Máte správně spočítaný důchod?

 

Chcete získat odpovídající invalidní důchod?

 

Co dělat při nepřiznání dávky?

 

Co vše máte znát, když jste opatrovníkem?

 

Jak pomoci podvedenému opatrovanému?

 

Jak koncipovat smlouvu o poskytování sociální služby?

 

Co dělat, když Vaše postižené dítě bude zletilé?

S těmito a dalšími tématy Vám chci pomoci...

Vize a příběh stručně

Od roku 2011 jsem proškolila cca 10 000 zaměstnanců v sociální oblasti a opatrovnictví a cca 1 300 studentů. Pod různými vzdělávacími agenturami školím desítky akreditovaných seminářů (akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra v oblasti sociálního práva) a vedu buď ve spolupráci s krajskými metodiky nebo samostatně vzdělávací cykly pro veřejné opatrovníky, sociální služby a pečující.

Protože ani mému osobnímu životu se nevyhnuly situace, kdy jsem potřebovala já nebo moji bližní pomoc státu, začalo mě bavit se této oblasti věnovat podrobněji. Baví mě propojovat zdánlivě nesouvisející odvětví a podávat lidem ucelenější informace.

Specializuji se především na problematiku navázanou ke zdravotně postiženým, sociálně slabým, osobám omezeným ve svéprávnosti, opatrovníkům, pečujícím, rodinám s dětmi, sociálním službám a s tím spojené úřední oblasti. 

Sociální právo je propojené i s občanským právem (v oblasti rodinné, smluvní, odpovědnostní, opatrovnické), pracovním právem, správním právem (vč. sociálních dávek), zdravotnickým právem aj. To vše se pokouším propojit a poukázat na možná úskalí, ale i výhody.

Z vlastní praxe vím, že pečující osoby se starají a zapomínají na sebe. ZDARMA získejte e-book s užitečnými tipy.

7 RAD PRO PEČUJÍCÍ: JAK NEVYHOŘET

Rady, články, informace...

Tři návrhy na zvýšení příspěvku na péči
Celý článek
Nově není nutné potvrzovat od zaměstnavatele výši příjmů, ÚP si potvrzení sám vyžádá, pokud uvedeme Název, adresu…
Celý článek
Odebrání položky navýšení v souvislosti s cenami energií (1 400-2 800 Kč) bude mít vliv na snížení…
Celý článek
Zvýšení „cílové částky“ rodičovského příspěvku ze 300 000 Kč -> 350 000 Kč
Celý článek
ze všech zaměstnání vykonávaných na základě dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 25 % průměrné…
Celý článek
Plátce důchodů může do 31. května 2025 provést hromadné změny termínů splatnosti důchodů tak, aby termín splatnosti…
Celý článek
Žadatel o přiznání dávky důchodového pojištění může do vydání rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení prvního stupně dodatečně změnit…
Celý článek
K posuzování zdravotního stavu je nově místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, u níž byla podána žádost…
Celý článek

Myslíte, že informace z tohoto webu mohou být užitečné pro vaše přátele? LAJKUJTE, SDÍLEJTE...

Na našem webu se budou postupně objevovat informace, články, e-booky a odpovědi na otázky, které se týkají celé šíře sociálních dávek, sociálních služeb a opatrovnictví.

Důchody

Důchodové sociální dávky vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Mezi hlavní otázky k důchodové tématice patří: 

jak plánovat odchod do důchodu, mám vůbec nárok na důchod, jak je to s výpočtem důchodu, když jsem nemocný, mám nárok na invalidní důchod, jak vysoký budu mít invalidní důchod, podle čeho se posuzuje invalidita?

Nemocenské

Sociální dávky nemocenského pojištění vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ/MSSZ/PSSZ). V rámci nemocenských dávek se nejčastěji zajímáte o: 

jak je to s OČR (dnes nazývaným ošetřovným), jak dosáhnout a jak nejvýhodněji čerpat peněžitou pomoc v mateřství, z čeho se počítají nemocenské dávky, jaký je rozdíl mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou, když jsem v evidenci na Úřadu práce, náleží mi v době nemoci nemocenská?

