KE STAŽENÍ ZDARMA

ZNÁTE VŠECH 32 SOCIÁLNÍCH DÁVEK?

ZDARMA získejte e-book, který Vám pomůže zorientovat se v sociálních dávkách. Na které můžete dosáhnout?

7 RAD PRO PEČUJÍCÍ: JAK NEVYHOŘET

Z vlastní praxe vím, že pečující osoby se starají a zapomínají na sebe. ZDARMA získejte e-book s užitečnými tipy.

POUČENÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH OPATROVNÍKA

„Opatrovnictví má zajišťovat neomezení práv opatrovaného způsobem, který může často omezit opatrovníka.“ Získejte e-book ZDARMA.

PROHLÁŠENÍ PRO OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ

Brání Vám vysoké soudní poplatky domáhat se svých práv zákonnou cestou? Žádáte o prominutí poplatků, ale nevíte jaké potvrzení k žádosti doložit? Stáhněte si ZDARMA:

NOVÁ PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Od 1.9.2016 dochází ke změnám v posuzování základních životních potřeb, které jsou rozhodující pro přiznání příspěvku na péči. Stáhněte si ZDARMA tato nová kritéria.

ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Stáhněte si jeden z nejdůležitějších dokumentůkterými by se měla řídit péče, nápomoc, podpora a ochrana osob se zdravotním postižením. Stahujte ZDARMA.

VYJÁDŘENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU K DAŇOVÉMU ZVÝHODNĚNÍ NA DÍTĚ S INVALIDNÍM DŮCHODEM

Účetní i finanční úřady mohou chybovat, pokud by u postiženého dítěte (do 18 let) s invalidním důchodem odmítli uznat daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Stáhněte si ZDARMA vyjádření finančního úřadu.

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO ROK 2017 (a 2019)

ZDE jste se mohli dočíst o připravovaných změnách v zákoně o sociálních službách. Pokud potřebujete mít podrobnější přehled, stáhněte si ZDARMA prezentaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a také platné znění částí zákonů (o sociálních službách, o sociálním zabezepčení atd.) s vyznačením navrhovaných změn.

STATISTIKA VYPLACENÝCH PŘÍSPĚVKŮ ÚP NA KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 2014 - 8/2016

Úřad práce přispívá na konkrétní kompenzační pomůcky lidem s určitou diagnózou. Velmi často si lidé žádají o příspěvek na auto, ale také na další pomůcky spojené s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením.

Kolik žádostí o příspěvek bylo od roku 2014 úspěšných? A na které diagnózy bylo možné příspěvek získat?

Stáhněte si Statistiku, kterou poskytlo samo Generální ředitelství Úřadu práce v září 2016.

Sdělení vedoucí oddělení dávek SSP a HN č. 5 /2015

Postup při určení v místě obvyklého nájemného pro systém dávek pomoci v hmotné nouzi

Sdělení vedoucí oddělení dávek SSP a HN č. 5 /2015

Postup při určení v místě obvyklého nájemného pro systém dávek pomoci v hmotné nouzi