zodpovězeny v průběhu vzdělávacího programu.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro seniory
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov se zvláštním režimem
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Pečovatelská služba
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Osobní asistence
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Smlouvy - základ
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.