Příspěvek na bydlení – dokládání jen 2× ročně (nebo do 15. následujícího čtvrtletí)

Nárok na příspěvek na bydlení (výplata za měsíc zpětně – za leden v únoru atd.):

od 1.1. do 31.3. vychází ze stejných nákladů a příjmů jako od 1.10. do 31.12., pokud v té době byl nárok

pokud chci změnu výše příspěvku, musím dát do 15.1. náklady a příjmy za 4. čtvrtletí

od 1.4. do 30.6. vychází se z příjmů a nákladů za 1. čtvrtletí

od 1.7. do 30.9. vychází ze stejných nákladů a příjmů jako od 1.4. do 30.6., pokud v té době byl nárok

pokud chci změnu výše příspěvku, musím dát do 15.7. náklady a příjmy za 2. čtvrtletí

od 1.10. do 31.12. vychází se z příjmů a nákladů za 3. čtvrtletí

VŽDY MUSÍM HLÁSIT ZMĚNU:

počtu bydlících osob

stěhování, konec smluv (k užívání bydlení)

Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie