Budeme mít minimální mzdu podle průměrné hrubé měsíční nominální mzdy?

Naši zákonodárci připravují větší novelu zákoníku práce, kterou můžete sledovat zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB3QAMAG7

Právě v této novele se kromě změn v doručování, dovolených, „hlídání“ místa i po rodičovské dovolené chystá i změna ve stanovování minimální mzdy. Zatím je minimální mzda vyhlašovaná. Nově se navrhuje, aby byla navázaná na hrubou měsíční nominální mzdu.

Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie