Nová působnost posudkového u posuzování invalidity dle § 8 zák. č. 582/1991 Sb.

K posuzování zdravotního stavu je nově místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, u níž byla podána žádost o přiznání invalidního důchodu nebo o změnu stupně invalidity nebo která sepsala tuto žádost.

Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie