E-BOOKY

PROČ SI POŘÍDIT E-BOOK

MÍSTO DRAHÉHO PRÁVNÍKA?

Myslíte si, že posudkáři nikomu nic nepřejí?

Chtěli byste poznat pravidla hry, podle kterých hrají?

Moje návody Vám pomohou uspět - mám v tom praxi už 20 let.

 

Potřebovali byste poradit, ale advokáti/právníci jsou moc drazí a navíc se bojíte, že Vaše starosti pro ně nebudou dost důležité?

Dokážete si představit, že byste si sami zvládli pomoci líp, než kdekterý advokát - nespecializovaný na sociální oblast?

S mými návody to zvládnete i bez JUDr./Mgr./MUDr./Ing. apod. 

Edice VZORY:

Edice NÁVODY K POUŽITÍ:

METODIKA získávání PŘÍSPĚVKU NA PÉČI ve správné výši

Aneb umíte si vyjednat to, co opravdu potřebujete?
385 Kč

INVALIDNÍ DŮCHOD 02 - Jak si zajistit správné přiznání důchodu.

Aneb jak zvýšit své šance na přiznání potřebného stupně důchodu
375 Kč

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Kde brát a nekrást...
265 Kč

JSEM PEČUJÍCÍ OSOBOU, CO Z TOHO PLYNE?

Aneb kam všude musím jít, a na co si mám dát pozor?
135 Kč

KDO MŮŽE CO ROZHODOVAT A PODEPSAT?

Aneb k čemu stačí plná moc, kde už musí být opatrovnictví, a kde pomůže zastoupení členem domácnosti?
135 Kč

Edice USTANOVENÍ DO SMLUV O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

VALORIZAČNÍ DOLOŽKA

USTANOVENÍ DO SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
475 Kč

Edice DOTAZY Z PRAXE:

Edice VZORY

VZOR Odvolání při nepřiznání průkazu pro osoby se zdravotním postižením ZTP

Požádali jste si o průkaz osoby se zdravotním postižení II. stupně, tzv. „ZTP“? Chtěli jste získat výhody, které tento průkaz přináší? Úřad práce Vám ho ale nepřiznal, nebo přiznal pouze I. stupeň, tzv. „TP“, který je Vám k ničemu?

Stáhněte si vzor ODVOLÁNÍ, abyste mohli být úspěšní při získávání průkazu „ZTP“.

Brzy bude k dispozici i e-book, jak získat průkaz, tzv. „na první dobrou“.

Cena vzoru: 190 Kč


VZOR Odvolání proti rozhodnutí o snížení / odebrání / nepřiznání příspěvku na péči

Požádali jste si o zvýšení příspěvku na péči a nepřiznali Vám ho? Nebo Vám byl přehodnocován nárok a došlo ke snížení stupně závislosti? Případně jste si žádali o příspěvek a ono to vůbec nevyšlo?

Stáhněte si vzor ODVOLÁNÍ, abyste mohli být úspěšní při získávání stupně příspěvku na péči, který potřebujete.

Cena vzoru: 395 Kč

Edice NÁVODY K POUŽITÍ

METODIKA ZÍSKÁVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE SPRÁVNÉ VÝŠI. Aneb umíte si vyjednat to, co opravdu potřebujete?

Každý, kdo se o sebe není schopen sám postarat a potřebuje péči druhé osoby, si může požádat o příspěvek na péči. Bohužel se ale velmi často se stává, že tento příspěvek není přiznán vůbec, je přiznán v nižší výši, než by měl náležet, případně se již přiznaný příspěvek místo navýšení sníží.

Takováto nespravedlnost se často přičítá špatným zákonům či posudkovým lékařům.

Z mé praxe ale vyplývá, že se můžeme na jednání nachystat. Můžeme se předem připravit a celé řízení ovlivnit tak, abychom byli spokojeni. Není třeba čekat na odvolání nebo se hádat s posudkovým lékařem.

Je třeba znát pravidla přiznávání, metodiky posudkových lékařů a je potřeba vědět, jak pracovat s lékařskými zprávami a jinými důkazy.

Příspěvek na péči je tu od roku 2007 a od této doby také pomáhám s odvoláním, s žalobami a přípravou na řízení.

V tomto e-booku Vám návodně popisuji, co a jak řízení ovlivňuje, co psát a co nepsat, jaké důkazy mohou pomoci a co naopak škodí. Zapomeňte na to, že posudkový lékař uvidí Vaši bolest a Vaši potřebu, když mu to náležitě nenaservírujete.

Jak na to, se podrobně, krok za krokem, s ukázkami tiskopisů, metodik posudkových lékařů, špatných i dobrých lékařských zpráv, dozvíte na 52 stranách. Prosím, neděste se rozsahu e-booku. E-book nemusíte číst celý, je plný příkladů, takže můžete i přeskakovat. Pokud nejste dítě, tak vypustíte část metodiky určenou pro děti. Ale chci Vám dát rady podrobně a přesně, abyste si mohli sami pomoci i bez advokáta.

NESPOLÉHEJTE SE NA TO, ŽE TO „NĚJAK DOPADNE“. Řádnou přípravou a informovaností můžete dosáhnout lepšího výsledku. Váš lékař léčí a má dobrou intuici, ale pravděpodobně není byrokrat či právník a s největší pravděpodobností neví, co ovlivňuje rozhodování úředníka, nezná posudková kritéria, a při vyplňování dokladů pro posudkové lékařství může chybovat.

Při koupi e-booku obdržíte 3 soubory (2 ve formátu pdf a jeden ve formátu doc):

  1. soubor o 60 stranách, z toho je 51 stran textu + obálka, předsádka, obsah, copyright, ISBN a další povídání
  2. soubor obsahující tiskopis, který vyplňuje ošetřující (obvodní) lékař
  3. soubor s tabulkou s úvahou, v čem potřebujete pomoc a v jakém rozsahu

Témata e-booku:

Kdo a jak má podat žádost, abyste si neuškodili hned na začátku.

Obecnější informace s příklady (pro případné vyvarování se chyb): co ovlivňuje přiznání příspěvku na péči a kdy příspěvek nelze přiznat, jak je to s využitím kompenzačních pomůcek při péči, a kde je hranice mezi běžnou starostí (např. o dítě) a mimořádnou péčí, na kterou lze získat příspěvek.

Jaké stupně a částky lze získat. Důležité informace z metodiky posudkových lékařů. Rozbor vlastní situace pro jednání s lékaři. Jak ovlivnit sociální šetření a jak jednat s vlastním lékařem. Z čeho a proč rozhoduje posudkový lékař. Na co si ve zprávách a jiných důkazech dát pozor a co do nich psát.

Jaká máte práva. Můžete nahlížet do spisu, co a kde se dozvíte. Jaké další důkazy lze použít a jak je dostat do spisu a k rukám posudkového lékaře. Které důkazy jsou ty správné a které rozhodně nepoužívat.

Vzory plné moci, žádosti o procesního opatrovníka, lékařského potvrzení.

Cena e-booku: 385 Kč


INVALIDNÍ DŮCHOD 01 - Jak neudělat chybu při podání žádosti o invalidní důchod. Aneb jak ovlivnit předem výši svého důchodu.

Při přiznávání invalidního důchodu může dojít k následujícím situacím: 

nejste spokojeni s výší důchodu --- nejste spokojeni s datem, od kdy dostanete peníze --- jste nemocní, ale nebude Vám přiznána invalidita --- jste nemocní, je Vám uznána invalidita, ale nebude vyplácený důchod

Některým případům lze předcházet, ale je nutné podat žádost o důchod speciálním (a především informovaným) způsobem. Dokonce je potřeba před podáním žádosti udělat některé zásadní úkony, abychom pozitivně ovlivnili výsledek řízení!

Invalidní důchod je velmi individuální (proto má každý jiný stupeň, jinou výši a někomu je sice řečeno, že je hodně nemocný, ale nedostane žádnou výplatu). Pracovnice na úřadu (i když je milá a ochotná) nemůže předem tušit, jak Váš případ dopadne a tak Vám ani nemůže říci, na co konkrétně si Vy máte dát pozor. A bohužel nemají čas, aby každému dali celou přednášku o přiznávání důchodu (no a ruku na srdce – kolik znáte lidí, kteří by to stejně ani nepochopili a jen by to vnímali jako ztrátu času?).

Ač se zdá, že podat žádost je jednoduché, tak je velmi důležité podat žádost ve správný čas, doplnit správné doklady, rozhodnout se pro správnou variantu, když máte na výběr (pro každého je vhodná jiná)... a spoustu dalších drobností.

Pokud nepatříte mezi slabší čtenáře, tak je to e-book pro Vás – budete připraveni. Jen čtěte pozorně, ať nepřehlédnete právě to důležité (zpravidla červeně, jiným písmem a s vykřičníkem). Vím, že je to dlouhé a nudné čtení. Anekdoty a povídky by se asi četly lépe. Nicméně, ty pobaví krátkodobě. Moje rady Vám pomohou finančně do budoucna.

Soubor ve formátu pdf, 22 stran textu + obálka a předsádka, copyright, ISBN

Témata e-booku: Než půjdete na úřad, Informativní osobní list důchodového pojištění, Co vše se počítá a jak, Kontrola a doplnění doby pojištění, Když něco chybí, Kdy a od kdy požádat o důchod, Kam jít, Kdo má jít, Co rozhodnout, Co vzít s sebou, Plná moc

Cena e-booku: 95 Kč


KDO MŮŽE CO ROZHODOVAT A PODEPSAT? Aneb k čemu stačí plná moc, kde už musí být opatrovnictví, a kde pomůže zastoupení členem domácnosti?

Máte babičku, která už nepoznává své blízké a najednou někdo začíná prodávat její dům a ohání se podepsanou plnou mocí? Kdy a jak lze takovou plnou moc uznat? Kdy může babička ještě majetek darovat nebo prodat?

Nebo byste chtěli babičce pomoci a opravit střechu na domě, ale nevíte, jestli, když Vám teď dům odkáže, jestli to bude platit?

Nebo jste naopak nemocní a bojíte se, že už nebudete moci vůbec nic rozhodnout a všichni budou rozhodovat za Vás a Vy do toho nebudete moci mluvit?

Pracujete pro sociální službu a nevíte, kdo může za dementní osobu jednat, co ona sama může rozhodnout, kdo podepíše dodatky o smlouvě? Myslíte, že má inspekce vždy pravdu?

Jak je to s oprávněním jednat u opatrovníka, zástupce z řad členů domácnosti a podpůrce? A kdo a jak vyřídí věci za osobu, která nemá nikoho? Jak to bude s touto osobou u lékaře, na úřadu nebo při jednání se sociální službou? Můžete mít svědky nebo jsou Vám k ničemu?

Jaká plná moc platí? Musí být ověřená nebo může být i ústní? Jak je to s vedením ruky u podpisu?

Jak se projeví osoba, která nemůže používat ruce - potřebuje opatrovníka nebo situaci nějak vyřešíme?

Soubor ve formátu pdf, 23 stran textu + obálka a předsádka, copyright, ISBN

Témata e-booku: Co mohou rozhodovat děti, Znalost běžného člověka, Nesvéprávnost, Kvalita jednání, Neplatnost jednání, Kvalita podpisu, Plná moc, Opatrovnictví, Zástupce z řad členů domácnosti, Procesní opatrovník, Zvláštní příjemce, Podpisy bez zástupce, Podpora, Opatrovník bez omezení

Cena e-booku: 135 Kč


JSEM PEČUJÍCÍ OSOBOU, CO Z TOHO PLYNE? Aneb kam všude musím jít, a na co si mám dát pozor?

Starat se o někoho vůbec nebývá lehké, i když se z venčí zdá, že pečující je prostě jen doma s někým, o koho se stará.

K péči se často dostaneme "jako slepí k houslím", ze dne na den, bez přípravy, bez upozornění. Díky tomu má málokdo hned od začátku přehled, znalosti a zkušenosti z oblasti, ve které právě začíná. A tak pátráme a hledáme. Nejčastěji se spoléháme na kamarády a na úředníky, že nám řeknou, co všechno je třeba udělat a na co si dát pozor. Hledáme na internetu a doufáme, že to, co jsme našli, je ještě aktuální, že se snad zákony za tu dobu třikrát nezměnily, a že to, co tam někdo píše, bude pravda.

Jenže pečování není jednoduchá věc ani samotnou péčí a ani úředničinou, která se kolem péče stále omotává. Nedává nám přespříliš volného času, abychom mohli informace sbírat po střípcích a nejlépe aspoň dvakrát je ověřit. Nemáme prostor pročíst všechny zákony a hledat věci, o kterých vlastně nemáme ani tušení.

Abychom na něco nezapomněli, abychom věděli, co všechno jako pečující musíme vědět a znát, na který úřad a kdy musíme zavolat, napsat, či přijít osobně, co po nás který úřad může chtít a co zase můžeme my chtít po úřadu, to chce pátrat, předvídat, mít nastudováno, informovat se...

V tomto e-booku se Vám snažím celou problematiku spojit a objasnit a také doplnit o praktické otázky, které se mi v mé praxi stále opakují a tak se domnívám, že by Vás také mohly zajímat.

Soubor ve formátu pdf, 40 stran textu + obálka a předsádka, copyright, ISBN

Témata e-booku: Kdo je (první) pečující osobou, kdo je osobou závislou a kdo je poskytovatel péče? Kde zjistit, že je služba registrovaná? Může pečující pracovat? Zdravotní pojištění první pečující osoby. Sociální pojištění, vliv péče na důchod a podnikání. Nemoc, doprovod, nemocenské dávky. Daňová povinnost. Vliv příspěvku na snížení sociálních dávek. Možnost evidence jako uchazeč o zaměstnání, výplata podpory v nezaměstnanosti. Vliv příspěvku na dokladování příjmů u rozvodu a stanovování vyživovací povinnosti. Exekuce a příspěvek na péči. Musí pečující dávat návrh na omezení svéprávnosti? Musí či může pečující vyřizovat zvýšení příspěvku na péči? Může pečující nechat opečovávaného pohlídat, aniž by přišel o dávky? Kdo může pečujícím odlehčit? Může být pečující zvláštní příjemce příspěvku na péči? Musí pečující vykázat, co si za příspěvek koupil? Povinnosti žadatele (opečovávaného) a pečujícího k Úřadu práce. Odpovědnost pečujícího za škodu. Má právo pečující umístit opečovávaného do sociální služby? Musí pečující bydlet s opečovávaným? Může pečující zasáhnout do řízení o příspěvek na péči? Jsou někde pevně daná pravidla, co je správná péče? Po smrti opečovávaného.

Cena e-booku: 135 Kč


KOMPENZAČNÍ POMŮCKY: Kde brát a nekrást...

Když příroda ubrala schopnosti, člověk vymyslel kompenzační pomůcky. Jak a kde pomůcky získat, kdo na ně může přispět, jak si usnadnit život?

Jaké všechny pomůcky existují, kde hledat informace a na co si dát pozor? Jak získat na pomůcky prostředky a jak získat právě tu pomůcku, kterou potřebuji? Jak se připravit na jednání se zdravotní pojišťovnou, Úřadem práce nebo třeba i s nadací či dárcem?

