Pro příspěvek na bydlení nebude rozhodující trvalý pobyt (od 1.7.2020)

Do současné doby se u příspěvku na bydlení posuzovali společně osoby mající v bytové jednotce shodný trvalý pobyt. Mohlo tak docházet k absurdní situaci, že spolu třeba rodina společně žila, ale jeden z rodičů neměl shodný trvalý pobyt (měl ho např. ještě u rodičů), a proto nebyl s ostatními posuzován pro potřeby výpočtu příspěvku na bydlení.

Nově, po 1.7.2020, dochází ke změně v zákonu o státní sociální podpoře, kdy se budou posuzovat společně bydlící osoby (a nikoliv osoby se shodným trvalým pobytem). Tímto se příspěvek na bydlení přibližuje skutečnému stavu v rodině a také způsobu posuzování u doplatku na bydlení (z dávek v hmotné nouzi).

Zároveň zaměstnanci orgánu státní sociální podpory budou oprávněni na základě souhlasu žadatele o příspěvek na bydlení nebo příjemce příspěvku na bydlení vstupovat do obydlí, k ověření počtu, kolik osob bydlení užívá.

Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie