KE STAŽENÍ ZDARMA

7 RAD PRO PEČUJÍCÍ: JAK NEVYHOŘET

Z vlastní praxe vím, že pečující osoby se starají a zapomínají na sebe. ZDARMA získejte e-book s užitečnými tipy.

POUČENÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH OPATROVNÍKA

(z dílny okresních soudů)

„Opatrovnictví má zajišťovat neomezení práv opatrovaného způsobem, který může často omezit opatrovníka.“ Získejte e-book ZDARMA.

PROHLÁŠENÍ PRO OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ

Brání Vám vysoké soudní poplatky domáhat se svých práv zákonnou cestou? Žádáte o prominutí poplatků, ale nevíte jaké potvrzení k žádosti doložit? Stáhněte si ZDARMA:

NOVÁ PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

(příloha vyhl. č. 505/2006 Sb.)

Od 1.9.2016 dochází ke změnám v posuzování základních životních potřeb, které jsou rozhodující pro přiznání příspěvku na péči. Stáhněte si ZDARMA tato nová kritéria.

ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

(sbírka mezinárodních smluv č. 10/2010)

Stáhněte si jeden z nejdůležitějších dokumentůkterými by se měla řídit péče, nápomoc, podpora a ochrana osob se zdravotním postižením. Stahujte ZDARMA.