Problematika smluv na dobu delší než 3 roky uzavíraných s opatrovníky - webinář

TERMÍNY:

on-line 20.6.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenční A2022/1060-SP/VP pod názvem: Problematika smluv na dobu delší než 3 roky uzavíraných s opatrovníky
MPSV on-line A2022/1060-SP/VP pod názvem: Problematika smluv na dobu delší než 3 roky uzavíraných s opatrovníky
MV prezenčně AK/PV-317/2022 a AK/VE-157/2022 pod názvem: Problematika smluv o poskytování sociální služby uzavíraných s opatrovníky na dobu určitou, příp. na období delší než 3 roky
MV on-line AK/PV-316/2022 a AK/VE-156/2022 pod názvem: Problematika smluv o poskytování sociální služby uzavíraných s opatrovníky na dobu určitou, příp. na období delší než 3 roky - webinář
ANOTACESmlouvy o poskytování sociální služby představují dohodu mezi poskytovatelem sociální služby na straně jedné a jejím uživatelem na straně druhé. Pokud je uživatel zastoupen opatrovníkem, pak se na smluvní právo musíme koukat také z pohledu povinností opatrovníka vůči opatrovanci, opatrovnické radě a soudu. Některé služby, a i někteří opatrovníci dlouhodobě u služeb poskytovaných do budoucna na neurčitou dobu formálně požadují a uzavírají smlouvy pouze na tři roky s odůvodněním, aby to opatrovník nemusel řešit u soudu. Tento postup s sebou nese zásadní rizika spojené s potenciální neplatností takovýchto smluv, a to pro všechny zúčastněné strany. K pochopení tohoto rizikového postupu je však nezbytné, aby poskytovatel disponoval základními právními znalostmi, aby byl seznámen s pravidly pro uzavírání smlouvy a s jejími základními náležitostmi a také formou, kdy je jaké jednání platné, a kdy neplatné a jaké plynou důsledky z případné neplatnosti.
CÍLCílem je, aby účastník získal: orientaci, co je platné a neplatné právní jednání; informace o povinnostech opatrovníka a právech opatrovaného; schopnost v rámci smlouvy aktivně navrhovat znění smlouvy tak, aby nepoškozovalo žádnou ze zúčastněných stran; argumenty proč návrh vypadá, jak vypadá. Cílem je, aby se účastník naučil: rozlišit mezi dobou určitou a neurčitou a důsledky takového sjednání do praxe; co je to zjevné zneužití práva a proč a čím se toho může dopouštět, aby se s těmito informacemi takového postupu vyvaroval.
PROGRAMÚvod - představení lektorky a účastníků, očekávání posluchačů, obavy, pravidla, průběh kurzu, zákonný podklad.
Smlouva o poskytování sociální služby: Rozdíl mezi dobou určitou, neurčitou. Jak je upravena tato oblast v zákoně. Spravedlivé očekávání.
Role služby při sjednávání smlouvy: Služba zpravidla předkládá "vzor" smlouvy k podpisu. Jaký by měl být? Má opatrovník právo požadovat dobu určitou/neurčitou? Jaké jsou rozdíly podle jednotlivých služeb?
Opatrovník: Jak a čím jsou dané povinnosti opatrovníka; Co musí a nemusí projednat s opatrovnickou radou a co se soudem.
Platnost/neplatnost jednání: Vady v jednání, dopady vadného jednání, jaké jsou výjimky?
Schvalování soudem: Schvaluje se před/po? Jaké jsou podmínky? Jak má vypadat návrhy? Jaký je přístup soudu? Jak může soud rozhodnout? A co s rozhodnutím, které nám nevyhovuje? Jakou pomoc může/musí služba poskytnout opatrovníkovi? Má služba právo po opatrovníkovi požadovat informace, jak soud probíhá a jak dopadl? Může návrh na soud podat sama sociální služba?
Opakované prodlužování: Je to řešení? Ukončování, nové smlouvy, dodatky; povinnosti služby před uplynutím doby určité.
Rizika a odpovědnost spojená s vadným uzavřením smlouvy: Z pozice služby, z pozice opatrovníka, z pozice opatrovaného.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde a nebudou zodpovězeny v průběhu vzdělávacího programu.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Smlouvy - základ
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.