NEZAMĚSTNANÝM MŮŽE BÝT V BUDOUCNU VYPLÁCENA PODPORA PO DELŠÍ OBDOBÍ, ALE JIŽ NEBUDE MOŽNÉ PŘI EVIDENCI NA ÚŘADU PRÁCE PRACOVAT NA DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE. ZÁROVEŇ BUDE MOŽNÉ OTESTOVAT UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ NA ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY.

V Poslanecké sněmovně se jedná o ZVÝŠENÍ DOBY POBÍRÁNÍ PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI u osob starších 50 let, a to o jeden měsíc.

 

Doba pobírání by se měla změnit následovně:

 1. do 50 let věku 5 měsíců,
 2. nad 50 do 55 let věku 8 měsíců, => 9 měsíců
 3. nad 55 let věku 11 měsíců. => 12 měsíců

 

Současně by ale mělo dojít k odebrání dohody o provedení práce ze seznamu nekolidujících zaměstnání.

 

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání:

 1. výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
 2. výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Až bude tato změna schválena a vyhlášena ve sbírce zákonů, tak by měla začít platit následujícím 15. dnem (tedy ve velmi krátké době).

 

 

Celý návrh naleznete ZDE.

 

Dalším návrhem se zakládá možnost Úřadu práce kontrolovat, zda je uchazeč o zaměstnání pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek:

 

§ 31 zákona o zaměstnanosti

Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce, jestliže

 

 1. je podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči krajské pobočce Úřadu práce, a přesto je neplní,
 2. neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce,
 3. se nedostaví na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů [§ 5 písm. c)],
 4. se nepodrobí zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 5. je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 6. neplní povinnosti stanovené v § 21, nebo
 7. jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.

 

Celý návrh naleznete ZDE.

 

STAHUJTE další zajímavé informace ZDE >>

Komentáře
 • Nadpis formuláře

  Text formuláře

 • Kategorie