Doufám, že na všechny tyto otázky naleznete odpovědi v tomto e-booku.

Soubor ve formátu pdf, celkem 95 stran, z toho 79 stran textu + obálka, předsádka, obsah, copyright, ISBN a přílohy (statistika vyplacených pomůcek)

Témata e-booku: POMŮCKY ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ (zdravotní pojišťovny, metodika pojišťovny VZP, kvalita kompenzační pomůcky, výběr kompenzační pomůcky, postup při výběru pomůcky, souběh pomůcek, schválení revizním lékařem, co má vědět lékař při předepisování pomůcky, když zdravotní pojišťovna zamítne poskytnutí pomůcky, nebo schválí pouze základní /nevyhovující/ provedení, spoluúčast pacienta, přechod k jiné zdravotní pojišťovně, užitná doba, předpis pomůcky před uplynutím doby z důvodu změny zdravotního stavu, opravy a údržba pomůcek, reklamace, pojištění, vracení pomůcek); VELETRHY; PŮJČOVNY A DODAVATELÉ POMŮCEK, SLUŽBY A PUBLIKACE (seznamy dodavatelů, konkrétní dodavaté, seznamy půjčoven, konkrétní půjčovny pomůcek, služby, publikace); POMŮCKY OD ÚŘADU PRÁCE (adresář ÚP, na které pomůcky lze ood ÚP získat příspěvek, těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí vs pomůcky, těžké zrakové postižení vs pomůcky, těžké sluchové postižení vs pomůcky, kdy můžeme uspět, provedení pomůcky, cena pomůcky a vliv na příspěvek, povinnost vrátit příspěvek na pomůcku, nákup pomůcky před přiznáním dávky, vlastník pomůcky, exekuce příspěvku na pomůcku, reklamace kompenzačních pomůcek, pojištění, postup při výběru pomůcky a v řízení, tiskopis, který vypisuje lékař, a na kterém záleží Váš úspěch při přiznávání pomůcky, podrobnější informace k pomůcce schodolez, stropní zvedací systém, schodišťová plošina, schodišťová sedačka, společné podmínky, podrobnější informace k pomůcce motorové vozidlo, stavební práce, vodící pes, k pomůckám pro zrakově a sluchově postižené); VRÁCENÍ DPH PŘI NÁKUPU MOTOROVÉHO VOZIDLA (nákup vozu z ciziny, vzor žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty); NADACE (větší seznamy nadací, větší společnosti a osobnosti mají své nadace, nadace s konkrétním vymezením a kontakty, další nadace); DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DARU (vzor žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku od nadace nebo firmy); PŘÍLOHY (č. 0 dovednosti vodícího psa)

Cena e-booku: 265 Kč


ZPRÁVA O OPATROVANCI A VYÚČTOVÁNÍ SPRÁVY JEHO JMĚNÍ

Každý opatrovník má povinnost podat soudu zprávu o opatrovanci. Tato zpráva se podává za uplynulý kalendářní rok a to k 30. červnu roku následujícího. 

Opatrovník je povinen do zprávy zahrnout nejen finance, ale i majetek, závazky, sociální, zdravotní a rodinnou situaci opatrovance vyjádření k opatrovnické radě atd. 

Abyste věděli, co je třeba o opatrovancově životě vědět, a o čem informovat soud, doporučujeme si k tomuto e-booku stáhnout ještě e-book „Poučení o právech a povinnostech opatrovníka“, který naleznete v sekci Zdarma.

