OD LEDNA SE SNÍŽÍ NEZABAVITELNÉ MINIMUM A MŮŽE DOJÍT I KE SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU A DOPLATKU NA BYDLENÍ

Nezabavitelné minimum se od 1.1.2017 sníží o 36 Kč díky snížení normativních nákladů na bydlení.

Částka na živobytí (vycházející ze životního minima jednotlivce) zůstane stejná, tj. 3 410 Kč, ale částka určená na náklady na bydlení se snižuje z 5 858 Kč na 5 822 Kč.

 

Toto snížení bude mít vliv i na snížení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení u rodin, které platí vysoké náklady na bydlení.

I zde dochází ke snížení částek normativních nákladů, tedy částek, které tvoří maximální strop pro příspěvek a doplatek na bydlení.

Zvyšuje se sice částka, která ze zákona náleží jako částka obdobná nájmu (tedy suma, která se u vlastníků započítává místo hypotéky, příspěvku do fondu oprav, daně z nemovitosti aj.) a částka za topení tuhými palivy (která nahrazuje skutečné náklady na uhlí, dřevo atd.), ale toto zvýšení v konečném důsledku nepomůže rodinám, které již nyní platily náklady vyšší, než byly normativní náklady. Těmto rodinám se naopak sociální dávky sníží.

 

zmena-normativu

ZDROJ:

Vláda České republiky dne 19. prosince 2016 schválila návrh (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAGWBXEVT):

 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

      ze dne 19. prosince 2016,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

 

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

            (1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle§ 7 odst. 5 zákona PLATNÉ DO 31.12.2016
jedna 1 944 1 923 Kč
dvě 2 660 2 632 Kč
tři 3 478 3 441 Kč
čtyři a více 4 194 4 150 Kč

 

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle§ 7 odst. 5 zákona PLATNÉ DO 31.12.2016
jedna   711 706 Kč
dvě   973 966 Kč
tři 1 272 1 263 Kč
čtyři a více 1 572 1 561 Kč

 

 

§ 2

 

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:

Počet osobv rodině podle§ 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než100 000  50 000 -99 999  10 000 -49 999 do 9 999
jedna 7 720 6 114 5 822 4 950 4 763
dvě 11 004 8 806 8 407 7 213 6 957
tři 14 896 12 022 11 500 9 939 9 604
čtyři a více 18 577 15 112 14 482 12 599 12 195

 

 

Počet osobv rodině podle§ 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v KčPLATNÉ DO 31.12.2016
Praha více než100 000  50 000 -99 999  10 000 -49 999 do 9 999
jedna 7 731 6 146 5 858 4 996 4 811
dvě 11 114 8 945 8 551 7 372 7 119
tři 15 114 12 277 11 762 10 220 9 890
čtyři a více 18 947 15 526 14 905 13 046 12 648

 

 

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:

Počet osobv rodině podle§ 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než100 000  50 000 -99 999  10 000 -49 999 do 9 999
jedna 4 357 4 357 4 357 4 357 4 357
dvě 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429
tři 8 880 8 880 8 880 8 880 8 880
čtyři a více 11 244 11 244 11 244 11 244 11 244

 

 

Počet osobv rodině podle§ 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v KčPLATNÉ DO 31.12.2016
Praha více než100 000  50 000 -99 999  10 000 -49 999 do 9 999
jedna 4 484 4 484 4 484 4 484 4 484
dvě 6 703 6 703 6 703 6 703 6 703
tři 9 316 9 316 9 316 9 316 9 316
čtyři a více 11 887 11 887 11 887 11 887 11 887

 

§ 3

Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2017.

 

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

 

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

 

STAHUJTE další zajímavé informace ZDE >>

 

Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie