Novela zákona o sociálních službách znovu “na stole”

Už se stalo mnohaletým evergreenem, že se chystá novela zákona o sociálních službách. Mnoho politicky aktivních lidí se jí dovolávají jako jediného možného řešení krize sociálních služeb.

Zásadní krizí je totiž financování sociálních služeb, které by tato novela měla pomoci řešit. Dále se úřad veřejné ochránkyně práv snaží v novele prosadit nový přestupek za neoprávněný zásah do soukromí, bezpečí a integrity osoby ve službě.

Osobně se domnívám, že již nyní by bylo možné na služby vyčlenit vyšší částky a taktéž bychom přestupkové a trestní chování personálu ve službách mohli trestat. Je ale zjevně snazší o tom jen mluvit a ohánět se tím, že k tomu nemáme potřebný zákon… 🙁

Plánovaná novela zákona o sociálních službách má opětovně široký záběr. Kdo ji chcete sledovat, můžete podrobnosti o schvalovacím procesu, o materiálech, důvodové zprávě nalézt zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJZK6G9V&fbclid=IwAR0HNfjFuCPNI_MUvlRIBI9tvmyDA25Cv7nzLQj-yLv9lnv1ljX8GQPjOe4 (velká novela) + zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=520 (nový přestupek).

Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie