Kategorie: Nezařazené

Příspěvek na bydlení – dokládání jen 2× ročně (nebo do 15. následujícího čtvrtletí)

CHRÁNĚNÝ ÚČET od 1.7.2021

Od 1.7.2021 (odložená účinnost z 1.4.) BUDE možné zřídit CHRÁNĚNÝ ÚČET PRO DLUŽNÍKY (bezpoplatkový) a bude zvýšeno nezabavitelné minimum na trojnásobek ŽMJ při jednorázovém výběru z obstaveného účtu – dosud je dvojnásobek. Jde o novelu OSŘ: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=986

Mohlo by dojít ke zvýšení přídavků na děti

Máme dva návrhy na zvýšení přídavků na děti. Ve výši přídavků se neliší, ale liší se v limitu, do kterého se příjmem musí rodina vejít, aby jí vyšel nárok. Sice nevíme, zda a který návrh projde, ale můžeme se aspoň těšit a kontaktovat své poslance a senátory, abychom jim připomněli, že jsou tu pro nás.

I pečující může získat podporu v nezaměstnanosti, pokud mu již péče nebude bránit přijmout zaměstnání. Jaká by byla výše podpory?

Zvýší se příspěvek na péči?

Ve hře jsou dvě možnosti, že by mohlo dojít k navýšení příspěvku na péči. Zvýšení I. stupně pro osoby nad 18 let na 2 000 Kč (nyní 880 Kč) je navrženo v návrhu velké novely zákona o sociálních službách, který ale ještě není na pořadu projednávání v poslanecké sněmovně. Druhý návrh na zvýšení je štědřejší, ale nedostal podporu od Vlády, za to je alespoň...

Od 1.7.2021 bude stát platit výživné za neplatiče, má to ale podmínku…

Postižení hluchotou jsou od ledna 2021 nově osvobozeni od platby dálničního poplatku v ČR

Vláda chystá zvýšení životního minima

Vláda chystá zvýšení životního minima: V současnosti je životní minimum pro jednotlivce 3 860 Kč, ale nově by od ledna mělo být 4 990 Kč. Existenční minimum je nyní 2 490 Kč a nově by mělo být 3 490 Kč. U rodin je nyní u první osoby životní minimum 3 550 Kč a nově by mělo být 4...

NA PŘÍSPĚVEK NA AUTOMOBIL DOSÁHNE VÍCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Nově od 1.3.2020 dosáhne na příspěvek osoba, která trpí anatomickou ztrátou horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozenou či získanou vadou obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla. (samozřejmě to ale musí mít napsané v lékařské zprávě, která bude dokládaná v řízení o příspěvek!) Zároveň se zvyšují limity pro...

AUTISMUS A NÁROK NA PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Od 1.3.2020 platí novela vyhlášky č. 388/2011 Sb. (č. 57/2020 Sb.), kde je nově definován nárok osob s poruchou autistického spektra: Nárok na průkaz TP do 29.2.2020  psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu od 1.3.2020 psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru u mírného stupně autistické poruchy se zachovanou přiměřenou...

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie