8.9.2023 on-line

Problematika smluv na dobu delší než 3 roky uzavíraných s opatrovníky

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

  • úředníky: AK/PV-316/2022
  • vedoucí úředníky: AK/VE-156/2022

AKREDITACE MPSV

  • A2022/1060-SP/VP

 

13.10.2023 on-line

Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků)

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

  • úředníky: AK/PV-476/2021
  • vedoucí úředníky: AK/VE-271/2021

AKREDITACE MPSV

  • A2021/0979-SP/VP

 

2.11.2023 on-line

Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)

AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:

  • úředníky: AK/PV-477/2022
  • vedoucí úředníky: AK/VE-272/2022

AKREDITACE MPSV

  • A2021/0980-SP/VP
CENA ZA CYKLUS
4 650 Kč
za 3 akreditované vzdělávací programy pro jednu osobu
CENA ZA KONKRÉTNÍ AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
1 550 Kč
za 1 akreditovaný vzdělávací program pro jednu osobu