Podpora v nezaměstnanosti

Osoby, které jsou bez zaměstnání, se mohou evidovat na Úřadu práce (ÚP) a za určitých okolností získat podporu v nezaměstnanosti nebo požádat o rekvalifikaci. Otázky, které často řešíte, a budeme se jim v budoucnu také věnovat: 

kdy a za jakých okolností mi může Úřad práce poskytnout rekvalifikaci, mohu si při evidenci na Úřadu práce přivydělat,  co je to nekolidující zaměstnání, mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud jsem přestal/a pečovat o osobu závislou, započítává se mi doba evidence do důchodu?

Státní sociální podpora

Stát prostřednictvím rozpočtové kapitoly MPSV podporuje prorodinnou politiku několika sociálními dávkami, které nejsou závislé na době pojištění, ale na nízkém příjmu nebo souvisejí s rodičovstvím.

Nejčastěji se ptáte: 

má se mi narodit dítě, můžu dosáhnout na porodné, je pro mě výhodné uvést otce do rodného listu, co když mi pak otec nebude platit výživné (alimenty), když jsem nepracovala, budu mít nárok na rodičovský příspěvek a v jaké výši, na jaké další sociální dávky mám nárok, proč mi nevychází přídavky na děti, jak se posuzují příjmy a období pro přídavek na dítě, mám nárok na slevu na dani, mohu dostat příspěvek na bydlení, když bydlím v podnájmu, co když mi pronajímatel nedovolí si do bytu přihlásit trvalý pobyt, lze prominout tvrdost zákona při přiznávání příspěvku na bydlení?

Hmotná nouze

Když nedostačují předchozí sociální dávky, např. při rozvodu rodičů, kdy druhý rodič navíc neplatí alimenty, pak může ještě pomoci stát dávkami pro nejchudší. Při těchto dávkách se ale nejvíce potýkáte s neochotou na Úřadu práce převzít žádosti o jednotlivé dávky (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc). I tady můžeme pomoci: 

jak a na co máte právo, jak s Vámi musí/mohou na úřadu jednat, kdo, kdy a kde je povinen převzít žádosti?

Dávky pro zdravotně postižené

I tyto dávky vyplácí Úřad práce v rámci dávek sociální péče, do které také spadají poskytované sociální služby). Nejčastěji se nás ptáte: 

jak mám napsat odvolání nebo žalobu, když mi nechtějí přiznat ZTP, může osoba v pobytové sociální službě dostat příspěvek na mobilitu, nepřiznali nám odpovídající stupeň příspěvku na péči, co s tím, máme se odvolat nebo podat novou žádost, proč mi úřad nechce přiznat příspěvek na auto, když nemůžu pořádně chodit a auto potřebuji, jak zaplatím sociální službu, když na ni nemám, jsem pojištěn/a jako pečující osoba pro důchod, zdravotní pojištění a musím platit nějaké daně?

Poskytovatelé sociálních služeb

V rámci sociálních služeb se jako poskytovatelé často ptáte: 

jak to udělat, abychom nemuseli stále dodatkovat, kdo může smlouvu podepsat, když je osoba fakticky nesvéprávná, jak máme spolupracovat s nespolupracujícími opatrovníky, máme podat návrh na omezení svéprávnosti, kdo, kdy, kde a jak a za koho podepisuje, jakou můžeme uznat plnou moc, kdy můžeme jednostranně zvednout úhradu?

Opatrovnictví a pečující

Skupina opatrovníků a pečujících osob je tou nejnáchylnější k neznalosti a neschopnosti hájit svoje práva. Má nejčastěji plné ruce práce s postiženou osobou a nemá čas vyřizovat záležitosti na úřadech. Velmi často jsou to důvěřiví a velmi poctiví lidé. Této skupině se míníme obzvláště věnovat, abychom zvýšili informovanost v oblasti: 

kdy a jak podat vyúčtování opatrovancových záležitostí, jaké jsou povinnosti a práva opatrovníka, lze užít lehčích opatření jako např. zastoupení členem domácnosti, je potřeba omezovat svéprávnost nebo to jde i bez toho, jaká jsou úskalí jednotlivých opatření, kdy a za koho může opatrovník nebo pečující jednat, jak účinně využívat sociální služby a ulehčit si?

O tom všem a o dalších tématech (odvolání, námitky, žaloby, posudková kritéria, jednání s úřady, nečinnost, stížnosti, nahrávání jednání, odpovědnost za škodu) se můžete dozvídat prostřednictvím našich seminářů, e-booků nebo poradenství.