31.1.2023 on-line

Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci a proč – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-606/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-367/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2021/0966-SP/VP

21.3.2023 on-line

Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-605/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-366/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2022/0758-SP/VP

 

18.4.2023 on-line

Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí);
z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-604/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-365/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2022/0756-SP/VP

 

23.5.2023 on-line

Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci) – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-610/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-371/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2022/0762-SP/PC/PP/VP

20.6.2023 on-line

Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce) – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-607/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-368/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2022/0754-SP/VP

12.9.2023 on-line

Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-609/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-370/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2022/0757-SP/PC/PP/VP

5.10.2023 on-line

Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky) – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-603/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-364/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2022/0761-SP/PC/PP/VP

21.11.2023 on-line

Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-608/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-369/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2022/0760-SP/VP

4.1.2024 on-line

Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-612/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-372/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV A2022/0759-SP/PC/PP/VP

CENA ZA CYKLUS BEZ SLEVY
13 950Kč
za 9 akreditovaných vzdělávacích programů pro jednu osobu
ÚČASTNÍK OBDRŽÍ NAVÍC VZORY
CENA ZA CYKLUS SE SLEVOU 10 %
12 555 Kč
za 9 akreditovaných vzdělávacích programů pro jednu osobu
Při objednání celého cyklu základních 9 akreditovaných vzdělávacích programů s úhradou do 20.1.2023 náleží 10% sleva.
CENA ZA KONKRÉTNÍ AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
1 550 Kč
za 1 akreditovaný vzdělávací program pro jednu osobu
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.