Postižení hluchotou jsou od ledna 2021 nově osvobozeni od platby dálničního poplatku v ČR

Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie