Návrh na zvýšení životního minima

V roce 2020 navrhuje vláda zvýšit životní a existenční minimum

Koncem roku 2019 vláda navrhla zvýšit životní a existenční minimum. 

Do 9.1.2020 byl stanoven termín pro podávání připomínek. V současnosti se čeká, zda nakonec ke zvýšení dojde, či nikoliv. 

Více můžete sledovat zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSBK2DR52W&tab=detail

Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie