13.1.2022 on-line

Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci a proč – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-606/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-367/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2021/0966-SP/VP

29.3.2022 on-line

Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-605/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-366/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2021/0965-SP/VP

 

7.4.2022 on-line

Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí);
z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-604/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-365/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2021/0964-SP/VP

 

5.5.2022 on-line

Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky
a opatrovníky na obci) – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-610/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-371/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2021/0989-SP/PC/PP/VP

2.6.2022 on-line

Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce) – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-607/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-368/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2021/0999-SP/VP

15.9.2022 on-line; 6.1.2022 Praha/on-line

Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-609/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-370/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2021/0963-SP/PC/PP/VP

14.10.2022 on-line; 19.4.2022 Praha

Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky) – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-603/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-364/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2021/0984-SP/PC/PP/VP

3.11.2022 on-line; 21.6.2022 Praha

Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-608/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-369/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV: A2021/0987-SP/VP

5.1.2023 on-line; 13.9.2022 Praha

Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností – webinář

AKREDITACE MV: AK/PV-612/2021 – průběžné vzdělávání pro úředníky; AK/VE-372/2021 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

AKREDITACE MPSV A2021/0988-SP/PC/PP/VP

 

Napište nám, máte-li zájem o konkrétní program nebo o celý cyklus devíti programů.

Cena jednoho programu je 1 550 Kč, při objednání celého cyklu je poskytována sleva.