KOMPENZAČNÍ POMŮCKY NA NOVÉ NEMOCI

Od 1.3.2020 přibývají v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením NOVÁ zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti:

 1. ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischémie na jedné nebo obou dolních končetinách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Rutherforda, přičemž nebylo možno provést revaskularisaci nebo tato selhala,
 2. chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni postižení C6a/s (CVI s floridním vředem) nebo C5a/s (CVI se zhojeným vředem) nebo skóre žilní disability (VDS) ve stupni 3,
 3. lymfedém dolní končetiny (primární i sekundární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza),
 4. nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin léčený adekvátním odlehčením (ortéza, vozík) po dobu nejméně 12 měsíců v certifikované podiatrické ambulanci pro diabetiky,
 5. Charcotova neuropatická osteoarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy vyžadující trvalé odlehčení končetin pomocí ortézy nebo vozíku,
 6. srdeční selhání u osob zařazených na čekací listinu k transplantaci srdce,
 7. implantace dlouhodobých podpor oběhu,
 8. srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve funkční třídě NYHA IV,
 9. srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, pro které došlo v posledních 12 měsících alespoň dvakrát k hospitalizaci, kdy i po hospitalizacích zůstává funkční třída NYHA III,
 10. srdeční selhání nejméně ve funkční třídě nejméně NYHA III, je-li objektivně doloženo omezení funkční výkonnosti, za něž je považován výsledek spiroergometrického vyšetření s dokumentovaným VO2max <= 14 ml/kg/min, nebo u dítěte < 50 % předpokládaných hodnot pro daný věk dítěte,
 11. těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT),
 12. těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora (NIV).

K těmto zdravotním postižením se navrhuje možnost získat tyto zdravotní pomůcky:

 1. nájezdové ližiny,
 2. přenosná rampa,
 3. schodolez,
 4. svislá zdvihací plošina, včetně instalace,
 5. šikmá zvedací plošina, včetně instalace,
 6. roštová rampa, včetně instalace,
 7. schodišťová sedačka, včetně instalace,
 8. dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
 9. stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě,
 10. stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.

Změna platí od 1.3.2020 (novela: zák. č. 57/2020 Sb.)

Komentáře
 • Nadpis formuláře

  Text formuláře

 • Kategorie