Kategorie: Nezařazené

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY NA NOVÉ NEMOCI

Od 1.3.2020 přibývají v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením NOVÁ zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti: ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischémie na jedné nebo obou dolních končetinách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Rutherforda, přičemž nebylo možno provést...

Novela zákona o sociálních službách znovu “na stole”

Už se stalo mnohaletým evergreenem, že se chystá novela zákona o sociálních službách. Mnoho politicky aktivních lidí se jí dovolávají jako jediného možného řešení krize sociálních služeb. Zásadní krizí je totiž financování sociálních služeb, které by tato novela měla pomoci řešit. Dále se úřad veřejné ochránkyně práv snaží v novele prosadit nový přestupek za neoprávněný zásah do soukromí, bezpečí...

Znáte průkaz osoby s poruchou autistického spektra?

V roce 2019 se podařilo dovést do zdárného konce projekt průkazu osoby s PAS, který má pomáhat ve vypjatých situacích, kdy je třeba, aby s osobami s PAS bylo komunikováno způsobem, který jim pomáhá, a nikoliv je degraduje. Podrobnosti, jak průkaz získat, jak s průkazem zacházet, naleznete zde: https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/komunikacni-soubor-pas_3707_3.html

Pro příspěvek na bydlení nebude rozhodující trvalý pobyt (od 1.7.2020)

Do současné doby se u příspěvku na bydlení posuzovali společně osoby mající v bytové jednotce shodný trvalý pobyt. Mohlo tak docházet k absurdní situaci, že spolu třeba rodina společně žila, ale jeden z rodičů neměl shodný trvalý pobyt (měl ho např. ještě u rodičů), a proto nebyl s ostatními posuzován pro potřeby výpočtu příspěvku na bydlení. Nově, po 1.7.2020, dochází ke změně v zákonu o státní sociální...

Na co má vliv minimální mzda?

Od ledna se zvedá minimální mzda. Co vše s ní souvisí? Školkovné (https://www.socialniradce.cz/rodice-nezapomente-si-odecist-z-dani-skolkovne/) Limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (36 násobek). Limit pro minimální měsíční mzdu pro nárok na výplatu měsíčního daňového bonusu – na děti (polovina) Limit minimálního příjmu za zdaňovací období podle § 6 až § 9 zákona o dani z příjmu (šestinásobek) /příjmy ze závislé činnosti, z kapitálového majetku,...

Bude pro pečující snazší získat souhlas zaměstnavatele při dlouhodobém ošetřovném?

Naši zákonodárci připravují větší novelu zákoníku práce, kterou můžete sledovat zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB3QAMAG7 Právě v této novele se kromě změn v doručování, dovolených, „hlídání“ místa i po rodičovské dovolené, výpočtu minimální mzdy chystá i změna v souhlasu zaměstnavatele v situaci, kdy zaměstnanec požaduje nemocenskou dávku dlouhodobého ošetřování.  Dosud zaměstnavatel souhlas nemusí udělit, pokud zaměstnance v zaměstnání vážně potřebuje (brání mu vážné provozní důvody), nově...

Budeme mít minimální mzdu podle průměrné hrubé měsíční nominální mzdy?

Naši zákonodárci připravují větší novelu zákoníku práce, kterou můžete sledovat zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB3QAMAG7 Právě v této novele se kromě změn v doručování, dovolených, „hlídání“ místa i po rodičovské dovolené chystá i změna ve stanovování minimální mzdy. Zatím je minimální mzda vyhlašovaná. Nově se navrhuje, aby byla navázaná na hrubou měsíční nominální mzdu.

Lidé zapomínají, že mají nárok na ošetření ve svém domácím prostředí

Osoby, které nemohou pro akutní stav (např. horečky) navštívit svého ošetřujícího lékaře, nebo lidé, kterým v tom brání tělesný stav (např. ochrnutí, chůze o holi v době náledí), si nemohou volat rychlou záchrannou službu, pokud není jejich život či zdraví vážně ohroženo. Ale na vlastní žádost je může jejich ošetřující lékař navštívit v domácnosti na tzv. návštěvní službě. Většina obvodních lékařů...

Pozor na konec posudku o invaliditě

LIDÉ INVALIDNÍ BEZ NÁROKU NA VÝPLATU NEVÍ, ŽE SI MUSÍ SAMI HLÍDAT, KDY JIM KONČÍ POSUDEK Lidé, kteří jsou invalidní, ale nemají nárok na výplatu důchodu, si musí hlídat, kdy jim končí posudek o invaliditě a musí si o případné prodloužení sami zažádat.Protože nedochází k výplatě důchodu, není v zájmu státní správy takovouto invaliditu přezkoumávat. Pokud je tedy invalidní osobě stanoveno datum...

Návrh na zvýšení životního minima

V roce 2020 navrhuje vláda zvýšit životní a existenční minimum Koncem roku 2019 vláda navrhla zvýšit životní a existenční minimum.  Do 9.1.2020 byl stanoven termín pro podávání připomínek. V současnosti se čeká, zda nakonec ke zvýšení dojde, či nikoliv.  Více můžete sledovat zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSBK2DR52W&tab=detail

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie