PŘEDNÁŠKOVÁ TÉMATA

SOCIÁLNÍ DÁVKY:

 • Důchody – starobní, invalidní, pozůstalostní (pojem, náležitosti, výpo čet, posudková kritéria, na co si při přiznávání dát pozor)
  • Invalidní důchod a jeho specifika
  • Jak zjistit, zda je důchod přiznán ve správné výši?
 • Nemocenské dávky – nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovské, vyrovnávací příspěvek v těhotenství (pojem, náležitosti, výpočet)
  • Dávky v mateřství a provázanost s rodičovským příspěvkem
  • Dávky v nemoci a návaznost na invalidní důchody
 • Dávky státní sociální podpory (pro rodiny s dětmi a příspěvek na bydlení)
  • Specifika posuzování a výpočtu příspěvku na bydlení a provázanost s doplatkem na bydlení
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením (dávkový systém, způsob posuzování, jednotlivé nároky, správní řízení a provázanost s dalšími předpisy)
 • Příspěvek na péči vč. posudkových kritérií
 • Hmotná nouze a existenční minimum (dávky, systém, správní řízení, provázanost se sociálními službami)
 • Opravné prostředky u sociálních dávek (PNP, ID, HN, SSP, dávky OZP)
 • Sociálně-právní minimum - nepojistné dávky
 • Sociálně-právní minimum - pojistné dávky 
 • Základní praktické výpočty sociálních dávek I. část (dávky vyplácené správou sociálního zabezpečení a zaměstnavatelem)
 • Základní praktické výpočty sociálních dávek II. část (dávky vyplácené Úřadem práce)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

 • Smlouva s uživatelem o poskytování sociálních služeb (náležitosti, chyby, konkrétní ujednání)
 • Úhrady za sociální služby
 • Zdravotně postižená osoba v přestupkovém a trestním právu a její odpovědnost za škodu
 • Odpovědnost za škodu v sociálních službách - z pohledu pracovníka
 • Sociální služby vs. Opatrovník – pravomoci, odpovědnost, praktické příklady
 • Vážně míněný nesouhlas - detence v sociálních službách

OPATROVNICTVÍ:

 • Základy opatrovnictví
 • Praktické příklady a kazuistiky
 • Z pohledu sociálních služeb
 • Z pohledu veřejného opatrovníka
 • Z pohledu laického pečujícího
 • Náhradní instituty péče o duševně postižené – opatrovnictví bez omezení svéprávnosti, nápomoc, zastupování členem domácnosti
 • Vážně míněný nesouhlas - detence v sociálních službách

DALŠÍ:

 • Správní řád v sociální oblasti
 • Aktuální změny v sociální oblasti – novely, návrhy, diskuze
 • Jak napsat odvolání, námitky a žaloby proti nepřiznání sociálních dávek
 • Základy pracovního práva pro sociální pracovníky

Vzdělávání v sociální oblasti využijí především:

 • laici,
 • sociální pracovníci v sociálních službách,
 • úředníci a starostové v rámci opatrovnictví a sociální práce,
 • bankovní úředníci a pojišťovací agenti v rámci úvěrových produktů,
 • studenti v rámci výuky právo sociálního zabezpečení (právnická fakulta, sociální vědy, pedagogická fakulta apod.)

RÁDI PRO VÁS PŘIPRAVÍME KONKRÉTNÍ NABÍDKU

 

Probíhající přednášky organizované ve spolupráci se vzdělávacími agenturami v rámci ČR naleznete ZDE.

Máte-li zájem o vzdělávací seminář, jsme schopni vypracovat individuální nabídku na základě Vaší poptávky. Kontaktujte nás...

Tyto služby Vám můžeme poskytnout formou náhradního plnění. Více informací ZDE.

Potřebujeme vědět: 

 • požadované téma - lze i kombinovat (viz výše),
 • rozsah tématu (začátečníci/pokročilí),
 • objem hodin (vyučovacích, tj. 45 min.), vyučuje se v blocích po 1,5 hod.,
 • cílová skupina (úředníci, laici, sociální pracovníci aj.) a počet posluchačů,
 • místo konání,
 • technické zajištění (ne/bude k dispozici notebook, dataprojektor, flipchart s papíry a fixy),
 • zda požadujete akreditaci MPSV ČR, MV ČR nebo jinou,
 • zda požadujete studijní materiály a v jaké formě.

NAAKREDITOVALI JSME PRO VÁS:

 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením (dávkový systém, způsob posuzování, jednotlivé nároky, správní řízení a provázanost s dalšími předpisy); č. akreditace: 2014/1106-PC/SP/VP/PP; (6 vyučovacích hodin)
 • Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování a praxe od roku 2014; č. akreditace: 2014/1105-PC/SP/VP/PP; (6 vyučovacích hodin)
 • Hmotná nouze a existenční minimum (dávky, systém, správní řízení, provázanost se sociálními službami); č. akreditace: 2014/1107-PC/SP/VP/PP; (6 vyučovacích hodin)
 • Opravné prostředky u sociálních dávek (PNP, ID, HN, SSP, dávky ZP); č. akreditace: 2014/1169-PC/SP/VP/PP; (6 vyučovacích hodin)
 • Sociálně-právní minimum - nepojistné dávky; č. akreditace: 2014/1171-PC/SP/VP/PP; (6 vyučovacích hodin)
 • Sociálně-právní minimum - pojistné dávky; č. akreditace: 2014/1170-PC/SP/VP/PP; (6 vyučovacích hodin)
 • Aktuální změny v sociální oblasti - současné i plánované; č. akreditace: 2016/0640-SP/VP; (6 vyučovacích hodin)
 • Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi; č. akreditace: A2017/0384-SP/VP; (6 vyučovacích hodin)
 • Odpovědnost za škodu v sociálních službách - z pohledu pracovníka (pro neprávníky); č. akreditace: A2017/0383-SP/PC/VP; (6 vyučovacích hodin)
 • Další témata Vám můžeme zajistit ve spolupráci s dalšími organizacemi (IBB, VC Morava, VCVS ČR, VISK, VAČR, VA Staněk, Curatio, Aliaves, FOKUS), kde také akreditují témata na základě poptávky.