Soubor ve formátu pdf, 19 stran textu + obálka a předsádka, copyright, ISBN

Cena e-booku: 90 Kč


INVALIDNÍ DŮCHOD 02 - JAK SI ZAJISTIT SPRÁVNÉ PŘIZNÁNÍ DŮCHODU. Aneb jak zvýšit své šance na přiznání potřebného stupně důchodu

Když člověk kvůli nemoci, úrazu či postižení ztrácí schopnost pracovat, začíná být problém, z čeho bude platit nájem, jídlo, oblečení atd. Lékaři i kamarádi mu nejspíš brzy poradí, že si má požádat o invalidní důchod. Určitě bude ujištěn: „To je jasný, to je na plný důchod.“

Ani jedni ho však už nevarují, že to není tak jednoduché a samozřejmé. Nedozví se, kolik musel odpracovat (před nemocí), aby vůbec mohl mít nárok na důchod a rozhodně netuší, jak a z čeho bude posudkový lékař, který bude hodnotit jeho zdravotní stav, dělat svůj závěr. Nedozví se nic o diagnózách, na které důchod lze, nebo nelze přiznat. NEVÍ, ŽE JEHO LÉKAŘI NEMAJÍ O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH PONĚTÍ. Neví, jak vypadají tiskopisy, podle kterých se rozhodne o důchodu.

Velmi často se proto stává, že se rozhodnutí o důchodu liší od očekávání nemocného a od tvrzení obvodního lékaře nebo lékaře specialisty, že by to bylo „na plný“.

V tomto e-booku Vám prozradím posudková kritéria a složitost jejich hodnocení. Prozradím Vám, jak a na co si dát pozor, a jak by měly vypadat lékařské zprávy, abyste měli šanci získat takový stupeň invalidního důchodu, který odpovídá Vašim obtížím.

Dříve byl plný a částečný invalidní důchod. Nyní jsou tři stupně důchodu. Vysvětlím Vám, co tuto výši ovlivňuje a jestli je rizikové k důchodu pracovat (a proč). Vysvětlím Vám další úskalí, které se mohou při posuzování nemoci vyskytnout.

POZOR – Pro zdárné a maximální přiznání důchodu je potřeba některé ZÁSADNÍ VĚCI, učinit PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI. Více k přípravě na podání žádosti naleznete ZDE.

NESPOLÉHEJTE SE NA TO, ŽE TO „NĚJAK DOPADNE“. Řádnou přípravou a informovaností můžete dosáhnout lepšího výsledku. Váš lékař léčí a má dobrou intuici, ale pravděpodobně není byrokrat či právník a s největší pravděpodobností neví, co ovlivňuje rozhodování úředníka, nezná úředně uznané diagnózy, a při vyplňování dokladů pro posudkové lékařství může chybovat.

Při koupi e-booku obdržíte 2 soubory ve formátu pdf:

  1. soubor o 63 stranách, z toho je 55 stran textu + obálka, předsádka, obsah a další povídání, copyright, ISBN
  2. soubor obsahující podrobný přehled (61 stran) diagnóz rozdělených podle jejich tíže a stupně závažnosti.

Témata e-booku:

Vysvětlení základních pojmů (nejenom opsáním zákona, ale lidsky a logicky). Dozvíte se, jak se posuzuje pracovní schopnost, co je to invalidita z mládí, a kdy jde o dlouhodobé zdravotní postižení.

Podrobně Vám VYSVĚTLÍM POSUDKOVÁ KRITÉRIA, jejich správné aplikovaní a na co si opravdu musíte dát pozor. V samostatném dokumentu získáte PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH DIAGNÓZ (i podle stupně obtíží), tak abyste se mohli orientovat Vy i Váš lékař, na co vlastně žádáte důchod.

Vysvětlím Vám, jak důležitý je pojem dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav, a jak se počítá míra poklesu pracovní schopnosti, která rozhoduje o stupni invalidity (tedy o výši důchodu).

Budete si moci prohlédnout tiskopisy, které bývají ukryty u posudkových lékařů, a vysvětlím Vám, jak se k nim dostat. Pochopíte, proč je třeba řešit i kvalitní vypsání profesního dotazníku, který se k řízení o důchod vyplňuje, a na co si u toho dát pozor. Vysvětlím Vám výhody a nevýhody přítomnosti a dialogu s posudkovým lékařem. A ozřejmím Vám, jak je to s tím, že když se k důchodu pracuje, tak ho potom posudkáři vezmou (dá se to ovlivnit, anebo tomu dokonce zabránit). A jako bonus Vám přidám vzory na plnou moc a na stížnost na posudkového lékaře.

