OKRUH VŠEOBECNÝ

19.01.2024 a 05.12.2024 on-line

Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-504/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-297/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2021/0962-SP/VP

OKRUH OPATROVNICKÝ

01.02.2024 a 24.05.2024 on-line

Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci a proč - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-606/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-367/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2021/0966-SP/VP

 

11.04.2024 a 13.09.2024 on-line

Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-604/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-365/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2021/0964-SP/VP
 • A2022/0756-SP/VP

 

27.06.2024 a 22.11.2024 on-line

Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce) - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-607/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-368/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2021/0999-SP/VP
 • A2022/0754-SP/VP

 

12.09.2024 on-line

Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-483/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-277/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2021/0982-SP/PC/PP/VP

19.09.2024 a 10.01.2025 on-line

Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-609/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-370/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2021/0963-SP/VP
 • A2022/0757-SP/VP

 

07.01.2025 a 16.05.2025 on-line

Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-612/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-372/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2021/0988-SP/PC/PP/VP
 • A2022/0759 - SP/PC/PP/VP

 

OKRUH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

26.04.2024 on-line

Nízký důchod – příčiny a možná řešení - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-606/2022
 • vedoucí úředníky: AK/VE- 290/2022

AKREDITACE MPSV

 • A2022/0753-SP/VP

27.09.2024 on-line

Sociálně-právní minimum – pojistné dávky - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-605/2022
 • vedoucí úředníky: AK/VE- 289/2022

AKREDITACE MPSV

 • A2022/0748-SP/PC/VP

11.10.2024 on-line

Praktické výpočty sociálních dávek II. - dávky vyplácené Úřadem práce ČR - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-485/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-279/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2021/0994-SP/VP

05.01.2024 nebo 07.11.2024 s opatrovníky on-line

Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-502/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-295/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2022/0751-SP/VP

OKRUH SMLUVNÍ (s poskytovateli sociálních služeb)

20.06.2024 on-line

Problematika smluv na dobu delší než 3 roky uzavíraných s opatrovníky - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-316/2022
 • vedoucí úředníky: AK/VE-156/2022

AKREDITACE MPSV

 • A2022/1060-SP/VP

20.09.2024 on-line

Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-476/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-271/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2021/0979-SP/VP

04.10.2024 on-line

Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy) - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-477/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-272/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2021/0980-SP/VP

16.05.2024 a 08.11.2024 on-line

Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci) - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-610/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-371/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2021/0989-SP/PC/PP/VP
 • A2022/0762-SP/PC/PP/VP

09.01.2025 on-line

Základní lidská práva a svobody osob v sociální práci – standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele) - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-744/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-447/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2021/1237-SP/PC/PP/VP
 • A2021/1242-SP/PC/PP/VP

OKRUH PRACOVNÍ

03.10.2024 a 21.03.2025 on-line

Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky) - webinář

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

 • úředníky: AK/PV-603/2021
 • vedoucí úředníky: AK/VE-364/2021

AKREDITACE MPSV

 • A2022/0761-SP/PC/PP/VP
 • A2021/0984-SP/PC/PP/VP
CENA ZA CYKLUS BEZ SLEVY 2024-2026
30 430 Kč
za 17 akreditovaných vzdělávacích programů pro jednu osobu
ÚČASTNÍK OBDRŽÍ NAVÍC VZORY
CENA ZA CYKLUS SE SLEVOU 10 %
27 387 Kč
za 17 akreditovaných vzdělávacích programů pro jednu osobu
Při objednání celého cyklu vzdělávacích programů s úhradou do 30.1.2024 náleží 10% sleva.
CENA ZA KONKRÉTNÍ AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
1 790 Kč
za 1 akreditovaný vzdělávací program pro jednu osobu