22.3.2022

Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci a proč

A2021/0966-SP/VP

22.4.2022

Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky)

A2021/0989-SP/PC/PP/VP

17.5.2022

Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků)

A2021/0979-SP/VP

11.10.2022

Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)

A2021/0980-SP/VP

8.12.2022

Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky)

A2021/0984-SP/PC/PP/VP

v roce 2023

Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky

A2021/0986-SP/VP

v roce 2023

Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby

A2021/0982-SP/PC/PP/VP

v roce 2023

Základní lidská práva a svobody osob v sociální práci – standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele)

A2021/1237-SP/VP, A2021/1242-SP/VP

v roce 2023

Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované

A2021/0962-SP/VP

 

Napište nám, máte-li zájem o konkrétní program nebo o celý cyklus devíti programů.

Cena jednoho programu je 1 550 Kč, při objednání celého cyklu je poskytována sleva.