Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované - webinář

TERMÍNY:

on-line 5.12.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenčně: A2021/0962-SP/VP pod názvem: Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované
MPSV on-line: A2020/0058-SP/VP pod názvem: Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované
MV prezenčně: AK/PV-387/2020 a AK/VE-261/2020 pod názvem: Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení
MV on-line: AK/PV-504/2021 a AK/VE-297/2021 pod názvem: Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení - webinář
ANOTACEPředmětem vzdělávacího kurzu „Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované“ je seznámit účastníky s novelizovaným zněním pojistného a nepojistného systému, např. se zákonnými úpravami sociálního pojištění, dávek státní sociální podpory, základních prvků sociální péče, nebo též zabezpečení a zaopatření. Budou zmíněny úpravy jednotlivých pilířů, které systém tvoří (pojistné systémy; sociální podpora; sociální péče), jednotlivé změny v pojistných a nepojistných dávkách a tyto změny budou dány do souvislostí. Účastníci se seznámí se základním obsahem zákonných norem, které upravují systém sociálního zabezpečení.
CÍLCílem je orientace v aktualitách a připravované legislativě potřebné pro výkon veřejného opatrovnictví a sociální práce na obci.
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje.
Struktura sociálního systému – stručné představení systému sociálního zabezpečení ČR.
Pojistný systém – uskutečněné a plánované změny v dávkách pojistného systému.
Sociální podpora – uskutečněné a plánované změny v dávkách státní sociální podpory.
Sociální péče – uskutečněné a plánované změny v dávkách sociální péče a sociálních službách.
Okrajová témata – uskutečněné a plánované změny v navazujících tématech.
Chystané změny v opatrovnictví – uskutečněné a plánované změny.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Pokračující cyklus pro veřejné opatrovníky
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro seniory
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Domov se zvláštním režimem
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Pečovatelská služba
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Osobní asistence
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Odborné sociální poradenství
Cyklus pro poskytovatele sociální práce na obcích s rozšířenou působností
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.