Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opratrovnictvím (obce) - webinář

TERMÍNY:

on-line 27.6.2024;

on-line 22.11.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenční: A2022/0754-SP/VP pod názvem: Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím
MPSV on-line: A2022/0754-SP/VP pod názvem: Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím
MV prezenčně AK/PV-479/2018 a AK/VE-265/2018 od názvem: Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opratrovnictvím (obce)
MV on-line AK/PV-607/2021 a AK/VE-368/2021 pod názvem Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opratrovnictvím (obce) - webinář
ANOTACELidé, kteří potřebují pomoc sociální služby, rodiny nebo opatrovníka mohou k tíži svého postižení přicházet rychle nebo zdlouhavě. Systém ochrany ale není stejně rychlý jako nemoc. Může se tedy stát, že člověk ještě nemá někoho, kdo by mu s finančními otázkami (nájem, úhrady, půjčky, placení základních potřeb, nákupy věcí dlouhodobě spotřeby, sociální dávky) pomohl, ale už nemá schopnost situaci řešit. V těchto chvílích může dojít k jeho zneužití („šmejdi“), poškození jeho práv, protože není schopen plnit své závazky (bezdomovectví na základě neplacení nájmu), k ohrožení chudobou (pro nemožnost získat legálním způsobem příjmy). Taktéž může dojít k nadužívání moci nad touto osobou (opatrovník nerespektuje přání osoby; sociální služba samovolně užívá prostředky dle svého uvážení). Finanční otázky (především dluhy) však jde řešit i zpětně. Postupy to ale nejsou jednoduché a chce to trochu praxe, obratnosti a chuti pomoci. Pokud sociální pracovník nebo opatrovník umí pomoci, mohou člověku pomoci zachránit tisíce korun.
CÍLCílem je seznámit účastníka a poskytnout mu nástroje na účinný boj s dluhy osoby závislé na pomoci, podpoře a opatrovnictví. Účastník by měl zvládnout základní rozvahu a analýzu finanční situace klienta a aplikovat vzory podání. Zároveň by účastník měl být schopen v budoucnu rozlišit samovolné a neoprávněné nakládání ze strany sociální služby, opatrovníka a třetích osob.
PROGRAMÚvod – představení lektorky, uvedení programu a jeho cíle, očekávání účastníků, úvod do problematiky: představení zákonného podkladu a literatury
Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem – schopnost rozhodovat a jednat; jak odhadnout možnou neplatnost jednání; zneužití osob s duševním postižením (fiktivní půjčky, „šmejdi“).
Nakládání s finančními prostředky osoby v rámci sociální služby – vedení účtů v sociální službě (depozitní účty ano/ne); rozhodování služby o nákupech a dalších úhradách z uložených prostředků; podpora uživatelů služeb v samostatnosti (hranice, rizika, nápomoc, zatížení pracovníků); odpovědnost za škodu při správě majetku; řešení finanční situace u osob v opatrovnictví; spolupráce služby a opatrovníka; vyúčtování správy (je služba povinna se zodpovídat opatrovníkovi nebo soudu); smlouvy mezi službou a opatrovníkem o nakládání s finančními prostředky; kdo komu slouží (služba uživateli; služba opatrovníkovi; opatrovník uživateli; opatrovník službě; kde je samostatnost uživatele a hranice nápomoci).
Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem v rámci opatrovnictví – samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti/pod opatrovnictvím; vedení účtu na obci/na jméno opatrovance (depozitní účty ano/ne); nakládání s částkou nad rámec soudního rozhodnutí (opatrovance mimo sociální službu a u opatrovance ve spolupráci se sociální službou); vydávání prostředků opatrovanci (docházka na úřad oproti podpisu, přidělování prostředků ve službě, platby poskytované přes rodinu, donáška prostředků opatrovanci, nákupy s opatrovancem); rozdíl mezi sociální prací a opatrovnictvím při nákupech pro opatrovance; odpovědnost za nehospodárné nákupy, bez účtenek.
Platnost a neplatnost právního jednání – učiněného ve službě samotnou osobou před/po omezení svéprávnosti, zmocněncem, opatrovníkem v rámci pravomoci/mimo svou pravomoc; učiněného při jednání s úřady osobně, na základě plné moci, s procesním opatrovníkem; učiněného při přestupkovém a trestním řízení před a po určení opatrovníka učiněného v soukromé oblasti (půjčky, exekuce, poplatky, nehrazení poplatků, prodej majetku ne/výhodným způsobem, zneužívající klauzule ve smlouvách); pomoc ze strany sociální práce; pomoc ze strany opatrovníka; pomoc ze strany sociálních služeb.
Nekalé praktiky při uzavírání smluv – neběžné právní jednání osoby s omezením svéprávnosti a souhlasy dalších subjektů; zneužívající ujednání; odstoupení od spotřebitelské smlouvy, pomoc při spotřebitelských sporech, možnosti bezplatné právní a sociální pomoci.
Dokazování neplatnosti před a po omezení svéprávnosti – zneplatňování, dokazování, souhlasy soudů; možnost využití citlivých údajů opatrovance jako důkaz; postup opatrovníka a dalších zástupců/podpůrců, při řešení neplatnosti smlouvy (možnosti sociálního pracovníka); oprávněnost a neoprávněnost dluhu/splátek/poplatků; doručování; bezdůvodné obohacení.
Exekuce – správný a nesprávný postup při výkonu či exekuci; uvěřitelný a neuvěřitelný dluh, příklady z praxe; vznik/neplanost počátečního jednání.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde a nebudou zodpovězeny v průběhu vzdělávacího programu.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Základní cyklus pro veřejné opatrovníky
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.