 

Cena e-booku: 375 Kč

Edice USTANOVENÍ DO SMLUV O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

VALORIZAČNÍ DOLOŽKA, ustanovení do smlouvy o poskytování sociální služby

Sociální služby, které jsou poskytované za úhradu, musí mít s klientem sepsánu písemně smlouvu.
Tyto smlouvy je často potřeba měnit. Je třeba měnit úhradu, rozsah služeb, pokoj klienta, místo poskytování služby atd.

Smlouva má být návodem, jak se služba má chovat ke klientovi a jak klient ke službě. Stanovuje pravidla, na co je nárok, a co za to. V případě sporu máme být schopni nalézt odpovědi právě ve smlouvě.

Velmi často dochází ke zvýšení úhrady za služby. Následně je třeba upravovat smlouvu. Taková úprava se děje většinou dodatkem.

Mnoho dodatků bývá ale neplatně podepsáno osobou, která tomu nerozumí (osoba v demenci), která není ve smlouvě (rodina bez platné plné moci), která k tomu nemá zákonné zmocnění (pracovník obce s rozšířenou působností).

Některá ujednání o zdražení služby jsou navíc sjednána neplatně (např. uživatel je povinen podepsat dodatek o zdražení).

Přitom lze situaci vyřešit vhodným ustanovením do smlouvy, které v budoucnu nevyžaduje podepisování dodatku, ale povoluje legální jednostranné zvýšení úhrady za služby.

Soubor ve formátu pdf, 10 stran textu (vč. návrhu valorizační doložky) + obálka a předsádka, copyright, ISBN

Hlavní témata: Tento e-book nabízí řešení, pokud poskytovatel potřebuje zvýšit úhradu a rád by se vyvaroval „dodatkování“ smlouvy, právě z důvodu, že mu dodatek často nemá kdo podepsat. E-book nabízí návrh valorizační doložky, vč. podrobného popisu, co je přijatelné a proč, čeho je třeba se vyvarovat a proč, jaká ujednání bývají neplatná, a proč nemůže dodatky podepisovat kdokoliv. E-book nabízí konkrétní návrh znění smlouvy v oblasti jednostranného zvýšení úhrady.

Cena e-booku: 475 Kč

Edice DOTAZY Z PRAXE

Fakultativní úhrada za dopravu a doprovod v domově pro seniory

Je možné klientům v domově pro seniory účtovat jako fakultativní službu doprovod mimo areál domova? Pokud ano, v jakých případech je účtování fakultativní služby oprávněné? Když například chce klient zavézt na rodinnou oslavu či na „dušičky“ na hřbitov, je možné účtovat si za ujeté kilometry i za doprovod pracovníka? Je doprovod k lékaři vždy brán jako základní činnost (i když si klient s rodinou domluví neakutní zákrok ve zdravotnickém zařízení, které není nejbližší místu domova, rodina prvně přislíbí doprovod, poté doprovod zruší a na základě přání klienta je vyslán pracovník jako doprovod např. na 12 hodin)? Jak je to, když má klient opatrovníka?

Soubor ve formátu pdf, 14 stran textu + obálka a předsádka, copyright, ISBN

Hlavní témata: Doporučené postupy k zajišťování fakultativních činností, Co je základní činnost a co nadstandard, Doprava, Dohled a doprovod, Aktivní senioři a možnost zpoplatnění doprovodu, Úhrada jízdného, Doprovod a doprava k lékaři, Neindikovaná ošetření, Ošetření ve vzdálených zdravotnických zařízeních, Termín a doba ošetření, Výše úhrad, Má-li uživatel opatrovníka...

Cena e-booku: 550 Kč