Sociálně-právní minimum - pojistné dávky - webinář

TERMÍN:

27.9.2024 on-line

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenčně A2022/0748-SP/PC/VP pod názvem: Sociálně-právní minimum - pojistné dávky
MPSV on-line A2022/0748-SP/PC/VP pod názvem: Sociálně-právní minimum - pojistné dávky - webinář
MV prezenčně AK/PV-229/2019 a AK/VE-141/2019 pod názvem: Sociálně-právní minimum - pojistné dávky
MV on-line AK/PV-605/2022 a AK/VE-289/2022 pod názvem Sociálně-právní minimum - pojistné dávky - webinář
ANOTACEPředmětem vzdělávacího kurzu „Sociálně-právní minimum – pojistné dávky“ je seznámit účastníky s pojistným systémem, tzv. sociálním pojištěním. Budou zmíněny jednotlivé druhy pojistných dávek a bude dáno do souvislosti, kdo má na tento druh dávek nárok. Účastníci se seznámí se základním obsahem zákonných norem, které upravují jednotlivé pojistné dávky.
CÍLAbsolvent by se měl orientovat v základním právním pojetí sociálního zabezpečení a jeho rozlišení na pojistné a nepojistné dávky. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ - kdo a kdy může požádat o důchod, jaké jsou náležitosti důchodových dávek, rozdělení na starobní, invalidní a pozůstalostní penze, jaké jsou podmínky přiznávání jednotlivých důchodů, co je to doba pojištění, důchodový věk, dopočtová doba, náhradní a vyloučená doba, koeficienty nárustu aj., pokles pracovní schopnosti a její vliv na výši invalidního důchodu, opravné prostředky NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ - kdo a kdy může požádat o nemocenské dávky, jaké jsou náležitosti nemocenských dávek, jednotlivé druhy nemocenských dávek, rozdíl mezi dávkami pro zaměstnance a pro podnikající osoby, co je to ochranná doba, podpůrčí doba, náhradní doba pojištění aj., POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI - kdo a kdy může požádat o podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, podpora v rekvalifikaci a v nezaměstnanosti, rozdíl mezi zájemcem a uchazečem o zaměstnání, jaké jsou důležité důvody ukončení pracovního poměru, co je to krácení podpory v nezaměstnanosti, délka podpory, povinnosti osoby aj.
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje.
Právní základ sociálního zabezpečení, vysvětlení právního podkladu - úvod do problematiky sociálního zabezpečení sociální rizika, financování sociálního zabezpečení, legislativní rámec, působnost správních orgánů.
Důchodové pojištění - druhy a náležitosti důchodů (starobní, invalidní a pozůstalostní), jednotlivé nároky a náležitosti, doba pojištění (vč. náhradní a vyloučené).
Starobní důchod - důchodový věk, dokazování doby pojištění, zdroje pro výpočet, koeficienty nárůstu.
Invalidní důchod - dopočítávání u invalidních důchodů, datum vzniku invalidity a pokles pracovní schopnosti, vliv výdělku na výši důchodu a možnosti snížení invalidního důchodu.
Pozůstalostní důchody - sirotčí, vdovský, vdovecký, nárok, možnosti obnovení.
Nemocenské pojištění - druhy a náležitosti, jednotlivé nároky, rozdíly mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými.
Náhrada mzdy od zaměstnavatele - jde o nemocenskou dávku?, náležitosti, výpočet, podpůrčí doba, ochranná doba, rozdíl mezi náhradou a nemocenskou.
Nemocenské - náležitosti, výpočet, podpůrčí doba, ochranná doba.
Peněžitá pomoc v mateřství - náležitosti, výpočet, podpůrčí doba, ochranná doba.
Ošetřovné - náležitosti, výpočet, podpůrčí doba, ochranná doba.
Podpora v nezaměstnanosti - rodíl mezi uchazečem a podpůrcem, pojmy - vážné důvody, spolupráce, povinnosti, možnosti evidence (kdo a za jakých podmínek), výpočet, výše, krácení, výpočet pro osoby s náhradní dobou, podmínky přiznávání podpory při rekvalifikaci.
Praxe a rekapitulace - legistativní změny, navrhované změny, soudy, úřady, postupy, diskuse, dotazy, rekapitulace.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Odborné sociální poradenství
Cyklus pro poskytovatele sociální práce na obcích s rozšířenou působností
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.