MUSÍTE PLATIT POPLATKY ZA ROZHLAS A TELEVIZI, KDYŽ NA NĚ NEMÁTE?

Každá domácnost, kde se přijímá televizní a rozhlasový signál (ať už v rádiu, v televizi, v počítači či kdekoliv jinde[1]) musí každý měsíc uhradit televizní (135 Kč) a rozhlasový poplatek (45 Kč).

Pokud tento poplatek nehradíte (a měli byste), HROZÍ VÁM POKUTA:

 • 5 000 Kč za neplacení rozhlasového poplatku,
 • 10 000 Kč za neplacení televizního poplatku[2].

 

Od těchto poplatků ale můžete být v určitých případech osvobozeni. Jen si musíte toto osvobození hlídat a dokládat jej na České poště (pokud jste poplatky platili přes SIPO), nebo přímo Českému rozhlasu či České televizi.

 

OSVOBOZENÍ OD TELEVIZNÍHO POPLATKU[3]

 

Fyzické osoby mohou být osvobozeny:

 • ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ

  se týká osob s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osob s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící. Osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v domácnosti s jinou osobou splňující podmínky osvobození ze zdravotních důvodů. Osvobození ze zdravotních důvodů se nevztahuje na domácnosti, kde je alespoň jeden člen domácnosti, který jinak splňuje podmínky pro poplatníka dle § 3, odst. 2 zákona[4] a na kterého se osvobození ze zdravotních důvodů nevztahuje.[5]

více: https://tvp.ceskatelevize.cz/poplatky/faq.php?id=10

 

 • ZE SOCIÁLNÍCH DŮVODŮ

  u osob, které měly v přechozím kalendářním čtvrtletí čistý příjem nižší než 2,15násobek životního minima (příklady a tabulka životního minima níže).

Příjmy se počítají podle zákona o životním a existenčním minimu, nejčastěji jsou to tyto:

 • zaměstnání,
 • podnikání v minimální výši 13 200 Kč měsíčně,
 • důchod,
 • přídavky na děti,
 • rodičovský příspěvek,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • výživné
 • NEPOČÍTÁ SE příspěvek na péči a jednorázové dávky

Pokud je Vám z některých příjmů srážena exekuce, počítají se příjmy, před uplatněním této exekuce (tedy bohužel ty, které ve skutečnosti nyní nemáte).

Osvobozen může být nejdéle vždy na dobu 6 měsíců.

Osvobození žádá poplatník platící:

 1. přes SIPO na poště – pošta k tomu má svůj tiskopis, který se velmi podobá tomu, co je na stránkách České televize, ale je propisovací.
 2. přímý plátce (tedy ten, kdo platí z účtu) zasílá vyplněný formulář (https://tvp.ceskatelevize.cz/doc/osvobozeni.pdf) do České televize (adresa Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4)

 

OSVOBOZENÍ OD ROZHLASOVÉHO POPLATKU[6]

 

 • OSVOBOZENÍ ZE SOCIÁLNÍCH DŮVODŮ

  u osob, které měly v přechozím kalendářním čtvrtletí čistý příjem nižší než 2,15násobek životního minima (příklady a tabulka životního minima níže).

Příjmy se počítají podle zákona o životním a existenčním minimu, nejčastěji jsou to tyto:

 • zaměstnání,
 • podnikání v minimální výši 13 200 Kč měsíčně,
 • důchod,
 • přídavky na děti,
 • rodičovský příspěvek,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • výživné
 • NEPOČÍTÁ SE příspěvek na péči a jednorázové dávky

Pokud je Vám z některých příjmů srážena exekuce, počítají se příjmy, před uplatněním této exekuce (tedy bohužel ty, které ve skutečnosti nyní nemáte).

Osvobozen může být nejdéle vždy na dobu 6 měsíců.

 

 • OSVOBOZENÍ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ

  postižení úplnou slepotou nebo hluchotou

 

Osvobození žádá poplatník platící:

 1. přes SIPO na poště – pošta k tomu má svůj tiskopis, který se velmi podobá tomu, co je na stránkách České televize, ale je propisovací.
 2. přímý plátce (tedy ten, kdo platí z účtu) zasílá vyplněný formulář: https://zis-ext.rozhlas.cz/docs/osv_FO_banka.pdf na adresu Českého rozhlasu: Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2.

 

JAK VYPOČÍTAT ŽIVOTNÍ MINIMUM RODINY[7]

 

 

ŽIVOTNÍ MINIMUM konkrétních osob

samostatně žijící osoba     3 410 Kč
Částka životního minima osoby (v Kč), která je posuzována jako první v pořadí
první osoba v domácnosti     3 140 Kč
osoba 2. a každá další v pořadí nad 15 let (nestudující)     2 830 Kč
dítě od 15 do 26 let     2 450 Kč
dítě od 6 do 15 let     2 140 Kč
dítě do 6 let     1 740 Kč

 

Příklady, jaké příjmy rodina musí mít, aby NEMUSELA PLATIT POPLATKY:

 

Otec (3 140 Kč) + matka (2 830 Kč) + dítě 15 let (2 450 Kč) + dítě 3 roky (1 740 Kč) = životní minimum rodiny 10 160 Kč.

2,15 x 10 160 Kč = 21 844 Kč.

Pokud tato rodina neměla v předchozím čtvrtletí měsíčně alespoň 21 844 Kč (čistých příjmů), může si na dalších 6 měsíců požádat o osvobození od poplatků!

 

Matka (3 140 Kč) + dítě 15 let (2 450 Kč) + dítě 3 roky (1 740 Kč) = životní minimum rodiny 7 330 Kč.

7 330 Kč x 2,15 = 15 760 Kč

Pokud tato rodina neměla v předchozím čtvrtletí měsíčně alespoň 15 760 Kč (čistých příjmů), může si na dalších 6 měsíců požádat o osvobození od poplatků!

 

Muž 40 let (3 410 Kč) = jeho životní minimum je 3 410 Kč

3 410 x 2,15 = 7 332 Kč

Pokud tento muž neměl v předchozím čtvrtletí měsíčně alespoň 7 332 Kč (čistých příjmů), může si na dalších 6 měsíců požádat o osvobození od poplatků!

 

Dědeček (3 140 Kč) + babička (2 830 Kč) + syn 40 let (2 830 Kč) + vnuk 3 roky (1 740 Kč) = životní minimum rodiny 10 540 Kč.

10 540 Kč x 2,15 = 22 661 Kč

Pokud tato rodina neměla v předchozím čtvrtletí měsíčně alespoň 22 661 Kč (čistých příjmů), může si na dalších 6 měsíců požádat o osvobození od poplatků!

 

 

STAHUJTE další zajímavé informace ZDE >>

————————————————-

[1] zák. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů § 2

Předmět poplatků

(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen “rozhlasový přijímač”). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

(2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen “televizní přijímač”). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

(3) Ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového i televizního vysílání se platí rozhlasový poplatek i televizní poplatek.

(4) Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku nepodléhají

 1. a) telekomunikační zařízení vyrobená výhradně k technické kontrole rozhlasového a televizního vysílání,
 2. b) rozhlasové nebo televizní přijímače, které tvoří součást sbírek muzejní povahy zapsaných v centrální evidenci sbírek3),
 3. c) televizní přijímače, které jsou užívány výlučně pro účely soudního řízení,
 4. d) zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání pouze v případě, je-li šířeno prostřednictvím přenosového systému uvedeného v § 12 odst. 3 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
 5. e) rozhlasové nebo televizní přijímače, které jsou neoddělitelnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení.

[2] § 9 zák. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

[3] je řešeno v zákoně č. 348/2005 Sb. v platném znění

[4] § 3, odst. 2 zák. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

Poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač. Jestliže drží4) nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

[5] https://tvp.ceskatelevize.cz/StaticPages/FAQ.aspx?id=10

[6] https://zis-ext.rozhlas.cz/PagesFO/FAQFO.aspx#11

[7] Podrobný popis naleznete ZDE: http://www.mpsv.cz/cs/11852 a zde si můžete spočítat životní minimum rodiny: http://www.penize.cz/kalkulacky/zivotni-minimum.

Komentáře
 • Nadpis formuláře

  Text formuláře

 • Kategorie