Autor sociálnírádce

O autorovi

Od roku 1999 působím v sociální oblasti, do které mě přivedla rodinná situace - konkrétně několik vážnějších zdravotních postižení v rodině. Po vystudování vysoké školy se dlouhodobě specializuji na sociální právo. Od roku 2011 jsem proškolila cca 5 000 zaměstnanců v sociální oblasti a cca 1 000 studentů. Pod různými vzdělávacími agenturami školím desítky akreditovaných seminářů (akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra v oblasti sociálního práva). Protože ani mému osobnímu životu se nevyhnuly situace, kdy jsem potřebovala já nebo moji bližní pomoc státu, začalo mě bavit se této oblasti věnovat podrobněji. Baví mě propojovat zdánlivě nesouvisející odvětví a podávat lidem ucelenější informace. Specializuji se především na problematiku navázanou ke zdravotně postiženým, sociálně slabým, osobám omezeným ve svéprávnosti, opatrovníkům, pečujícím, rodinám s dětmi, sociálním službám a úřední oblasti s tím spojenou. Sociální právo je propojené i s občanským právem (v oblasti rodinné, smluvní, odpovědnostní), pracovním právem, správním právem (vč. sociálních dávek), zdravotnickým právem aj. To vše se pokouším propojit a poukázat na možná úskalí, ale i výhody. Na sociálním právu mě baví to, že oslovuje poměrně mnoho lidí a dříve či později se do sociální oblasti dostane každý (mateřstvím, péčí o někoho nemocného, stářím atd.).

METODIKY V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI: starší verze: METODICKÝ POKYN VRCHNÍ ŘEDITELKY ÚSEKU LÉKAŘSKÉ POSUDKOVÉ SLUŽBY č. 11/2011 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE nová verze: Instrukce náměstkyně pro řízenísekce sociálně pojistných systémů č. 15/201 Postup při vykonávání sociálního šetření – normativní instrukce č. 19/2013 PŘÍSPĚVEK NA POŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA A DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:: Normativní instrukce č. 17/2012...

Když do života vstoupí demence aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí

APSS ČR vydává novou odbornou publikaci Marcely Hauke a kol. (I. Holmerová, R. Pešlová, M. Wirth, K. Pištorová, R. Kainráthová) Když do života vstoupí demence aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí. Kniha je na našem trhu ojedinělá svým komplexním přístupem k problematice péče o osoby s demencí v domácím prostředí. Reaguje na potřeby pracovníků...

Stát by mohl platit výživné za neplatící rodiče

Návrh zákona z roku 2016 o náhradním výživném má být projednán na 56. schůzi poslanecké sněmovny (od 4. dubna 2017). Pokud by prošel, měl by stát přispět na výživné, které děti nedostávají od druhého rodiče. Nahrazovalo by stanovené výživné (stanovené v ČR, osobám trvale bydlícím v ČR, neplatilo by se do ciziny) po třech měsících neplacení, pro rodinu, kde je...

Zajímá Vás velká chystaná NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH?

Chcete vědět, jaká verze „šla“ nakonec do schvalovacího řízení? Chcete vědět, jak se mají měnit standardy? Chcete vědět, jak bude vypadat supervize, inspekce nebo nové podmínky vzdělávání sociálních pracovníků?   Vše už je oficiálně ke stažení a k nahlédnutí!   VELKÁ NOVELA + PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY (vč. návrhu vyhl. č. 505/2006 Sb.): https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSADBJB3TL novela ke ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM:...

ÚSTAVNÍ SOUD PROTI OBCHODU S CHUDOBOU: Ústavní soud rozhodl o nemravnosti smlouvy, díky které společnost pod příslibem úvěru získala byt dlužnice za jeho třetinovou hodnotu

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti, kterou vedl Mgr. Zdeněk Stránský pro sedmiletý spor o lichvářské praktiky společnosti LSD Direct. Majitelce bytu byla přislíbena půjčka ve výši 1,5 mil. Kč. Společnost však zprostředkovala pouze půjčku 400 000 Kč se splatností 45 dnů. Přičemž samotná půjčka činila pouze 300 000 Kč (zbytek byly poplatky za zprostředkování). Do...

HMOTNÁ NOUZE POD LUPOU: VÍTE, PODLE ČEHO SE URČUJE MÍSTNĚ OBVYKLÉ NÁJEMNÉ? KOLIK METRŮ ČTVEREČNÍCH JE POVOLENO? JAKÁ PRAVIDLA BY MĚLA DÁVKAŘKA NA ÚP DODRŽOVAT?

Stáhněte si: Sdělení vedoucí oddělení dávek SSP a HN č. 5 /2015 – Postup při určení v místě obvyklého nájemného pro systém dávek pomoci v hmotné nouzi ZDE.   Nečekejte konkrétní striktní odpovědi, ale dočtete se pravidla, podle kterých má úředník postupovat. Budete vědět, co si smí dovolit a také můžete dovodit, zda má cenu...

POZOR – JEN DO 15.1.2017 (NEDĚLE) MOHOU POSTIŽENÍ (ZTP a ZTP/P) ZÍSKAT OD VODAFONU DATOVÉ SLUŽBY – NUTNÁ REGISTRACE

Zvýhodnění služeb pro registrované držitele průkazu ZTP a ZTP/P Registrace k potenciálnímu využití zvýhodnění datových služeb Ke zvýhodnění se mohou registrovat pouze osoby vlastnící zdravotní průkaz ZTP a  ZTP/P. Registraci je možné uskutečnit případně zaktualizovat pouze prostřednictvím online formuláře uveřejněného na https://vanoce2016reg.vodafone.cz/, a to v období od 1. 12. 2016 do 15. 1. 2017. Registrace slouží k evidenci zájemců o zvýhodnění...

RODIČE! NEZAPOMEŇTE SI ODEČÍST Z DANÍ ŠKOLKOVNÉ!

Od roku 2014 si rodič, který pečuje o dítě předškolního věku, může v daňovém přiznání z příjmů fyzických osob, uplatnit slevu na dani z příjmu za umístění dítěte ve školce (v zařízení předškolní péče).   Co je to předškolní zařízení? Pro uplatnění slevy „školkovné“ je třeba, aby Vaše dítě (které máte v péči a žije s Vámi...

NEZAMĚSTNANÝM MŮŽE BÝT V BUDOUCNU VYPLÁCENA PODPORA PO DELŠÍ OBDOBÍ, ALE JIŽ NEBUDE MOŽNÉ PŘI EVIDENCI NA ÚŘADU PRÁCE PRACOVAT NA DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE. ZÁROVEŇ BUDE MOŽNÉ OTESTOVAT UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ NA ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY.

V Poslanecké sněmovně se jedná o ZVÝŠENÍ DOBY POBÍRÁNÍ PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI u osob starších 50 let, a to o jeden měsíc.   Doba pobírání by se měla změnit následovně: do 50 let věku 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku 8 měsíců, => 9 měsíců nad 55 let věku 11 měsíců. => 12 měsíců  ...

OD LEDNA SE SNÍŽÍ NEZABAVITELNÉ MINIMUM A MŮŽE DOJÍT I KE SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU A DOPLATKU NA BYDLENÍ

Nezabavitelné minimum se od 1.1.2017 sníží o 36 Kč díky snížení normativních nákladů na bydlení. Částka na živobytí (vycházející ze životního minima jednotlivce) zůstane stejná, tj. 3 410 Kč, ale částka určená na náklady na bydlení se snižuje z 5 858 Kč na 5 822 Kč.   Toto snížení bude mít vliv i na snížení příspěvku na...

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie