Dluhy osob s duševním onemocněním - webinář

TERMÍNY:

on-line 17.5.2024

LEKTORKAMgr. Radka Pešlová
POČET VYUČOVACÍCH (AKREDITOVANÝCH) HODIN6
AKREDITACESpolečnost Kalis, s.r.o. pro Vás naakreditovala u MPSV ČR a MV ČR:
MPSV prezenční A2020/0056-SP/VP pod názvem: Dluhy osob s duševním onemocněním z pohledu sociální práce
MPSV on-line A2021/0961-SP/VP pod názvem: Dluhy osob s duševním onemocněním
MV prezenčně AK/PV-388/2020 a AK/PE-262/2020 pod názvem: Dluhy osob s duševním onemocněním
MV on-line AK/PV-503/2021 a AK/VE-296/2021 pod názvem Dluhy osob s duševním onemocněním - webinář
ANOTACEPředmětem vzdělávacího kurzu "Dluhy osob s duševním onemocněním z pohledu sociální práce a opatrovnictví" je seznámit sociální pracovníky a opatrovníky, že je u osob duševním onemocněním potřeba přistupovat k řešení jejich dluhové problematiky specificky. V průběhu semináře budou zmíněny postupy, jak lze na zákonném podkladě revidovat dluhy, jak jednat o jejich zneplatnění, případně jak je soudně vymáhat. Nezbytnou součástí tohoto postupu je zjištění podkladů, na jejichž základě dluhy vznikly, zhodnocení, jestli se jedná o dluhy oprávněné, či neoprávněné a v neposlední řadě je nutné identifikovat původ zneužití (rodina, tzv. šmejdi, úvěrové společnosti, známí, energetické společnosti, atd.)
CÍLZáměrem vzdělávacího programu je projít vzory a postupy ke zneplatnění jednání před omezením opatrovance i po soudním rozhodnutí. Projdeme téma „bílý kůň“, obchody po telefonu, objednávky přes internet, dluhy manžela. Budeme se zabývat nevýhodnými půjčkami vzniklými před rozhodnutím o omezení svéprávnosti. Povíme si o znaleckých otázkách, abychom již při řízení o omezování svéprávnosti měli důkazy pro budoucí práci s dluhy. Vyjasníme si, co se komu v minulých letech podařilo anulovat, prosadit, upravit... Vyjasníme si, jak získat zpět i již splacenou exekuci pro neplatný právní titul.
PROGRAMÚvod – v úvodu bude představen lektor a zjištěna úroveň a motivace posluchačů, budou připomenuty právní podklady a sděleny zdroje pro další studium a praktický výkon.
Před a po omezení svéprávnosti – často vznikají otázky, zda lze pomoci osobě v době, kdy ještě nedošlo k jejímu omezení ve svéprávnosti. Tuto problematiku vyjasníme z pohledu veřejného opatrovnictví a sociální práce na obci. Platnost a neplatnost jednání – vymezení právního podkladu a uvedení rozdílnosti situací, stanovení postupů .
Dokazování – co tvrdíme, musíme být schopni dokázat. Jaké nástroje k tomu využít osvětlí přednáška.
Příklady z praxe – pro řádný výkon úřední činnosti je velmi důležité umět aplikovat získané vědomosti a předpisy na složité příklady z praxe. Půjde o praxi především v úřední činnosti opatrovníků v situacích, které u opatrovance vznikají v osobní, soukromo-právní, úřední a soudní rovině.
Specifika exekučního řízení a u dluhové problematiky – v souvislosti s naléhavostí exekučního řízení dochází k chybnému jednání z pozice úředníka (jak veřejného opatrovníka, tak sociálního pracovníka).
Specifika komunikace – není snadné protistranu úředníka přesvědčit o tom, co úředník potřebuje prosadit a je po právu. Jak toho dosáhnout a jak na to v jednotlivých konkrétních příkladech.
Inspirace – ukázka dobré praxe a „návodů“ do budoucna.
Závěr – diskuse a dotazy, doplnění, na které se přijde v průběhu přednášky.
ZAHRNUTO V CYKLECH
Pokračující cyklus pro veřejné opatrovníky
Cyklus pro poskytovatele sociální služby Odborné sociální poradenství
Cyklus pro poskytovatele sociální práce na obcích s rozšířenou působností
ZÁKLADNÍ CENA1 790 Kč (bez DPH, nejsme plátci)
SLEVYPokud je objednáno alespoň 5 akreditovaných vzdělávacích programů z některého z cyklů, lze tento program objednat se slevou 10 %, tj. za cenu 1 611 Kč (bez DPH, nejsme plátci).
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.