Bude pro pečující snazší získat souhlas zaměstnavatele při dlouhodobém ošetřovném?

Naši zákonodárci připravují větší novelu zákoníku práce, kterou můžete sledovat zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB3QAMAG7

Právě v této novele se kromě změn v doručování, dovolených, „hlídání“ místa i po rodičovské dovolené, výpočtu minimální mzdy chystá i změna v souhlasu zaměstnavatele v situaci, kdy zaměstnanec požaduje nemocenskou dávku dlouhodobého ošetřování. 

Dosud zaměstnavatel souhlas nemusí udělit, pokud zaměstnance v zaměstnání vážně potřebuje (brání mu vážné provozní důvody), nově by se ale souhlas zaměstnavatele předpokládal, ledaže by doložil, že mu brání vážné provozní důvody. Ač se může zdát, že jde téměř o podobné znění § 191a zákoníku práce, jde o průlom v aktivitě zaměstnavatele, která nejspíše velmi napomůže zaměstnancům. 

Nyní, když je zaměstnavatel pasivní a nedá svůj souhlas, zaměstnanec nemůže čerpat dlouhodobé ošetřovné. Nově ale pasivita zaměstnavatele bude ve prospěch zaměstnance. Právě jeho laxnost a nechuť vydat “nějaké” potvrzení bude brána za předpoklad, že zaměstnavatel nic nenamítá. 

Komentáře
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie